Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. [zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Kontroli Skarbowej w Rzeszowie
  
29-09-2014, Poniedziałek, 12:42


Jesteś tutaj :: Przetargi0
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Pomniejsz tekst Normalny tekst Powiększ tekst
Ogłoszenie o przetargu na zbycie samochodu używanego
Ogłoszenie

o przetargu na zbycie samochodu używanego

Urząd Kontroli Skarbowej w Rzeszowie przy ul. Geodetów 1, 35-959 Rzeszów ogłasza przetarg na zasadach określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami majątku ruchomego powierzonego jednostkom budżetowym, zakładom budżetowym i gospodarstwom pomocniczym (Dz. U. Nr 191, poz.1957) na zbycie samochodu osobowego używanego marki FIAT TEMPRA 1,6 KAT KOM, rok produkcji 1995, przebieg 187.264 km - cena wywoławcza 2.600 zł (wg wyceny rzeczoznawcy Nr 324/pwl).
Przetarg zostanie przeprowadzony w siedzibie Urzędu w dniu 30.07.2008r. o godz.9:00 w sali szkoleniowej Urzędu na IX piętrze w pok. 907.
Oferty należy składać w siedzibie Urzędu do dnia 29.07.2008r. do godz.15:00 w kancelarii pok.812 w formie pisemnej, w zaklejonej kopercie z dopiskiem "Przetarg na samochód'.
Oferta winna zawierać:


1) imię, nazwisko, adres oraz telefon do kontaktu lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta,
2) oferowaną cenę i warunki jej zapłaty,
3) oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu.


Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 200,- zł w pieniądzu do kasy Urzędu pok.617 do dnia 29.07.2008r. do godz. 14:30.
Wadium zostanie zaliczone na poczet ceny. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy uczestnik, który wygrał przetarg uchyla się od zawarcia umowy.

Termin związania wynosi 30 dni od terminu złożenia oferty i upływa w dniu 29.08.2008r. Samochód będący przedmiotem przetargu można obejrzeć w dniach od 14.07.2008r. do 29.07.2008r. w godz. od 8:00 do 14:00 w Urzędzie Kontroli Skarbowej w Rzeszowie ul. Geodetów 1 (na placu parkingowym - wewnętrznym).
O wyborze nabywcy zadecyduje oferowana najwyższa cena.
Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy następuje niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia.
Organizator przetargu zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek ze złożonych ofert.


Autor:
Data: 2008-07-15 00:00:00
Udostępnił: Łukasz Zięzio
Data: 2008-07-15 13:18:30
Modyfikował(a): Łukasz Zięzio
Data: 2008-07-15 13:19:11

Rejestr zmian

Ogłoszenie o wynikach postępowania

dotyczy: przetarg nieograniczony na remont pomieszczeń sanitariatów w budynku Urzędu Kontroli Skarbowej w Rzeszowie, Ośrodek Zamiejscowy w Jaśle, ul. 3-go Maja 30,
nr sprawy UKS 1891/DO/2411/31/08/6/999

Treść dostępna w pliku PDF


Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Ogłoszenie o wynikach postepowaniaPlik PDF 110.72 Kb
Autor:
Data: 2008-04-15 00:00:00
Udostępnił: Łukasz Zięzio
Data: 2008-04-15 18:27:59
Modyfikował(a): Łukasz Zięzio
Data: 2008-04-15 18:34:24

Rejestr zmian

Ogłoszenie o wynikach postępowania

dotyczy: przetarg nieograniczony na ochronę fizyczną osób i mienia oraz obiektu i obszaru, a także utrzymanie zewnętrznych traktów komunikacyjnych siedziby Urzędu Kontroli Skarbowej w Rzeszowie - Ośrodek Zamiejscowy w Jaśle, ul. 3-go Maja 30,
nr sprawy: UKS 1891/DO/2411/33/08

Treść  dostępna w pliku PDF


Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Ogłoszenie o wynikach postepowaniaPlik PDF 106.18 Kb
Autor:
Data: 2008-04-09 00:00:00
Udostępnił: Łukasz Zięzio
Data: 2008-04-09 15:09:40

Rejestr zmian

Informacja o proteście

Informacja o rozstrzygnięciu protestu

dotyczy: przetarg nieograniczony na ochronę fizyczną osób i mienia oraz obiektu i obszaru, a także utrzymanie zewnętrznych traktów komunikacyjnych siedziby Urzędu Kontroli Skarbowej w Rzeszowie - Ośrodek Zamiejscowy w Jaśle, ul. 3-go Maja 30,
nr sprawy: UKS 1891/DO/2411/33/08

Treść rozstrzygnięcia dostępna w pliku PDF


Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Treść rozstrzygnięciaPlik PDF 194.61 Kb
Autor:
Data: 2008-04-03 00:00:00
Udostępnił: Łukasz Zięzio
Data: 2008-04-03 13:37:48
Modyfikował(a): Łukasz Zięzio
Data: 2008-04-03 13:39:15

Rejestr zmian

Wyjaśnienie SIWZ
WYJAŚNIENIE

treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym na
ochronę fizyczną osób i mienia oraz obiektu i obszaru, a także utrzymanie zewnętrznych
traktów komunikacyjnych siedziby Urzędu Kontroli Skarbowej w Rzeszowie - Ośrodek
Zamiejscowy w Jaśle, ul. 3-go Maja 30, nr sprawy: UKS1891/DO/2411/33/08
Urząd Kontroli Skarbowej informuje, że w dniu 26 marca br. w przedmiotowym postępowaniu, od jednego z wykonawców, wpłynęła prośba o wyjaśnienie treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

„Czy wykonawca może korzystać z usług podwykonawcy w zakresie reakcji patroli interwencyjnych ? "

Urząd Kontroli Skarbowej w Rzeszowie, zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z 29 stycznia 2004 (tekst jednol. z 2007 r. Dz. Nr 223, poz. 1655) wyjaśnia, że wykonawca nie może korzystać z podwykonawcy w zakresie reakcji patroli interwencyjnych, zgodnie z zapisem Specyfikacji istotnych warunków zamówienia w pkt. 9 ust. 1 pkt 7 oraz w pkt 34. Ponadto informuje się, że warunki udziału w postępowaniu nie mogą być zmienione w trakcie postępowania zgodnie z art. 38 ust. 5 przywołanej ustawy.


Autor:
Data: 2008-03-27 00:00:00
Udostępnił: Łukasz Zięzio
Data: 2008-03-27 14:52:12
Modyfikował(a): Łukasz Zięzio
Data: 2008-03-27 14:53:13

Rejestr zmian

Informacja o proteście
INFORMACJA O WNIESIENIU PROTESTU

dotyczy: przetarg nieograniczony na ochronę fizyczną osób i mienia oraz obiektu i obszaru, a także utrzymanie zewnętrznych traktów komunikacyjnych siedziby Urzędu Kontroli Skarbowej w Rzeszowie - Ośrodek Zamiejscowy w Jaśle, ul. 3-go Maja 30,
nr sprawy: UKS 1891/DO/2411/33/08

Urząd Kontroli Skarbowej w Rzeszowie informuje, że w dniu 27 marca 2008r. został wniesiony protest przez SKAREM Sp. z o.o. 37-450 Stalowa Wola, ul. I-go Sierpnia 34.
W związku z tym faktem na podstawie art. 181 ust. 3 ustawy z 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednol. Dz. U. z 2007r. nr 223, poz. 1655), Urząd Kontroli Skarbowej przekazuje treść protestu w załączeniu: trzy karty zapisane jednostronnie. Jednocześnie wzywa wykonawców do wzięcia udziału w postępowaniu toczącym się w wyniku wniesienia protestu, w terminie określonym w art. 181 ust. 4 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 


Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Treść protestuPlik PDF 416.88 Kb
Autor:
Data: 2008-03-27 00:00:00
Udostępnił: Łukasz Zięzio
Data: 2008-03-27 14:54:51

Rejestr zmian

Ogłoszenie o przetargu

OGŁOSZENIE

O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Znak sprawy: UKS 1891/DO/2411/33/08/1/999

1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Urząd Kontroli Skarbowej,

35-959 Rzeszów, ul. Geodetów 1, tel. 86 59 600, faks 86 21 476,

Strona www: http://bip.zetorzeszow.eu/uksrzeszow

e-mail: uks1891@pk.mofnet.gov.pl

NIP: 813-21-84-047

REGON: 690023452

2. OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA: postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 - 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst. jednol. Dz. U. z 2007r. nr 223, poz. 1655), który jest podstawowym trybem udzielania zamówień publicznych.
3. ADRES STRONY INTERNETOWEJ, na której będzie zamieszczona Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: http://bip.zetorzeszow.eu/uksrzeszow/ Wykonawca może również uzyskać w/w Specyfikację osobiście w siedzibie zamawiającego pokój nr 613, lub na wniosek drogą pocztową - nieodpłatnie tel./fax. (017) 86 59 673.
4. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: przedmiotem zamówienia jest ochrona fizyczna osób i mienia oraz obiektu i obszaru, a także utrzymanie zewnętrznych traktów komunikacyjnych siedziby Urzędu Kontroli Skarbowej w Rzeszowie - Ośrodek Zamiejscowy w Jaśle, ul. 3-go Maja 30, a w szczególności:

 1. wykonywanie czynności ochrony i dozoru mienia w budynku Ośrodka Zamiejscowego w Jaśle i całej posesji w formie bezpośredniej ochrony fizycznej w obsadzie jednoosobowej w dniach pracy Urzędu, w godzinach od 7:00 do 22:00,
 2. wykonywanie czynności ochrony i dozoru, w tym także obsługę istniejących systemów kontrolnych i zabezpieczających,
 3. wykonywanie czynności ochronnych zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony osób i mienia z zachowaniem należytej staranności i poszanowaniem godności osobistej pracowników i petentów,
 4. utrzymywanie stanu bezpieczeństwa oraz ochrony przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub zepsuciem posiadanego przez Urząd mienia,
 5. ochrona przed napadem, włamaniem, kradzieżą lub rabunkiem,
 6. ochronę przed utratą zdrowia lub życia osób urzędujących w budynku i przebywających w nim interesantów (stron),
 7. przestrzeganie instrukcji przeciwpożarowej oraz instrukcji obsługi urządzeń zabezpieczających i alarmowych,
 8. zachowanie w tajemnicy wszystkich informacji, które mają wpływ na stan bezpieczeństwa w czasie obowiązywania umowy oraz po jej rozwiązaniu,
 9. utrzymywanie zewnętrznych traktów komunikacyjnych w okresie zimowym polegające na ich odśnieżaniu i posypywaniu piaskiem lub solą,

  zgodnie ze Specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

5. INFORMACJA NA TEMAT ZŁOŻENIA OFERTY WARIANTOWEJ: przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z warunkami opisanymi w Specyfikacji istotnych Warunków zamówienia. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
6. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: zamówienie należy realizować w okresie trzech lat licząc od dnia 21 kwietnia 2008r.

7. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW:

1.W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy:
1)posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia tj.: posiadają ważna koncesję wydaną przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia realizowanych w formie bezpośredniej ochrony fizycznej na podstawie ustawy z dnia 22 sierpnia 1997r. o ochronie osób i mienia (tekst jednol. Dz.U. z 2005r. Nr 145, poz. 1221 z późn. zm.),
2)posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i pracownikami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia,
3)znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia,
4)nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych,
5)posiadają ważną umowę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej. Wymagane sumy ubezpieczenia: OC deliktowa – minimum 500 tys. zł; OC kontraktowa – minimum 500 tys. zł,
6)zatrudniają na podstawie umowy o pracę pracowników posiadających co najmniej licencje pracownika ochrony fizycznej pierwszego stopnia – dla pracowników ochrony oraz licencję pracownika ochrony fizycznej drugiego stopnia – dla kierownika zespołu pracowników ochrony fizycznej,
7)posiadają własną grupę interwencyjną składającą się z minimum dwóch osób uzbrojonych w broń palną i środki przymusu bezpośredniego, tj. pałka i kajdanki, zgodnie z zaleceniami Komendy Głównej Policji,
8)zrealizowali w okresie ostatnich trzech lat lub aktualnie realizują – w zakresie ochrony – jako główny wykonawca, co najmniej trzy zamówienia o podobnym charakterze i złożoności do niniejszego, w budynkach użyteczności publicznej (urzędy, banki, itp.), potwierdzone pisemnymi referencjami,


2.Na potwierdzenie wymagań, o których mowa w ust. 2, Wykonawca składa następujące dokumenty:
1)oświadczenie, że spełnia warunki art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych,
2)oświadczenie, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych,
3)koncesję wydaną przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia w formie bezpośredniej ochrony fizycznej na podstawie ustawy z dnia 22 sierpnia 1997r. o ochronie osób i mienia (tekst jednol. Dz.U. z 2005r. Nr 145, poz. 1221 z późn. zm.),
4)aktualny odpis z właściwego rejestru sądowego albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
5)aktualne zaświadczenia: właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego Zakładu Ubezpieczeń społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
6)umowę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej (OC deliktowa – min. 500 tys. zł; OC kontraktowa – min. 500 tys. zł)
7)kserokopie uprawnień z zakresu ochrony fizycznej – licencje I-go stopnia dla minimum trzech pracowników i licencję II-go stopnia dla kierownika zespołu pracowników ochrony,
8)zawierające dane teleadresowe oświadczenie, że Wykonawca posiada własną grupę interwencyjną, umiejscowioną w Jaśle, składającą się z co najmniej dwóch osób uzbrojonych w broń palną i środki przymusu bezpośredniego zgodnie z zaleceniami Komendy Głównej Policji,
9)wykaz co najmniej trzech podobnych z niniejszym zamówieniem publicznym prac zrealizowanych w okresie ostatnich trzech lat lub aktualnie realizowanych jako główny wykonawca w budynkach użyteczności publicznej (urzędy, banki, itp.), potwierdzonych pisemnymi referencjami od zamawiających,
10)wypełniony formularz oferty – załącznik nr 1 do SIWZ,
11)parafowany projekt umowy – załącznik nr 2 do SIWZ.
Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: „spełnia – nie spełnia”.

8. INFORMACJA NA TEMAT WADIUM: zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

9. KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE:cena brutto za jedną godzinę usługi - 100%

10. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT: oferty należy składać w siedzibie Urzędu Kontroli Skarbowej w Rzeszowie - Ośrodek Zamiejscowy w Jaśle, ul. 3-go Maja 30 - Sekretariat pokój 202, do dnia 07 kwietnia 2008r. do godz. 1000. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu, w siedzibie Ośrodka Zamiejscowego w Jaśle w pokoju nr 202 o godz. 1015.
11. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ: wykonawca, który złoży ofertę pozostanie związany jej warunkami przez okres 30 dni licząc od dnia, w którym upływa termin składania ofert.
12. INFORMACJA O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ: zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
13. INFORMACJA O ZAMIARZE USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
14. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYM WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Z ZASTOSOWANIEM AUKCJI ELEKTRONICZNEJ: zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

 


Rzeszów, dnia 20 marca 2008r.

 


Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Specyfikacja istotnych warunków zamówieniaPlik PDF 1.31 MB
2. Załącznik nr 1Plik DOC 88.00 Kb
3. Załącznik nr 2Plik PDF 293.74 Kb
Autor:
Data: 2008-03-20 00:00:00
Udostępnił: Łukasz Zięzio
Data: 2008-03-20 13:33:12
Modyfikował(a): Łukasz Zięzio
Data: 2008-03-21 12:38:20

Rejestr zmian

Przetargi

Ogłoszenie o przetargu

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Znak sprawy: UKS 1891/DO/2411/31/08/1/999

1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:
Urząd Kontroli Skarbowej,
35-959 Rzeszów, ul. Geodetów 1, tel. 86 59 600, faks 86 21 476,
Strona www: www.bip-uksrzeszow.e-zet.pl
e-mail: uks1891@pk.mofnet.gov.pl
NIP: 813-21-84-047
REGON: 690023452

2. OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA:
postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 - 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst. jednol. Dz. U. z 2007r. nr 223, poz. 1655), który jest podstawowym trybem udzielania zamówień publicznych.

3. ADRES STRONY INTERNETOWEJ, na której będzie zamieszczona Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:
www.bip-uksrzeszow.e-zet.pl
Wykonawca może również uzyskać w/w Specyfikację osobiście w siedzibie zamawiającego pokój nr 613, lub na wniosek drogą pocztową - nieodpłatnie. Tel./fax. (017) 86 59 673.

4. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
przedmiotem zamówienia jest remont pomieszczeń sanitariatów w budynku Urzędu Kontroli Skarbowej w Rzeszowie,
Ośrodek Zamiejscowy w Jaśle, ul. 3-go Maja 30 – w zakresie:
1) robót rozbiórkowych,
2) robót remontowych instalacji sanitarnych,
3) robót remontowych instalacji wodociągowych,
4) wykonania instalacji gazowej i montażu urządzeń,
5) robót wykończeniowych,
zgodnie z dokumentacją techniczną i Specyfikacją istotnych warunków zamówienia.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

5. INFORMACJA NA TEMAT ZŁOŻENIA OFERTY WARIANTOWEJ:
przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z warunkami opisanymi w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót będącej załącznikiem do Specyfikacji istotnych Warunków zamówienia. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

6. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
zamówienie należy zrealizować w okresie do trzech miesięcy od daty podpisania umowy.

7. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW:
W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia,
2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia,
3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia,
4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania,
2. Na potwierdzenie wymagań, o których mowa w pkt 2, Wykonawca składa następujące dokumenty:
1) oświadczenie, że spełnia warunki art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych,
2) oświadczenie, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych,
3) kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru sądowego albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich),
4) kopie aktualnych zaświadczeń: właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego Zakładu Ubezpieczeń społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
5) oświadczenie, że dysponuje kierownikiem budowy, który posiada uprawnienia ogólnobudowlane uprawniających do kierowania robotami budowlanymi, a także pracowników mogących wykonać roboty będące przedmiotem zamówienia,
6) minimum trzy referencje od zamawiających u których wykonał tożsame z przedmiotem zamówienia roboty w okresie ostatnich 3 lat,
7) oświadczenie o podwykonawcach, którzy wezmą udział w realizacji robót będących przedmiotem zamówienia,
8) oświadczenie, że zobowiązuje się do wykonania robót będących przedmiotem zamówienia w wyznaczonym terminie tj. do trzech miesięcy od podpisania umowy.
9) oświadczenie, że na wykonane roboty, udzieli trzyletniej gwarancji, a następnie dwuletniej rękojmii,
10) harmonogram wykonania robót będących przedmiotem zamówienia,
11) kopia aktualnej polisy OC,
12) wypełniony kosztorys ofertowy – załącznik nr 3 do SIWZ,
13) wypełniony formularz oferty – załącznik nr 4 do SIWZ,
14) parafowany projekt umowy – załącznik nr 5 do SIWZ.
Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: „spełnia – nie spełnia”.

8. INFORMACJA NA TEMAT WADIUM:
zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

9. KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE:
- cena ryczałtowa brutto oferty - 100%

10. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:
oferty należy składać w siedzibie Urzędu Kontroli Skarbowej w Rzeszowie - Ośrodek Zamiejscowy w Jaśle, ul. 3-go Maja 30 – Sekretariat po. 202, do dnia 02 kwietnia 2008r. do godz. 10:00. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu, w siedzibie Ośrodka Zamiejscowego w pokoju nr 202 o godz. 10:15.

11. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:
wykonawca, który złoży ofertę pozostanie związany jej warunkami przez okres 30 dni licząc od dnia, w którym upływa termin składania ofert.

12. INFORMACJA O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ:
zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

13. INFORMACJA O ZAMIARZE USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW:
zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

14. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYM WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Z ZASTOSOWANIEM AUKCJI ELEKTRONICZNEJ:
zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Rzeszów, dnia 06 marca 2008r.


Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ)Plik PDF 1.18 MB
2. Załącznik nr 1 – Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót: część 1Plik PDF 131.74 Kb
3. Załącznik nr 1 – Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót: część 2Plik PDF 311.79 Kb
4. Załącznik nr 1 – Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót: część 3Plik PDF 218.07 Kb
5. Załącznik nr 2 - Projekt techniczny Plik PDF 3.28 MB
6. Załącznik nr 3 – Kosztorys ślepyPlik PDF 208.28 Kb
7. Załącznik nr 4 – Formularz ofertyPlik DOC 87.50 Kb
8. Załącznik nr 5 – Projekt umowyPlik PDF 521.46 Kb
Autor:
Data: 2008-03-10 00:00:00
Udostępnił: Łukasz Zięzio
Data: 2008-03-12 13:53:58
Modyfikował(a): Łukasz Zięzio
Data: 2008-03-12 14:10:04

Rejestr zmian

Oglądano 8300 razy


Urząd Kontroli Skarbowej
ul. Geodetów 1
35-959 Rzeszów
tel. (17)86-25-805
fax. (17)86-21-476
email: uks1891@pk.mofnet.gov.pl
www.uks.rzeszow.pl