Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. [zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Kontroli Skarbowej w Rzeszowie
  
29-09-2014, Poniedziałek, 12:42


Jesteś tutaj :: Ogłoszenia
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Pomniejsz tekst Normalny tekst Powiększ tekst
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 Urząd Kontroli Skarbowej

w Rzeszowie

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

Dotyczy: zapytanie o cenę na zakup i dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek
i kserokopiarek będących na stanie Urzędu Kontroli Skarbowej w Rzeszowie

 

Urząd Kontroli Skarbowej w Rzeszowie, na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednol. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), informuje o wynikach przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

1.       Wybór najkorzystniejszej oferty: została wybrana oferta złożona przez Hurt-Papier Ryszard Cebula spółka jawna, ul. Podkarpacka 57B, 35-082 Rzeszów za cenę oferty w wysokości 42.539,54 zł z uwagi na najniższą cenę przy równoważnych parametrach przedmiotu zamówienia.

2.       Streszczenie porównania złożonych ofert:

Nr of.

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena oferty

1

Pryzmat Rzeszów sp. z o.o. ul. Rejtana 31F, 35-326 Rzeszów

66.027,20 zł

2

Hurt Papier Ryszard Cebula spółka jawna, ul. Podkarpacka 57B, 35-082 Rzeszów

42.539,54 zł

3

Resgraph sp. z o.o. ul. Boya Żeleńskiego 19, 35-105 Rzeszów

52.614,88 zł

4

Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe LOBOS sp. z o.o. Al. Pokoju 1A, 31-548 Kraków

95.663,08 zł

3.       Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone: nie odrzucono żadnej oferty.

4.       Wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia: nie wykluczono żadnego Wykonawcy.

Termin podpisania umowy: wyznacza się termin podpisania umowy na dzień 01 kwietnia 2014 r. – zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 3 lit. a ustawy Prawo zamówień publicznych


Autor: Bogdan Chruściel
Data: 2014-04-03 13:23:19
Udostępnił: Łukasz Zięzio
Data: 2014-04-03 13:24:14

Rejestr zmian

Informacja o wynikach postępowania

Urząd Kontroli Skarbowej
w Rzeszowie

UKS1891/DO/2411/185/13/19/999

Informacja
o wynikach postępowania
dotyczy: zamówienie z wolnej ręki na:
1)    Część nr 1 - dostawy energii elektrycznej, wody, ciepła do instalacji centralnego ogrzewania oraz odbioru ścieków z części obiektu wieżowca XV-to piętrowego przy ul. Geodetów 1 w 2014 r. w której Urząd Kontroli Skarbowej ma swoją siedzibę,
2)    Część nr 2 - administrowanie i ponoszenie kosztów eksploatacji części XV-to piętrowego wieżowca przy ul. Geodetów 1 w której Urząd Kontroli Skarbowej w Rzeszowie ma swoją siedzibę – w 2014 r.

Urząd Kontroli Skarbowej w Rzeszowie, w związku z przeprowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 litera „a” ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst. jednol. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) informuje, że udziela zamówienia Wykonawcy, który jako jedyny może zrealizować przedmiotowe zamówienie z przyczyn technicznych
o obiektywnym charakterze tj. OPGK Rzeszów S.A. ul. Geodetów 1, 35-328 Rzeszów: szacowana wartość umowy w części nr 1 wynosi 87.974,52 zł brutto, natomiast w części nr
2 wartość umowy wynosi 56.740,39 zł brutto.Otrzymują:
1)    Tablica ogłoszeń,
2)    Strona: www.uks.rzeszow.pl


Autor: Bogdan Chruściel
Data: 2014-02-14 13:45:50
Udostępnił: Łukasz Zięzio
Data: 2014-02-14 13:46:04
Modyfikował(a): Łukasz Zięzio
Data: 2014-02-14 13:46:25

Rejestr zmian

Wyjaśnienie zapisów SIWZ - przetarg na zakup paliw płynnych

Urząd Kontroli Skarbowej

w Rzeszowie

 

UKS1891/DO/2411/8/14/7/999

 

 

Informacja o zapytaniu Wykonawcy

Wyjaśnienia zapisów Specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Zmiana treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia

 

 

Dotyczy: przetarg nieograniczony na zakup paliwa do samochodów służbowych Urzędu Kontroli Skarbowej w Rzeszowie, znak sprawy: UKS 1891/DO/2411/8/14

 

W nawiązaniu do otrzymanego pisma od jednego z Wykonawców, dotyczącego pytań do warunków niniejszego postępowania, Urząd Kontroli Skarbowej w Rzeszowie odpowiada:

 

Pytanie nr 1:

„Czy Zamawiający dopuszczając możliwość dokonywania zakupu paliwa w formie bezgotówkowej przy użyciu kart paliwowych - mikroprocesowych kart paliwowych
 i zaakceptuje, aby karty paliwowe wydane zostały w ciągu 15 dni roboczych od przedłożenia wniosku/zamówienia na karty przez Zamawiającego po podpisaniu umowy, lub przedłożenia wniosku/ zamówienia w przypadku blokady danej kary (utrata, zmiana danych itp.) lub zamówienia nowej karty, przy jednoczesnej akceptacji opłaty za karty:

- 10 zł netto za kartę nową,

- 10 zł netto za kartę wymienną (na skutek zagubienia , kradzieży, zmiany dotychczasowych    danych etc.),

- w przypadku kart z nadrukiem logo Zamawiającego koszt karty wynosi 30 zł netto?

 

Odpowiedź:

Urząd Kontroli Skarbowej w Rzeszowie informuje, że akceptuje aby karty były wydawane
w ciągu 15 dni od przedłożenia wniosku/zamówienia na karty paliwowej oraz  wyraża zgodę na opłatę w wysokości 10 zł netto za wykonanie karty nowej i wymiennej. Nie przewiduje się wykonywania kart z logo tutejszego Urzędu.

 

Pytanie nr 2:

W odniesieniu do zapisów SIWZ, informujemy, że Wykonawca daje możliwość tankowanie paliwa na wszystkich swoich stacjach, umożliwiających dokonywanie transakcji przy użyciu kart paliwowych. Czy Zamawiający może zaakceptować taką sytuację i w przypadku ewentualnej modernizacji lub wyłączenia ze sprzedaży danej stacji dokonywać transakcji na innej stacji paliw Wykonawcy położonej najbliżej siedziby stacji wyłącznej lub modernizowanej (w okresie realizacji umowy może zaistnieć taka ewentualność -dostosowanie standardu do wymogów Unii Europejskiej)?

Ponadto informujemy, że nie wszystkie stacje działają w systemie całodobowym, czy zatem Zamawiający akceptuje także dokonywanie zakupów paliw na pozostałych stacjach Wykonawcy?

 

Odpowiedź:

Urząd Kontroli Skarbowej zaakceptuje taką sytuację pod warunkiem wcześniejszego poinformowania przez Wykonawcę  o wyłączeniu danej stacji z użytkowania.

Urząd nie wyklucza  dokonywania zakupów również na stacjach nie działających przez całą dobę.

 

Pytanie 3:

W Istotnych Postanowieniach jest mowa (np ust 4 pkt 2) o Regulaminie który stanowił będzie załącznik do Umowy- czy Zamawiający wyraża zgodę aby zapisać, że to Regulamin Wykonawcy dotyczący wydania i używania kart paliwowych Wykonawcy?

 

Odpowiedź:

Urząd Kontroli Skarbowej wyraża zgodę aby zasady wydawania oraz użytkowania kart paliwowych były określone w Regulaminie Wykonawcy.

 

 Pytanie 4:

Czy Zamawiający będzie nadzorował realizację zamówienia i powiadomi Wykonawcę
o konieczności blokady kart z tytuły wyczerpania wartości zamówienia?

 

Odpowiedź:

Urząd Kontroli Skarbowej będzie nadzorował realizację zamówienia i powiadomi Wykonawcę
o konieczności blokady kart z tytuły wyczerpania wartości zamówienia.

 

Pytanie 5:

W odniesieniu do SIWZ, formularza ofertowego, cenowego Wykonawca oraz do zapisów projektu umowy Wykonawca pyta aby:

 

- w przypadku kart paliwowych potwierdzeniem dokonania transakcji był wydruk z terminala, tzw. dowód wydania?

 

-     ust.3 pkt 3 - słowo: " z dołu" zmienić na słowa: „po zakończeniu danego okresu rozliczeniowego"?

-     ust.3 pkt 4 - zmienić na „za dzień zapłaty uważa się uznanie konta bankowego Wykonawcy?

Wobec powyższego Wykonawca umożliwia elektroniczną fakturę, tzw. e-fakturę, która jest dostępna dla Zamawiającego niezwłocznie po jej wystawieniu, co też usprawni proces dostarczenia Państwu FV, nie jest wymagane podpisanie odrębnej umowy, wystarczy wyłącznie oświadczenie (e-faktura - rozwiązanie ekonomiczne, terminowość oraz bezpieczeństwo przesyłki, dokument akceptowany przez Urząd Skarbowy, przyjazne środowisku naturalnemu, gwarancja stałego i natychmiastowego dostępu do dokumentacji finansowej, mailowe powiadomienia o możliwości pobrania faktur, brak konieczności doliczania do terminu płatności dodatkowych dni na czas otrzymania faktury).

 

-  w umowie wskazać okresy rozliczeniowe, propozycja zapisu: "Strony ustalają następujące okresy rozliczeniowe trwające: od 01 do 15 dnia miesiąca kalendarzowego i od 16 do ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego. Za dzień sprzedaży uznaje się ostatni dzień danego okresu rozliczeniowego."?

-     w umowie wskazać, że płatność realizowana będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze?

-     Zamawiający zaakceptował możliwość wskazania w ofercie projektu umowy danego Wykonawcy, który może stanowić podstawę ustaleń pomiędzy stronami ze wskazaniem postanowień umownych?

 

Odpowiedź:

 Zgodnie z art. 38 ust. 4 Prawo zamówień publicznych zmienia się treść Specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

-ust.3 pkt 3 specyfikacji  otrzymuje nowe brzmienie: Faktury będą wystawiane dwa razy
w miesiącu po zakończeniu danego okresu  rozliczeniowego, a płatność określonych w nich kwot będzie dokonywana przelewem w terminie 14 dni od ich wystawienia na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze.

-ust.3 pkt 4 specyfikacji  otrzymuje nowe brzmienie: Za datę zapłaty uważa się uznanie konta bankowego Wykonawcy,

 

Urząd Kontroli Skarbowej dopuszcza możliwość przedstawienia przez Wykonawcę
w ofercie projektu umowy
ze wskazaniem istotnych postanowień umownych oraz  umieszczenie w nim proponowanego zapisu "Strony ustalają następujące okresy rozliczeniowe trwające: od 01 do 15 dnia miesiąca kalendarzowego i od 16 do ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego. Za dzień sprzedaży uznaje się ostatni dzień danego okresu rozliczeniowego."

Zamawiający akceptuje również aby wydruk z terminala tzw. dowód wydania był potwierdzeniem dokonania transakcji.

Ponadto Urząd informuje, że nie jest zainteresowany otrzymywaniem faktur w formie elektronicznej.


Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. wyjaśnieniaPlik DOC 83.00 Kb
Autor: Bogdan Chruściel
Data: 2014-01-22 15:04:31
Udostępnił: Łukasz Zięzio
Data: 2014-01-22 15:06:11

Rejestr zmian

Informacja o wynikach postępowania

  

 UKS1891/DO/2411/133/13/17/999

Informacja o wynikach postępowania 

Dotyczy: zapytanie o cenę na zakup i dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek kserokopiarek Urzędu Kontroli Skarbowej w Rzeszowie, nr sprawy: UKS 1891/DO/2411/133/13

 

 

Urząd Kontroli Skarbowej w Rzeszowie, działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednol. Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.), informuje o wynikach przedmiotowego postępowania:

1)      Wybór najkorzystniejszej oferty: została wybrana oferta złożona przez Hurt-Papier R. Cebula Sp. Jawna ul. Podkarpacka 57B, 35-082 Rzeszów za cenę oferty 34.467,29 zł brutto. Oferta została uznana za najkorzystniejszą z uwagi na najniższą cenę wśród zlożonych ofert, przy takich samych parametrach przedmiotu zamówienia.

2)      Streszczenie porównania i oceny złożonych ofert:

L.p.

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena brutto oferty

Wartość punktowa oferty

1

Resgraph sp. z o.o. ul. B. Żeleńskiego 19, 35-105 Rzeszów

35.634,59 zł

96,72

2

Dalimex sp. z o.o. ul. B. Żeleńskiego 25c, 35-105 Rzeszów

36.298,22 zł

94,96

3

Hurt-Papier R. Cebula Sp. Jawna
ul. Podkarpacka 57B, 35-082 Rzeszów

34.467,29 zł

100,00

3)      Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone: żadna oferta nie podlegała odrzuceniu.

4)      Wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania: żaden wykonawca nie podlegał odrzuceniu.

5)      Umowa w sprawie realizacji przedmiotowego zamówienia zostanie podpisana w dniu
02 października 2013 r.


Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Informacja o wynikach postępowania - wersja PDFPlik PDF 239.78 Kb
Autor: Bogdan Chruściel
Data: 2013-09-25 15:16:07
Udostępnił: Łukasz Zięzio
Data: 2013-09-25 15:17:51

Rejestr zmian

Ogłoszenie o przetargu publicznym ofertowym na sprzedaż używanego samochodu służbowego

 UKS1891/DO/260/9/13/1/999

 
Ogłoszenie
o przetargu publicznym ofertowym na sprzedaż używanego samochodu służbowego
 
 
1. NAZWA JEDNOSTKI: Urząd Kontroli Skarbowej w Rzeszowie, ul. Geodetów 1, 35-959 Rzeszów ogłasza Przetarg publiczny ofertowy na sprzedaż używanego samochodu służbowego – zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010r. w sprawie sposobu 
i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz. U. z 2010 Nr 114, poz. 761). 
 
2. MIEJSCE I TERMIN PRZETARGU: Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Kontroli Skarbowej w Rzeszowie, ul. Geodetów 1, w dniu 10 września 2013r. o godz. 1000 w pok. 910 piętro IX.
 
3. MIEJSCE I TERMIN OGLĘDZIN: Pojazd będący przedmiotem przetargu można oglądać w dni robocze w okresie od 02-go do 09-go września br. w siedzibie Urzędu Kontroli Skarbowej w Rzeszowie ul. Geodetów 1, w godzinach od 12:00 do 15:00, tel. (017) 8659675, 695599530.
 
4. PRZEDMIOT PRZETARGU:
1) Subaru Forester 2,5 VR Basic – 1 szt. rok prod. – 2010, poj. skokowa silnika – 2457 cm3 moc 230KM, paliwo – benzyna, napęd stały na 4 koła, przebieg – ok. 18.000 km, kolor biały, ubezpieczenie OC do 08.11.2013 r., wyposażenie dodatkowe: koło zapasowe, lewarek, klucz do kół, trójkąt ostrzegawczy, gaśnica, kluczyki – 2 kpl. Samochód uszkodzony: pogięta karoseria przodu samochodu wskutek wypadku drogowego, uszkodzony silnik, zdjęcia w załączeniu.
- Cena wywoławcza wynosi – 17.200,00 zł (słownie: siedemnaście tysięcy dwieście zł)
- Wadium wynosi - 900,00 zł (dziewięćset zł)
 
5. WADIUM: warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium, które należy wpłacić wyłącznie w gotówce do kasy Urzędu pok. 617 (piętro VI), w dniu 10 września br. 
w godz. od 9:00 do 9:45. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy uczestnik, którego oferta zostanie wybrana uchyli się od zawarcia umowy. Wadium złożone przez nabywcę zalicza się na poczet ceny.
 
7. OFERTA PISEMNA POWINNA ZAWIERAĆ:
1) Imię, nazwisko i adres lub nazwę i siedzibę oferenta, telefon,
2) Oferowaną cenę za przedmiotowy samochód oraz formę i termin jej zapłaty, oferowana cena nie może być niższa od ceny wywoławczej,
3) Oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem pojazdu będącego przedmiotem przetargu lub, że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin.
 
8. TERMIN I MIEJSCE ZŁOŻENIA OFERTY: ofertę pisemną w zaklejonej 
i zaadresowanej kopercie z dopiskiem „Przetarg na samochód” należy złożyć w dniu 10 września 2013 r. w Kancelarii Urzędu Kontroli Skarbowej w Rzeszowie pok. 812, do godz. 9:45. Oferent pozostaje związany złożoną ofertą przez 14 dni od daty otwarcia przetargu.
 
9. ODRZUCENIE OFERT: Komisja przetargowa odrzuci ofertę jeżeli:
1) Została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta, który nie wniósł wadium,
2) Nie zawiera wymaganych danych i oświadczenia o których mowa w pkt 7 ogłoszenia, lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą inną wątpliwość, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę.
 
10. WYBÓR OFERTY I ZAWARCIE UMOWY: 
1) Komisja przetargowa wybierze oferenta, który zaoferował najwyższą cenę dla danego pojazdu.
2) Nabywca jest zobowiązany do zapłaty ceny nabycia w terminie do 7 dni od otwarcia przetargu. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy następuje niezwłocznie po podpisaniu umowy sprzedaży i zapłaceniu ceny nabycia. 
3) Pojazd zostanie wydany bez tablic rejestracyjnych.
 
11. ZASTRZEŻENIE: Urząd Kontroli Skarbowej zastrzega sobie prawo do zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn. 
 

Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Zdjęcie Subaru ForesterPlik PDF 497.72 Kb
Autor: Bogdan Chruściel
Data: 2013-08-23 14:45:24
Udostępnił: Łukasz Zięzio
Data: 2013-08-23 14:46:04
Modyfikował(a): Łukasz Zięzio
Data: 2013-08-23 14:47:06

Rejestr zmian

Ogłoszenie o nieodpłatnym przekazaniu składnika rzeczowego majątku ruchomego

 Załącznik do pisma nr UKS1891/DO/075/37/13/1/900

 

 

 

OGŁOSZENIE O NIEODPŁATNYM

PRZEKAZANIU SKŁADNIKA RZECZOWEGO MAJĄTKU RUCHOMEGO

           

            Urząd Kontroli Skarbowej w Rzeszowie działając na podstawie § 38 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki
budżetowe (Dz. U. z 2010 r., Nr 114, poz. 761), informuje, że posiada do nieodpłatnego przekazania, bez zastrzeżenia obowiązku zwrotu, z przeznaczeniem na realizację zadań publicznych n/w zużyty - uszkodzony w wyniku wypadku drogowego składnik rzeczowy majątku ruchomego:

 

 

Samochód osobowy uszkodzony w wyniku wypadku:

SUBARU Forester

-          rok produkcji:

2010

-          pojemność silnika:

2457 cm3

-          przebieg kilometrów:

44.850

-          liczba miejsc:

5

-          rodzaj paliwa:

etylina

-          ubezpieczenie OC, NNW  do dnia:

07.11.2013r.

 

W przypadku zainteresowania nieodpłatnym przejęciem ww. samochodu, należy złożyć pisemny wniosek (wg ww. rozporządzenia) do Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej
w Rzeszowie w terminie do  07.08.2013r.  

Wnioski można składać faksem na nr 17 862-14-76, lub pocztą elektroniczną na adres Urzędu:   uks1891@pk.mofnet.gov.pl

O przekazaniu decydować będzie kolejność zgłoszenia.

 

Dodatkowych informacji w przedmiotowej sprawie udziela Pani Krystyna Ciąpała    
tel.: 17 8659-674.


Autor: Wiesława Nosek
Data: 2013-07-26 11:40:15
Udostępnił: Łukasz Zięzio
Data: 2013-07-26 11:41:29

Rejestr zmian

Ogłoszenie o przetargu publicznym na sprzedaż używanych samochodów służbowych

Urząd Kontroli Skarbowej

w Rzeszowie

 

UKS1891/DO/260/3/13/1/999

 

Ogłoszenie

o przetargu publicznym na sprzedaż używanych samochodów służbowych

 

 

1. NAZWA JEDNOSTKI: Urząd Kontroli Skarbowej w Rzeszowie, ul. Geodetów 1, 35-959 Rzeszów ogłasza Przetarg publiczny na sprzedaż używanych samochodów służbowych – zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010r. w sprawie sposobu 

i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz. U. z 2010 Nr 114, poz. 761). 

2. MIEJSCE I TERMIN PRZETARGU: Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Kontroli Skarbowej w Rzeszowie, ul. Geodetów 1, w dniu 17 kwietnia 2013r. o godz. 900 w pok. 910 piętro IX.

3. MIEJSCE I TERMIN OGLĘDZIN: Pojazdy będące przedmiotem przetargu można oglądać w dni robocze w okresie od 10-go do 16-go kwietnia br. na parkingu Urzędu Kontroli Skarbowej w Rzeszowie ul. Geodetów 1, w godzinach od 12:00 do 15:00, tel. (017) 8659675.

4. PRZEDMIOT PRZETARGU:

1) Opel Astra Clasic 1,4i Kat. – 1 szt. rok prod. – 2000, poj. skokowa silnika – 1389 cm3 moc 44kW, paliwo – benzyna; przebieg – 209438 km, kolor granatowy, ubezpieczony do 10.07.2013 r., badanie techniczne ważne do 20.09.2013 r., wyposażenie dodatkowe: koło zapasowe, lewarek, klucz do kół, trójkąt ostrzegawczy, gaśnica, kluczyki – 2 kpl., koła zimowe – 4 szt., radioodtwarzacz, centralny zamek, zerwana linka sprzęgła,

- Cena wywoławcza wynosi – 4.200,00 zł (słownie: cztery tysiące dwieście zł)

- Wadium wynosi - 210,00 zł (dwieście dziesięć zł)

2) Fiat Marea 1,8 16V Kat. Wersja 115ELX – 1 szt. rok prod. 2000, poj. skokowa silnika 1785 cm3, moc 83kW, paliwo – benzyna, przebieg 269018 km, kolor beżowy, ubezpieczony do 12.05.2013 r., badanie techniczne ważne do 02.04.2013 r., wyposażenie dodatkowe: koło zapasowe, lewarek, klucz do kół, trójkąt ostrzegawczy, gaśnica, , opony zimowe – 4 szt., radioodtwarzacz, pojazd na chodzie,

- Cena wywoławcza 4.000 zł (słownie: cztery tysiące zł)

- Wadium wynosi – 200,00 zł (dwieście zł)

5. WADIUM: warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium za odpowiedni pojazd lub wszystkie, które należy wpłacić wyłącznie w gotówce do kasy Urzędu pok. 617 (piętro VI), w dniu 17 marca br. w godz. od 8:00 do 8:45. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy uczestnik, którego oferta zostanie wybrana uchyli się od zawarcia umowy. Wadium złożone przez nabywcę zalicza się na poczet ceny.

7. OFERTA PISEMNA POWINNA ZAWIERAĆ:

1) Imię, nazwisko i adres lub nazwę i siedzibę oferenta, telefon,

2) Oferowaną cenę za dany pojazd lub za wszystkie oraz formę i termin jej zapłaty, oferowana cena nie może być niższa od ceny wywoławczej,

3) Oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem pojazdów będących przedmiotem przetargu lub, że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin.

8. TERMIN I MIEJSCE ZŁOŻENIA OFERTY: ofertę pisemną w zaklejonej 

i zaadresowanej kopercie z dopiskiem „Przetarg na samochody” należy złożyć w dniu 17 kwietnia 2013 r. w Kancelarii Urzędu Kontroli Skarbowej w Rzeszowie pok. 812, do godz. 8:45. Oferent pozostaje związany złożoną ofertą przez 14 dni od daty otwarcia przetargu.

9. ODRZUCENIE OFERT: Komisja przetargowa odrzuci ofertę jeżeli:

1) Została złożona po wyznaczonym terminie, niewłaściwym miejscu lub przez oferenta, który nie wniósł wadium,

2) Nie zawiera wymaganych danych i oświadczenia o których mowa w pkt 7 ogłoszenia, lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą inną wątpliwość, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę.

10. WYBÓR OFERTY I ZAWARCIE UMOWY: 

1) Komisja przetargowa wybierze oferenta, który zaoferował najwyższą cenę dla danego pojazdu.

2) Nabywca jest zobowiązany do zapłaty ceny nabycia w terminie do 7 dni od otwarcia przetargu. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy następuje niezwłocznie po podpisaniu umowy sprzedaży i zapłaceniu ceny nabycia. 

3) Pojazdy wydane zostaną bez tablic rejestracyjnych.

11. ZASTRZEŻENIE: Urząd Kontroli Skarbowej zastrzega sobie prawo do zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn. 

 


Autor: Bogdan Chruściel
Data: 2013-03-29 10:00:09
Udostępnił: Łukasz Zięzio
Data: 2013-03-29 10:00:51
Modyfikował(a): Łukasz Zięzio
Data: 2013-03-29 10:01:31

Rejestr zmian

Informacja o wynikach postępowania o zamówienie publiczne

 dotyczy: zapytanie o cenę na zakup i dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek kserokopiarek Urzędu Kontroli Skarbowej w Rzeszowie, nr sprawy: UKS 1891/DO/2411/33/13

 

 

Urząd Kontroli Skarbowej w Rzeszowie, działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednol. Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.), informuje o wynikach przedmiotowego postępowania:

1)      Wybór najkorzystniejszej oferty: została wybrana oferta złożona przez Hurt-Papier R. Cebula Sp. Jawna ul. Podkarpacka 57B, 35-082 Rzeszów za cenę oferty 16.873,35 zł brutto. Oferta została uznana za najkorzystniejszą z uwagi na najniższą cenę wśród zlożonych ofert, przy równoważnych parametrach przedmiotu zamówienia.

2)      Streszczenie porównania i oceny złożonych ofert:

L.p.

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena brutto oferty

Wartość punktowa oferty

1

Pryzmat Rzeszów Sp. z o.o.
ul. Rejtana 31F, 35-326 Rzeszów

31.316,62 zł

53,88

2

Resgraph Sp. z o.o. ul. B. Żeleńskiego 19, 35-105 Rzeszów

24.702,34 zł

68,31

3

Hurt-Papier R. Cebula Sp. Jawna
ul. Podkarpacka 57B, 35-082 Rzeszów

16.873,35 zł

100,00

3)      Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone: żadna oferta nie podlegała odrzuceniu.

4)      Wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania: żaden wykonawca nie podlegał odrzuceniu.

5)      Umowa w sprawie realizacji przedmiotowego zamówienia zostanie podpisana w dniu
20 marca 2013 r.


Autor: Bogdan Chruściel
Data: 2013-03-18 14:15:40
Udostępnił: Łukasz Zięzio
Data: 2013-03-18 14:16:25

Rejestr zmian

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

 Rzeszów: Administrowanie i dostawa mediów do pomieszczeń siedziby Urzędu Kontroli Skarbowej w Rzeszowie

Numer ogłoszenia: 7275 - 2013; data zamieszczenia: 11.01.2013

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Kontroli Skarbowej, ul. Geodetów 1, 35-959 Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 017 8659600, 8659673, faks 017 8621476.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Administrowanie i dostawa mediów do pomieszczeń siedziby Urzędu Kontroli Skarbowej w Rzeszowie.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1) Usługa administrowania i ponoszenia kosztów eksploatacji części obiektu XV-to piętrowego wieżowca (VI, VII i VIII p.) przy ul. Geodetów 1 w którym Urząd Kontroli Skarbowej ma siedzibę, 2) Dostawa energii elektrycznej, wody, ciepła do instalacji centralnego ogrzewania oraz usługa odbioru ścieków w części użytkowanej przez Urząd Kontroli Skarbowej w XV-to piętrowym budynku przy ul. Geodetów 1 (VI, VII i VIII p.). Termin wykonania zamówienia: 01 stycznia do 31 grudnia 2013 r..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.30.00.00-2, 41.11.00.00-3, 70.33.00.00-3.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1  

Nazwa: 1) Usługa administrowania i ponoszenia kosztów eksploatacji części obiektu XV-to piętrowego wieżowca (VI, VII i VIII p.) przy ul. Geodetów 1 w którym Urząd Kontroli Skarbowej ma siedzibę,

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.01.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Przedsiębiorstwo Geodezyjno - Kartograficzne OPGK RZESZÓW S.A., Geodetów 1, 35-328 Rzeszów, kraj/woj. podkarpackie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 31325,76 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 30038,40

Oferta z najniższą ceną: 30038,40 / Oferta z najwyższą ceną: 30038,40

 

Waluta: PLN.

Część NR: 2  

Nazwa: Dostawa energii elektrycznej, wody, ciepła do instalacji centralnego ogrzewania oraz usługa odbioru ścieków w części użytkowanej przez Urząd Kontroli Skarbowej w XV-to piętrowym budynku przy ul. Geodetów 1 (VI, VII i VIII p.).

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.01.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Przedsiębiorstwo Geodezyjno - Kartograficzne OPGK RZESZÓW S.A., Geodetów 1, 35-328 Rzeszów, kraj/woj. podkarpackie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 70504,35 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 70504,35

Oferta z najniższą ceną: 70504,35 / Oferta z najwyższą ceną: 70504,35

Waluta: PLN.

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

1. Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

2. Uzasadnienia wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Z uwagi na charakter zamówienia, którego przedmiotem jest usługa administrowania i ponoszenie kosztów eksploatacji, a także dostawa mediów oraz fakt, iż usługę administrowania i dostawy mediów może zrealizować z przyczyn o obiektywnym charakterze tylko jeden wykonawca tj. OPGK Rzeszów S.A. gdyż jest właścicielem instalacji przyłączeniowych - należy zastosować tryb zamówienia z wolnej ręki zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy Prawo zamówień publicznych.


Autor: Bogdan Chruściel
Data: 2013-01-11 14:52:49
Udostępnił: Łukasz Zięzio
Data: 2013-01-11 14:53:18

Rejestr zmian

Informacja o wynikach postępowania

Więcej ...

Autor: Bogdan Chruściel
Data: 2012-02-15 12:56:00
Udostępnił: Łukasz Zięzio
Data: 2012-02-16 12:57:46

Rejestr zmian


ARCHIWUM >>>

Lp. Tytuł treści Udostępnił Data dodania do archiwum
1.
Ogłoszenie o drugim przetargu publicznym ofertowym na sprzedaż używanego samochodu służbowego
2013-10-03 16:29:00
2.
Ogłoszenie o drugim przetargu publicznym na sprzedaż używanych samochodów służbowych
2013-05-08 23:00:00
3.
Zapytanie o cenę
2012-11-17 11:03:00
4.
Ogłoszenie wyników Postepowania o udzielenie zamówienia publicznego
2011-12-31 15:20:00
5.
Ogłoszenie wyników przetargu
2011-12-23 11:00:00
6.
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie negocjacji z ogłoszeniem
2011-03-04 15:18:00
7.
INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA
2010-03-24 14:33:00
8.
Ogłoszenie o wynikach postępowania
Łukasz Zięzio 2011-03-16 14:37:51
9.
Ogłoszenie o aukcji na sprzedaż samochodów używanych
Łukasz Zięzio 2011-03-16 14:37:46
10.
Informacja p wynikach postępowania
Łukasz Zięzio 2011-03-16 14:37:41
11.
INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA
Łukasz Zięzio 2011-03-16 14:37:35
12.
INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA
Łukasz Zięzio 2010-11-10 14:33:56
13.
INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA
Łukasz Zięzio 2010-10-07 13:58:58
14.
Ogłoszenie o aukcji
Łukasz Zięzio 2010-02-04 14:19:17
15.
Ogłoszenie o aukcji
Łukasz Zięzio 2010-02-04 14:19:02
16.
Ogłoszenie wyników postępowania
Łukasz Zięzio 2009-10-27 09:43:55
17.
Przetarg na zbycie samochodu używanego
Łukasz Zięzio 2009-10-27 09:43:19
18.
Ogłoszenia
Łukasz Zięzio 2009-10-27 09:42:29
19.
Ogłoszenie o wynikach naboru
Łukasz Zięzio 2009-10-27 09:42:13
20.
Informacja o wynikach postępowania
Łukasz Zięzio 2009-10-27 09:42:02
21.
Ogłoszenie o wynikach naboru
Łukasz Zięzio 2009-10-27 09:41:38
22.
Ogłoszenie o drugim przetargu ofertowym na zbycie samochodu używanego
Łukasz Zięzio 2009-10-27 09:41:23
23.
Ogłoszenie o aukcji na sprzedaż samochodu używanego
Łukasz Zięzio 2009-10-27 09:40:20
24.
Ogłoszenie o aukcji na sprzedaż samochodu używanego
Łukasz Zięzio 2009-08-03 08:13:57
Oglądano 14821 razy


Urząd Kontroli Skarbowej
ul. Geodetów 1
35-959 Rzeszów
tel. (17)86-25-805
fax. (17)86-21-476
email: uks1891@pk.mofnet.gov.pl
www.uks.rzeszow.pl