Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. [zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Kontroli Skarbowej w Rzeszowie
  
29-09-2014, Poniedziałek, 12:41


Jesteś tutaj :: dostęp do informacji publicznych
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Pomniejsz tekst Normalny tekst Powiększ tekst
Dostęp do informacji publicznych

 O tym jaka informacja publiczna podlega udostępnieniu, mówią przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej. Co do zasady informacje publiczne udostępniane są w Biuletynie Informacji Publicznej. Zgodnie z treścią art. 11 ww. ustawy, informacje publiczne mogą zostać udostępnione także w drodze wyłożenia lub wywieszenia w miejscach ogólnie dostępnych, jak również przez zainstalowanie w takich miejscach, urządzeń umożliwiających zapoznanie się z tą informacją.

Natomiast informacje publiczne, które nie zostały udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej są udostępniane na wniosek zainteresowanego. Udostępnienie informacji publicznej w tym trybie następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia tego wniosku. Jeśli informacja nie może zostać udostępniona w tym terminie, Dyrektor Urzędu w ciągu 14 dni od dnia wpływu wniosku zobowiązany jest powiadomić wnioskodawcę o tym fakcie, wskazując jednocześnie przyczyny opóźnienia oraz podając termin, w którym udostępni informację. Nowy termin nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Udostępnienie informacji następuje zgodnie z wnioskiem. Wyjątek stanowi sytuacja, w której środki techniczne jakimi dysponuje Urząd nie pozwalają na udostępnienie informacji zgodnie z żądaniem. W takiej sytuacji Dyrektor Urzędu zobowiązany jest powiadomić wnioskodawcę o przyczynach braku udzielenia informacji zgodnie z wnioskiem, wskazując jednocześnie sposób i formę, w której informacja może zostać udostępniona. W terminie 14 dni od daty powiadomienia, wnioskodawca może złożyć wniosek o udzielenie informacji w formie lub w sposób wskazany w powiadomieniu Urzędu. Jeśli wnioskodawca nie złoży wniosku zmodyfikowanego zgodnie z powiadomieniem, wówczas postępowanie umarza się.

Jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej Urząd będzie musiał ponieść dodatkowe koszty, Dyrektor Urzędu ma prawo powiadomić wnioskodawcę o obowiązku uiszczenia odpowiedniej opłaty. Wysokość tej opłaty będzie odpowiadała kosztom, które muszą zostać poniesione przez UKS.

Jak wyżej zauważono, co do zasady informacje publiczne, których nie zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej, udostępniane są na wniosek. Należy jednak pamiętać o tym, że zgodnie z treścią zarówno ustawy o dostępie do informacji publicznej (art. 5 ust. 1) jak i ustawy o kontroli skarbowej (art. 34 ust. 1), Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w Rzeszowie nie może udostępnić informacji chronionych tajemnicą skarbową (tzn. informacji gromadzonych i przetwarzanych w ramach kontroli skarbowej) oraz informacji chronionych na podstawie przepisów o ochronie informacji niejawnych i ochronie danych osobowych. Ponadto informacje, które wymagają podjęcia przez Urząd dodatkowych czynności, tj. np. sięgnięcia do dokumentów źródłowych, przeprowadzenia analizy danych - tzw. informacje przetworzone, podlegają udostępnieniu tylko wówczas, gdy wnioskodawca uzasadni, że jest to szczególnie istotne ze względu na interes publiczny (art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy).

Odmowa udzielenia informacji publicznej lub umorzenie postępowania następuje w formie decyzji (art. 16 ust. 1 ustawy) wydanej w trybie przepisów kodeksu postępowania administracyjnego, od której przysługuje odwołanie do organu wyższego stopnia w stosunku do Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Rzeszowie tj. do Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej.


Podstawa prawna:
 

  • ustawa z dnia 28 września 1991r. o kontroli skarbowej ( j.t. Dz.U. z 2011r, Nr 41, poz. 214 z późn. zm.),
  • ustawa z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej ( tekst jednolity Dz. U. z 2014r. , poz. 782),
  • ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2012r., poz. 749 ze zm.),
  • ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.),
  • ustawa z dnia 5 sierpnia 2010r. o ochronie informacji niejawnych ( Dz. U. Nr 182, poz. 1228 ).

 


Autor: Paulina Fiejdasz
Data: 2009-08-03 00:00:00
Udostępnił: Łukasz Zięzio
Data: 2009-08-03 09:19:32
Modyfikował(a): Łukasz Zięzio
Data: 2014-08-18 15:21:57

Rejestr zmian

Oglądano 3073 razy


Urząd Kontroli Skarbowej
ul. Geodetów 1
35-959 Rzeszów
tel. (17)86-25-805
fax. (17)86-21-476
email: uks1891@pk.mofnet.gov.pl
www.uks.rzeszow.pl