Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. [zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Kontroli Skarbowej w Rzeszowie
  
29-09-2014, Poniedziałek, 12:41


Jesteś tutaj :: Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Pomniejsz tekst Normalny tekst Powiększ tekst
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej

 I. Definicja

 
Wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej informacji publicznej lub każdej jej części, będącej w posiadaniu podmiotów, o których mowa w art. 23 a ust. 2 i 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity Dz. U. z 2014r., poz. 782), niezależnie od sposobu jej utrwalenia (w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej), w celach komercyjnych lub niekomercyjnych, innych niż jej pierwotny publiczny cel wykorzystywania, dla którego informacja została wytworzona, stanowi ponowne wykorzystywanie informacji publicznej i odbywa się na zasadach określonych w rozdziale 2a ww. ustawy.
 
II. Wykaz informacji publicznych dostępnych w centralnym repozytorium w celu ponownego wykorzystywania
 
Zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 204, poz. 1195) obowiązek umieszczenia wykazu informacji publicznych dostępnych w centralnym repozytorium w celu ponownego wykorzystywania wchodzi w życie w dniu 29 września 2012 r.
 
III. Warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej
 
Podmiot ponownie wykorzystujący informacje publiczne umieszczone na stronie Urzędu Kontroli Skarbowej w Rzeszowie ma obowiązek:
1) poinformowania o źródle i czasie wytworzenia i pozyskania informacji publicznej od Urzędu Kontroli Skarbowej w Rzeszowie, 
2) dalszego udostępniania pozyskanej informacji innym użytkownikom w pierwotnie uzyskanej formie,
3) informowania Urzędu Kontroli Skarbowej w Rzeszowie o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystanej.
Urząd Kontroli Skarbowej w Rzeszowie ponosi odpowiedzialność jedynie za taką treść informacji, jaka została zamieszczona w BIP Urzędu Kontroli Skarbowej w Rzeszowie.
 
IV. Informacje o czynnikach, jakie są brane pod uwagę przy obliczaniu opłat za nietypowe wnioski o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
 
Zgodnie z art. 23c ust. 2 ww. ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, nakładając opłatę za udostępnianie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania na wniosek, o którym mowa w art. 23g ust. 2 ustawy, uwzględnia się koszty przygotowania i przekazania informacji publicznej w określony sposób i w określonej formie oraz inne czynniki, jakie będą brane pod uwagę przy nietypowych wnioskach o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej, które mogą mieć wpływ w szczególności na koszt lub czas przygotowania i przekazania informacji.
 
V. Informacje o środkach prawnych przysługujących w przypadku odmowy przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania, określenia warunków ponownego wykorzystywania lub wysokości opłaty
 
Zgodnie z art. 23g ust. 11 ww. ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej do decyzji o odmowie przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania oraz do decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania informacji publicznej oraz wysokości opłat stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego, z tym że: 
1) odwołanie od decyzji rozpoznaje się w terminie 14 dni, 
2) uzasadnienie decyzji o odmowie ponownego wykorzystywania informacji publicznej na podstawie ust. 8 pkt 2 ustawy zawiera wskazanie osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, która posiada prawa autorskie, jeżeli jest znana, albo licencjodawcy, od którego podmiot zobowiązany uzyskał dany utwór. 
W myśl art. 23i ww. ustawy, do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, z tym że: 
1) przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi, 
2) skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.
 

Autor: Teresa Piechowicz-Barzyk
Data: 2012-04-03 12:05:41
Udostępnił: Łukasz Zięzio
Data: 2012-04-03 12:06:34
Modyfikował(a): Łukasz Zięzio
Data: 2014-09-17 09:37:13

Rejestr zmian

Oglądano 1105 razy


Urząd Kontroli Skarbowej
ul. Geodetów 1
35-959 Rzeszów
tel. (17)86-25-805
fax. (17)86-21-476
email: uks1891@pk.mofnet.gov.pl
www.uks.rzeszow.pl