Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. [zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Kontroli Skarbowej w Rzeszowie
  
29-09-2014, Poniedziałek, 12:42


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Wolne stanowisko - starszy referent ds. prowadzenia i obsługi Kancelarii - Sekretariatu Urzędu w Referacie Kancelaryjno – Sekretarskim

Urząd Kontroli Skarbowej w Rzeszowie

Dyrektor poszukuje kandydata na stanowisko:
 
starszego referenta
ds. prowadzenia i obsługi  Kancelarii - Sekretariatu Urzędu
w Referacie Kancelaryjno – Sekretarskim
 
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w tut. Urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6 %.
 
Wymiar etatu: 1
Liczba stanowisk pracy: 1
Adres Urzędu :
Urząd Kontroli Skarbowej
ul. Geodetów 1
35-959 Rzeszów
 
Miejsce wykonywania pracy: Rzeszów
 
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
1. wykonywanie czynności w zakresie: sprawdzenia prawidłowości i poprawności dokumentów przedkładanych do podpisu Dyrekcji,
2. wykonywanie zadań związanych z kompletowaniem i przekazywaniem pism lub dokumentacji do właściwych komórek w Urzędzie,
3. współuczestniczenie w czynnościach w zakresie ewidencjonowania pism w elektronicznym obiegu dokumentów,
4. obsługiwanie poczty elektronicznej otrzymanej przez Urząd,
5. prowadzenie terminarza spotkań Dyrektora i Wicedyrektorów z przedstawicielami innych urzędów i instytucji oraz spotkań i narad z pracownikami, informowanie o terminach załatwiania spraw,
6. przyjmowanie pism składanych przez strony w kancelarii ogólnej,
7. wykonywanie i przekazywanie komunikatów, poleceń i ustaleń organizacyjnych wydanych przez Dyrektora,
8. przygotowywanie i sporządzanie pism na potrzeby Dyrekcji,
9. archiwizowanie i przekazywanie akt spraw D oraz DS  do archiwum,
10. obsługiwanie telefonów  i faxu oraz skanowanie dokumentów.
 
Warunki pracy:
Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
Praca polega na prowadzeniu czynności obsługi Sekretariatu i Kancelarii Urzędu, wykonywana w siedzibie Urzędu.
 
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
Praca w biurze-I piętro w XV-piętrowym budynku z windami, brak podjazdu dla niepełnosprawnych, obsługa komputera. Budynek i stanowisko pracy nie są dostosowane do potrzeb osób niedowidzących,  niewidomych, niesłyszących, głuchoniemych oraz osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.
 
Wykształcenie : średnie
 
Wymagania niezbędne:
 
1. znajomość przepisów ustawy o kontroli skarbowej, ustawy Ordynacja podatkowa, kodeksu postępowania administracyjnego,
2. komunikatywność,
3. dyspozycyjność,
4. terminowość,
5. dokładność,
6. rzetelność,
7. umiejętność pracy pod presją czasu,
8. umiejętność organizacji pracy,
9. umiejętność pracy w zespole,
10. umiejętność obsługi komputera (Excel,Word,)
11. doświadczenie zawodowe powyżej 0,5 roku w administracji lub pracy biurowej.
 
 
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
- życiorys i list motywacyjny,
- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
- oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
- oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
- kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
- kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe (powyżej 0,5  roku w administracji lub pracy biurowej).
 
Kopie innych dokumentów i oświadczenia:
kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku , gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów.
 
Termin składania dokumentów:
do 25.07.2014r.
 
Miejsce składania dokumentów
Urząd Kontroli Skarbowej
ul. Geodetów 1
35-959 Rzeszów
tel.17 86 59 660
 
I piętro Kancelaria Urzędu
 
Inne informacje:
Po dniu 29.08.2014r.w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Kontroli Skarbowej w Rzeszowie oraz  na tablicach ogłoszeń w siedzibie i biurach Urzędu zostanie opublikowana lista osób spełniających wymagania formalne a wraz z listą opublikowany zostanie termin sprawdzianu wiedzy. 
Do postępowania kwalifikacyjnego dopuszczone zostaną tylko oferty spełniające wymagania formalne tzn.: zawierające wszystkie wymagane dokumenty własnoręcznie podpisane i złożone w wymaganym terminie 
(w przypadku przesłania oferty pocztą decyduje data stempla pocztowego). 
Oferty odrzucone w razie ich nie odebrania zostaną komisyjnie zniszczone po upływie 6 miesięcy od ogłoszenia wyników naboru. 
Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto w przedziale: 2000 zł - 2150 zł
Zachęcamy do skorzystania ze wzoru oświadczenia wymaganego przy składaniu aplikacji a także do zapoznania się z „Procedurą naboru do pracy na stanowiska w służbie cywilnej w UKS w Rzeszowie” dostępnych na stronie BIP UKS w Rzeszowie  w zakładce „Praca”.
 
 
 
 
 
 
 

Autor: Edyta Pilichiewicz
Data: 2014-07-15 08:45:40
Udostępnił: Łukasz Zięzio
Data: 2014-07-15 08:47:54
Modyfikował(a): Łukasz Zięzio
Data: 2014-07-15 08:53:56

Rejestr zmian


Urząd Kontroli Skarbowej
ul. Geodetów 1
35-959 Rzeszów
tel. (17)86-25-805
fax. (17)86-21-476
email: uks1891@pk.mofnet.gov.pl
www.uks.rzeszow.pl