Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. [zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Kontroli Skarbowej w Rzeszowie
  
29-09-2014, Poniedziałek, 12:42


Jesteś tutaj :: Wolne stanowiska
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Pomniejsz tekst Normalny tekst Powiększ tekst
Lista kandydatów dopuszczonych do rozmowy kwalifikacyjnej - sygnatura naboru: 161678
Załącznik nr 5 do „Protokołu  
 naboru w służbie cywilnej     
w Urzędzie Kontroli Skarbowej 
w Rzeszowie”
 
 
Lista kandydatów dopuszczonych do rozmowy kwalifikacyjnej
 
Sygnatura naboru: 161678   
 
 
Wszystkie niżej wymienione osoby zapraszamy na rozmowę kwalifikacyjną 16 -17 września  br. do siedziby tut. Urzędu w Rzeszowie przy ul. Geodetów 1, piętro VIII, pokój 808.
 
16 września 2014r.
 

L.p.

Nazwisko i Imię

Miejsce zamieszkania

Godzina rozmowy

 

1.

Arendarczyk  Jolanta

Rzeszów

9 00

2.

Barczak Monika

Kraczkowa

9 15

3.

Betlej Katarzyna

Ropczyce

9 30

4.

Bezdziel-Waśko Karolina

Rzeszów

9 45

5.

Chmielnicka  Marzena

Głowienka

10 00

6.

Ciechanowska Joanna

Rzeszów

10 15

7.

Czaja Magdalena

Leszno

10 30

8.

Drozdowska Karolina

Rzeszów

10 45

9.

Fortuna Alicja

Żarnowa

11 00

10.

Gromek Maciej

Straszydle

11 15

11.

Kidacka Dorota

Pstrągowa

11 30

12.

Knutel Beata

Rzeszów

11 45

13.

Kozioł Oliwia

Gnojnica

12 00

14.

Kozyra Ewa

Rzeszów

12 15

15.

Kucaj Anna

Jawornik Przedmieście

12 30

16.

Kujda Joanna

Rzeszów

12 45

17.

Kulasa Agnieszka

Błażowa

13 00

18.

Kwolek Iwona

Malawa

13 15

19.

Lewicka Aneta

Rzeszów

13 30

20.

Łobos-Kubiś Magdalena

Rzeszów

13 45

21.

Łyszczek Bernadetta

Wiśniowa

14 00

 

17 września 2014 

L.p.

Nazwisko i Imię

Miejsce zamieszkania

Godzina rozmowy

 

1.

Mentel Sylwia

Piątkowa

9 00

2.

Michalewicz  Małgorzata

Rzeszów

9 15

3.

Miechowicz-Bunk Halina

Rzeszów

9 30

4.

Mróz Joanna

Rzeszów

9 45

5.

Pelc-Golenia Paulina

Dębina

10 00

6.

Piorun Adam

Pantalowice

10 15

7.

Samborska Barbara

Rzeszów

10 30

8.

Smaroń Ewelina

Wesoła

10 45

9.

Spólnik Krzysztof

Jasło

11 00

10.

Sroka Wioletta

Tyczyn

11 15

11.

Stankiewicz Agnieszka

Żurawica

11 30

12.

Struk Urszula

Łukawiec

11 45

13.

Studzińska Dorota

Kosztowa

12 00

14.

Szylar  Łucja

Handzlówka

12 15

15.

Ślęzak Jolanta

Świlcza

12 30

16.

Świta – Chamot Agnieszka

Rudnik nad Sanem

12 45

17.

Tkaczyk Dorota

Rzeszów

13 00

18.

Woźniak Barbara

Straszęcin

13 15

19.

Woźniak Ewelina

Rzeszów

13 30

20.

Żurawska Aldona

Przedmieście Dubieckie

13 45

 

Rzeszów, 2014-09-09

 

Dyrektor

Urzędu Kontroli Skarbowej w Rzeszowie

Cezary Koba

/podpis na oryginale/


Autor: Edyta Pilichiewicz
Data: 2014-09-09 09:44:47
Udostępnił: Łukasz Zięzio
Data: 2014-09-09 09:50:02
Modyfikował(a): Łukasz Zięzio
Data: 2014-09-09 09:50:42

Rejestr zmian

Wolne stanowisko - starszy referent ds. prowadzenia i obsługi Kancelarii - Sekretariatu Urzędu w Referacie Kancelaryjno – Sekretarskim

Urząd Kontroli Skarbowej w Rzeszowie

Dyrektor poszukuje kandydata na stanowisko:
 
starszego referenta
ds. prowadzenia i obsługi  Kancelarii - Sekretariatu Urzędu
w Referacie Kancelaryjno – Sekretarskim
 
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w tut. Urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6 %.
 
Wymiar etatu: 1
Liczba stanowisk pracy: 1
Adres Urzędu :
Urząd Kontroli Skarbowej
ul. Geodetów 1
35-959 Rzeszów
 
Miejsce wykonywania pracy: Rzeszów
 
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
1. wykonywanie czynności w zakresie: sprawdzenia prawidłowości i poprawności dokumentów przedkładanych do podpisu Dyrekcji,
2. wykonywanie zadań związanych z kompletowaniem i przekazywaniem pism lub dokumentacji do właściwych komórek w Urzędzie,
3. współuczestniczenie w czynnościach w zakresie ewidencjonowania pism w elektronicznym obiegu dokumentów,
4. obsługiwanie poczty elektronicznej otrzymanej przez Urząd,
5. prowadzenie terminarza spotkań Dyrektora i Wicedyrektorów z przedstawicielami innych urzędów i instytucji oraz spotkań i narad z pracownikami, informowanie o terminach załatwiania spraw,
6. przyjmowanie pism składanych przez strony w kancelarii ogólnej,
7. wykonywanie i przekazywanie komunikatów, poleceń i ustaleń organizacyjnych wydanych przez Dyrektora,
8. przygotowywanie i sporządzanie pism na potrzeby Dyrekcji,
9. archiwizowanie i przekazywanie akt spraw D oraz DS  do archiwum,
10. obsługiwanie telefonów  i faxu oraz skanowanie dokumentów.
 
Warunki pracy:
Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
Praca polega na prowadzeniu czynności obsługi Sekretariatu i Kancelarii Urzędu, wykonywana w siedzibie Urzędu.
 
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
Praca w biurze-I piętro w XV-piętrowym budynku z windami, brak podjazdu dla niepełnosprawnych, obsługa komputera. Budynek i stanowisko pracy nie są dostosowane do potrzeb osób niedowidzących,  niewidomych, niesłyszących, głuchoniemych oraz osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.
 
Wykształcenie : średnie
 
Wymagania niezbędne:
 
1. znajomość przepisów ustawy o kontroli skarbowej, ustawy Ordynacja podatkowa, kodeksu postępowania administracyjnego,
2. komunikatywność,
3. dyspozycyjność,
4. terminowość,
5. dokładność,
6. rzetelność,
7. umiejętność pracy pod presją czasu,
8. umiejętność organizacji pracy,
9. umiejętność pracy w zespole,
10. umiejętność obsługi komputera (Excel,Word,)
11. doświadczenie zawodowe powyżej 0,5 roku w administracji lub pracy biurowej.
 
 
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
- życiorys i list motywacyjny,
- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
- oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
- oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
- kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
- kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe (powyżej 0,5  roku w administracji lub pracy biurowej).
 
Kopie innych dokumentów i oświadczenia:
kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku , gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów.
 
Termin składania dokumentów:
do 25.07.2014r.
 
Miejsce składania dokumentów
Urząd Kontroli Skarbowej
ul. Geodetów 1
35-959 Rzeszów
tel.17 86 59 660
 
I piętro Kancelaria Urzędu
 
Inne informacje:
Po dniu 29.08.2014r.w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Kontroli Skarbowej w Rzeszowie oraz  na tablicach ogłoszeń w siedzibie i biurach Urzędu zostanie opublikowana lista osób spełniających wymagania formalne a wraz z listą opublikowany zostanie termin sprawdzianu wiedzy. 
Do postępowania kwalifikacyjnego dopuszczone zostaną tylko oferty spełniające wymagania formalne tzn.: zawierające wszystkie wymagane dokumenty własnoręcznie podpisane i złożone w wymaganym terminie 
(w przypadku przesłania oferty pocztą decyduje data stempla pocztowego). 
Oferty odrzucone w razie ich nie odebrania zostaną komisyjnie zniszczone po upływie 6 miesięcy od ogłoszenia wyników naboru. 
Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto w przedziale: 2000 zł - 2150 zł
Zachęcamy do skorzystania ze wzoru oświadczenia wymaganego przy składaniu aplikacji a także do zapoznania się z „Procedurą naboru do pracy na stanowiska w służbie cywilnej w UKS w Rzeszowie” dostępnych na stronie BIP UKS w Rzeszowie  w zakładce „Praca”.
 
 
 
 
 
 
 

Autor: Edyta Pilichiewicz
Data: 2014-07-15 08:45:40
Udostępnił: Łukasz Zięzio
Data: 2014-07-15 08:47:54
Modyfikował(a): Łukasz Zięzio
Data: 2014-07-15 08:53:56

Rejestr zmian

wolne stanowisko - starszy referent ds. wykonywania czynności audytowych i kontrolnych

 

 
 
URZĄD  KONTROLI  SKARBOWEJ  W  RZESZOWIE
Dyrektor  poszukuje kandydatów na stanowisko:
 
starszego referenta
ds. wykonywania czynności audytowych i kontrolnych
w Wydziale Audytu Środków Pochodzących z Budżetu Unii Europejskiej oraz  Innych Źródeł Zagranicznych.
 
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w tut. Urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6 %.
 
Wymiar etatu: 1
Liczba stanowisk pracy: 1
 
Adres urzędu:
Urząd Kontroli Skarbowej
ul. Geodetów 1
35-959 Rzeszów
 
Miejsce wykonywania pracy : Rzeszów
 
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
- współuczestniczenie  w realizacji audytów dotyczących analizy i oceny skuteczności funkcjonowania systemów zarządzania i kontroli w instytucjach uczestniczących w  realizacji programów operacyjnych, 
- uczestniczenie w weryfikacji prawidłowości realizacji projektów i zgodności z prawem wydatków kwalifikowanych oraz sprawdzaniu wywiązywania się z warunków finansowania pomocy,
- uczestniczenie w czynnościach w zakresie sprawdzenia prawidłowości i rzetelności dokumentów 
u kontrahentów podmiotów objętych audytem,
- współuczestniczenie w przygotowaniu i sporządzaniu dokumentacji audytowej i kontrolnej 
z przeprowadzonych czynności,
- wykonywanie zadań związanych z kompletowaniem i przekazywaniem do właściwych instytucji dokumentacji z przeprowadzonych audytów i kontroli.
 
Warunki pracy
Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
 
Praca polegająca na prowadzeniu czynności  audytowych i kontrolnych, wykonywana w siedzibie Urzędu oraz w terenie, krajowe wyjazdy służbowe.
 
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
 
Praca w terenie, praca w biurze – VII  piętro w XV- piętrowym budynku z windami, brak podjazdu 
dla niepełnosprawnych, obsługa komputera.
Budynek i stanowisko pracy nie są dostosowane do potrzeb osób niedowidzących, niewidomych, niesłyszących, głuchoniemych oraz osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.
 
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy
niezbędne
wykształcenie:   średnie
pozostałe wymagania niezbędne:
znajomość przepisów prawa krajowego,  w szczególności z zakresu ustawy o kontroli skarbowej, ustawy Ordynacja podatkowa, ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, ustawy  Prawo zamówień publicznych, ustawy  o rachunkowości  i  ustawy o finansach publicznych, 
ogólna znajomość tematyki dotyczącej Unii Europejskiej, jej struktury,  instytucji i funduszy,
umiejętność pracy w zespole,
umiejętność pracy w stresie,
komunikatywność,
otwarty stosunek do klienta,
doświadczenie zawodowe powyżej 0,5 roku w administracji  lub pracy biurowej.
 
 
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
- życiorys i list motywacyjny, 
- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
- oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych, 
- oświadczenia kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
- kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie 
o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
- kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe (powyżej 0,5 roku w administracji  lub pracy biurowej).
 
Kopie innych dokumentów i oświadczenia:
- kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów.
 
Termin składania dokumentów:
do 04.07.2014r.
 
Miejsce składania dokumentów:
Urząd Kontroli Skarbowej 
ul. Geodetów 1
35-959 Rzeszów 
tel.  017 86-59-662
 
I  piętro,  Kancelaria Urzędu
 
Inne informacje:
Po dniu 18.07.2014r. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Kontroli Skarbowej w Rzeszowie oraz na tablicach ogłoszeń w siedzibie i biurach Urzędu zostanie opublikowana lista osób spełniających wymagania formalne a wraz z listą opublikowany zostanie termin sprawdzianu wiedzy. 
Do postępowania kwalifikacyjnego dopuszczone zostaną tylko oferty spełniające wymagania formalne tzn.: zawierające wszystkie wymagane dokumenty własnoręcznie podpisane i złożone w wymaganym terminie 
(w przypadku przesłania oferty pocztą decyduje data stempla pocztowego). 
Oferty odrzucone w razie ich nie odebrania zostaną komisyjnie zniszczone po upływie 6 miesięcy od ogłoszenia wyników naboru. 
Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto w przedziale: 2000 zł - 2150 zł
Zachęcamy do skorzystania ze wzoru oświadczenia wymaganego przy składaniu aplikacji a także do zapoznania się z „Procedurą naboru do pracy na stanowiska w służbie cywilnej w UKS w Rzeszowie” dostępnych na stronie BIP UKS w Rzeszowie  w zakładce „Praca”.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


Autor: Edyta Pilichiewicz
Data: 2014-06-20 08:17:06
Udostępnił: Łukasz Zięzio
Data: 2014-06-20 08:19:34

Rejestr zmian

Informacja w sprawie ogłoszenia listy kandydatów spełniających wymagania formalne oraz terminu sprawdzianu wiedzy, w związku z naborem na wolne stanowisko st. referenta ds. kadr w Referacie Kadr, szkolenia Zawodowego i Spraw Socjalnych

Rzeszów, 2014-01-09

Informacja

 

W związku z ogłoszeniem informacji o naborze na wolne stanowisko starszego referenta ds. kadr w Referacie Kadr, Szkolenia Zawodowego i Spraw Socjalnych w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej, Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w Rzeszowie informuje, że lista kandydatów spełniających wymagania formalne oraz termin sprawdzianu wiedzy ogłoszone zostaną w Biuletynie Informacji Publicznej UKS w Rzeszowie oraz na tablicach ogłoszeń w siedzibie i biurach Urzędu ok. 15 stycznia br.


Autor: Krystyna Siuta
Data: 2014-01-09 12:18:56
Udostępnił: Łukasz Zięzio
Data: 2014-01-09 12:19:44
Modyfikował(a): Łukasz Zięzio
Data: 2014-01-09 12:19:57

Rejestr zmian

Dyrektor poszukuje kandydatów na stanowisko starszego referenta ds. kadr

URZĄD  KONTROLI  SKARBOWEJ  W  RZESZOWIE
Dyrektor  poszukuje kandydatów na stanowisko:

starszego referenta
ds. kadr

w Referacie Kadr, Szkolenia Zawodowego i Spraw Socjalnych w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w tut. Urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6 %.

Wymiar etatu: 1
Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu:
Urząd Kontroli Skarbowej
ul. Geodetów 1
35-959 Rzeszów

Miejsce wykonywania pracy : Rzeszów

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
-    prowadzenie obsługi akt osobowych pracowników,
-    wykonywanie obowiązków pracodawcy wobec nowozatrudnianych pracowników przed dopuszczeniem ich do pracy,
-    organizowanie procesu pierwszych ocen członków korpusu służby cywilnej oraz  procesu ocen okresowych inspektorów kontroli skarbowej,
-    prowadzenie spraw związanych z gospodarowaniem legitymacjami służbowymi, pieczątkami inspektorskimi i znakami identyfikacyjnymi,
-    kierowanie pracowników na badania lekarskie,
-    współprowadzenie komputerowej ewidencji czasu pracy pracowników,
-    sporządzanie sprawozdawczości i informacji dotyczących spraw kadrowych. 

Warunki pracy
Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań


Praca siedząca, wykonywana w siedzibie Urzędu, związana z koniecznością obsługi komputera.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

Praca w biurze - VI piętro w XV- piętrowym budynku z windami, brak podjazdu dla niepełnosprawnych. Budynek i stanowisko pracy nie są dostosowane do potrzeb osób niedowidzących, niewidomych, niesłyszących, głuchoniemych oraz osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy niezbędne
wykształcenie:   średnie
pozostałe wymagania niezbędne:
•    znajomość prawa pracy, a w szczególności ustawy o służbie cywilnej oraz przepisów kodeksu pracy w zakresie w jakim ma on zastosowanie do pracowników kontroli skarbowej,
•    znajomość obsługi komputera (program Excel, Word)
•    umiejętność pracy w zespole,
•    doświadczenie zawodowe powyżej 0,5 roku w administracji  lub pracy biurowej.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
-    życiorys i list motywacyjny,
-    oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
-    oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
-    oświadczenia kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
-    kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
-    kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie
o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
-    kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe (powyżej 0,5 roku w administracji  lub pracy biurowej).

Kopie innych dokumentów i oświadczenia:
-    kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów.

Termin składania dokumentów:
06.12. 2013r.

Miejsce składania dokumentów:
Urząd Kontroli Skarbowej
ul. Geodetów 1
35-959 Rzeszów
tel.  017 86-59-661

VIII piętro, p. 812 (Kancelaria Urzędu)

Inne informacje:
Po dniu 20.12.2013r. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Kontroli Skarbowej w Rzeszowie oraz na tablicach ogłoszeń w siedzibie i biurach Urzędu zostanie opublikowana lista osób spełniających wymagania formalne, a wraz z listą opublikowany zostanie termin sprawdzianu wiedzy.
Do postępowania kwalifikacyjnego dopuszczone zostaną tylko oferty spełniające wymagania formalne tzn.: zawierające wszystkie wymagane dokumenty własnoręcznie podpisane i złożone w wymaganym terminie
(w przypadku przesłania oferty pocztą decyduje data stempla pocztowego).
Oferty odrzucone w razie ich nie odebrania zostaną komisyjnie zniszczone po upływie 6 miesięcy od ogłoszenia wyników naboru.
Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto w przedziale: 2000 zł - 2150 zł
Zachęcamy do skorzystania ze wzoru oświadczenia wymaganego przy składaniu aplikacji a także do zapoznania się z „Procedurą naboru do pracy na stanowiska w służbie cywilnej w UKS w Rzeszowie” dostępnych na stronie BIP UKS w Rzeszowie  w zakładce „Praca”.   Dyrektor
Urzędu Kontroli Skarbowej
w Rzeszowie

Cezary Koba
(podpis na oryginale)
 


Autor: Krystyna Siuta
Data: 2013-12-02 08:16:07
Udostępnił: Łukasz Zięzio
Data: 2013-12-02 08:21:16

Rejestr zmian

Informacja o zakresie pytań w związku z naborem na wolne stanowisko st. referenta ds. kontroli wewnętrznej

                                                                                                          Rzeszów, dnia 25.09.2013r.

 

 

 

INFORMACJA

 

W związku z ogłoszeniem przez Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Rzeszowie informacji o naborze na wolne stanowisko starszego referenta ds. kontroli wewnętrznej, postępowań kontrolnych oświadczeń majątkowych oraz skarg w Referacie Kontroli Wewnętrznej Urzędu Kontroli Skarbowej w Rzeszowie, Komisja ds. naboru informuje, że sprawdzian wiedzy w formie testu pisemnego obejmował będzie treść następujących ustaw:

 

1. Ustawy z dnia 28 września 1991 roku o kontroli skarbowej (t. j. Dz. U. z 2011r., Nr 41 poz. 214 z późn. zm.).

 

2. Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012r., poz.749 z późn. zm.).

 

3. Ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2012 r.,  poz. 361 z późn. zm.).

 

4. Ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2011 r.,  Nr 74 poz. 397 z późn. zm.).

 

5. Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).

 

6. Ustawy z dnia14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 267)

 

Informacja powyższa po akceptacji Dyrektora Urzędu zostanie zamieszczona na stronie internetowej Urzędu – Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Kontroli Skarbowej w Rzeszowie oraz na tablicach ogłoszeń w siedzibie i biurach Urzędu.

 

 

 

 

 


Autor: Krystyna Siuta
Data: 2013-09-26 14:54:56
Udostępnił: Łukasz Zięzio
Data: 2013-09-26 14:56:00
Modyfikował(a): Łukasz Zięzio
Data: 2013-09-26 15:00:15

Rejestr zmian

wolne stanowisko - starszy referent

 URZĄD  KONTROLI  SKARBOWEJ  W  RZESZOWIE

Dyrektor  poszukuje kandydatów na stanowisko:
 
starszego referenta
ds. kontroli wewnętrznej, postępowań kontrolnych oświadczeń majątkowych oraz skarg
w Referacie Kontroli Wewnętrznej
 
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w tut. Urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6 %.
 
Wymiar etatu: 1
Liczba stanowisk pracy: 1
 
Adres urzędu:
Urząd Kontroli Skarbowej
ul. Geodetów 1
35-959 Rzeszów
 
Miejsce wykonywania pracy : Rzeszów
 
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
- uczestniczenie w kontrolach wewnętrznych przeprowadzanych w komórkach organizacyjnych Urzędu, 
- współuczestniczenie w badaniu dokumentów i w przeprowadzanych przez inspektora kontroli skarbowej czynnościach dowodowych,
- ewidencjonowanie skarg napływających do Urzędu oraz współuczestniczenie w ich załatwianiu,
- informowanie inspektora kontroli skarbowej o stanie prowadzonych spraw i zgłaszanie zaistniałych problemów,
- udział w tworzeniu dokumentacji kontrolnej,
- wspomaganie pracy inspektora kontroli skarbowej w  postępowaniach mandatowych,
- współuczestniczenie po zakończeniu postępowania kontrolnego w opracowywaniu i kompletowaniu dokumentów,
- sygnalizowanie zagrożeń, w szczególności możliwości popełnienia nadużyć i przestępstw o charakterze korupcyjnym. 
 
Warunki pracy
Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
 
Praca polegająca na prowadzeniu czynności kontrolnych, wykonywana w siedzibie Urzędu oraz 
w terenie, krajowe wyjazdy służbowe.
 
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
 
Praca w terenie, praca w biurze - VI piętro w XV- piętrowym budynku z windami, brak podjazdu dla niepełnosprawnych, obsługa komputera.
Budynek i stanowisko pracy nie są dostosowane do potrzeb osób niedowidzących, niewidomych, niesłyszących, głuchoniemych oraz osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.
 
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy
niezbędne
wykształcenie:   średnie
pozostałe wymagania niezbędne:
znajomość przepisów dot. postępowania kontrolnego, prawa podatkowego, prawa cywilnego 
i kpa,
umiejętność pracy w zespole,
łatwość komunikacji,
otwarty stosunek do klienta,
doświadczenie zawodowe powyżej 0,5 roku w administracji  lub pracy biurowej.
 
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
- życiorys i list motywacyjny, 
- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
- oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych, 
- oświadczenia kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
- kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie 
o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
- kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe (powyżej 0,5 roku w administracji  lub pracy biurowej).
 
Kopie innych dokumentów i oświadczenia:
- kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów.
 
Termin składania dokumentów:
15.10.2013r.
 
Miejsce składania dokumentów:
Urząd Kontroli Skarbowej 
ul. Geodetów 1
35-959 Rzeszów 
tel.  017 86-59-662
 
VIII piętro, p. 812 (Kancelaria Urzędu)

Inne informacje:
Po dniu 29.10.2013r. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Kontroli Skarbowej w Rzeszowie oraz na tablicach ogłoszeń w siedzibie i biurach Urzędu zostanie opublikowana lista osób spełniających wymagania formalne a wraz z listą opublikowany zostanie termin sprawdzianu wiedzy. 
Do postępowania kwalifikacyjnego dopuszczone zostaną tylko oferty spełniające wymagania formalne tzn.: zawierające wszystkie wymagane dokumenty własnoręcznie podpisane i złożone w wymaganym terminie 
(w przypadku przesłania oferty pocztą decyduje data stempla pocztowego). 
Oferty odrzucone w razie ich nie odebrania zostaną komisyjnie zniszczone po upływie 6 miesięcy od ogłoszenia wyników naboru. 
Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto w przedziale: 2000 zł - 2150 zł
Zachęcamy do skorzystania ze wzoru oświadczenia wymaganego przy składaniu aplikacji a także do zapoznania się z „Procedurą naboru do pracy na stanowiska w służbie cywilnej w UKS w Rzeszowie” dostępnych na stronie BIP UKS w Rzeszowie  w zakładce „Praca”.
 
 
 
 
Dyrektor
Urzędu Kontroli Skarbowej 
w Rzeszowie
 

Autor: Krystyna Siuta
Data: 2013-09-25 10:55:58
Udostępnił: Łukasz Zięzio
Data: 2013-09-25 11:00:21
Modyfikował(a): Łukasz Zięzio
Data: 2013-09-25 11:00:39

Rejestr zmian

wolne stanowiska - starszy referent

URZĄD  KONTROLI  SKARBOWEJ  W  RZESZOWIE

Dyrektor  poszukuje kandydatów na stanowisko:
 
starszego referenta
ds. wykonywania czynności kontrolnych
w komórkach kontrolnych
 
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych       w tut. Urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6 %.
 
Wymiar etatu: 1
Liczba stanowisk pracy: 3
 
Adres urzędu:
Urząd Kontroli Skarbowej
ul. Geodetów 1
35-959 Rzeszów
 
Miejsce wykonywania pracy : Rzeszów
 
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
- współuczestniczenie w badaniu dokumentów i ewidencji, 
- współuczestniczenie w przeprowadzanych przez inspektora kontroli skarbowej czynnościach dowodowych,
- współpracowanie w tworzeniu dokumentacji kontrolnej,
- wspomaganie pracy inspektora kontroli skarbowej w  postępowaniach mandatowych,
- informowanie inspektora kontroli skarbowej o stanie prowadzonych spraw  i zgłaszanie zaistniałych problemów,
- współuczestniczenie po zakończeniu postępowania kontrolnego w opracowywaniu i kompletowaniu dokumentów,
- uczestniczenie w czynnościach wykonywanych w ramach pomocy prawnej oraz zleconych przez inne organy. 
 
 
Warunki pracy
Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
 
Praca polegająca na prowadzeniu czynności kontrolnych, wykonywana w siedzibie Urzędu oraz 
w terenie, w siedzibie kontrolowanego, wyjazdy służbowe.
 
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
 
Praca w terenie – kontakty z podatnikami, prowadzenie czynności kontrolnych w siedzibie kontrolowanego. 
Praca w biurze – VI, VII, VIII, IX piętro, budynek posiada windy, brak podjazdu dla niepełnosprawnych, obsługa komputera.
Budynek i stanowisko pracy nie są dostosowane do potrzeb osób niedowidzących, niewidomych, niesłyszących, głuchoniemych oraz osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.
 
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy
niezbędne
wykształcenie:   średnie
pozostałe wymagania niezbędne:
znajomość przepisów prawa podatkowego,
umiejętność pracy w zespole,
łatwość komunikacji,
otwarty stosunek do klienta,
doświadczenie zawodowe powyżej 0,5 roku w administracji  lub pracy biurowej.
 
 
 
 
 
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
- życiorys i list motywacyjny, 
- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
- oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych, 
- oświadczenia kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
- kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie 
o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
- kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe (powyżej 0,5 roku                      w administracji  lub pracy biurowej).
 
Kopie innych dokumentów i oświadczenia:
- kopie dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje, 
- kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów.
 
Termin składania dokumentów:
04.03.2013r.
 
Miejsce składania dokumentów:
Urząd Kontroli Skarbowej 
ul. Geodetów 1
35-959 Rzeszów 
tel.  17/86-59-661
 
VIII piętro, pok. 812
 
Inne informacje:
Po dniu 18.03.2013r. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Kontroli Skarbowej w Rzeszowie oraz w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie i biurach Urzędu zostanie opublikowana lista osób spełniających wymagania formalne a wraz z listą opublikowany zostanie termin sprawdzianu wiedzy. 
Do postępowania kwalifikacyjnego dopuszczone zostaną tylko oferty spełniające wymagania formalne tzn.: zawierające wszystkie wymagane dokumenty własnoręcznie podpisane  i złożone  w wymaganym terminie (w przypadku przesłania oferty pocztą decyduje data stempla pocztowego). 
Oferty odrzucone w razie ich nie odebrania zostaną komisyjnie zniszczone po upływie 6 miesięcy od ogłoszenia wyników naboru. 
Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto w przedziale: 2000 zł – 2150 zł
Zachęcamy do skorzystania ze wzoru oświadczenia wymaganego przy składaniu aplikacji a także do zapoznania się z „Procedurą naboru do pracy na stanowiska w służbie cywilnej w UKS w Rzeszowie” dostępnych na stronie BIP UKS w Rzeszowie  w zakładce „Praca”.
 

 


Autor: Marzena Nowak
Data: 2013-02-20 10:24:47
Udostępnił: Łukasz Zięzio
Data: 2013-02-20 10:24:54
Modyfikował(a): Łukasz Zięzio
Data: 2013-02-20 10:25:27

Rejestr zmian

wolne stanowiska - starszy referent

 URZĄD  KONTROLI  SKARBOWEJ  W  RZESZOWIE

Dyrektor  poszukuje kandydatów na stanowisko:
 
starszego referenta
ds. wykonywania czynności kontrolnych
w komórkach kontrolnych
 
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w tut. Urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6 %.
 
Wymiar etatu: 1
Liczba stanowisk pracy: 2
 
Adres urzędu:
Urząd Kontroli Skarbowej
ul. Geodetów 1
35-959 Rzeszów
 
Miejsce wykonywania pracy :  
38-200  Jasło
ul. 3 Maja 30
 
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
- współuczestniczenie w badaniu dokumentów i ewidencji, 
- uczestniczenie w przeprowadzanych przez inspektora kontroli skarbowej czynnościach dowodowych,
- współpracowanie w tworzeniu dokumentacji kontrolnej,
- wspomaganie pracy inspektora kontroli skarbowej w  postępowaniach mandatowych,
- informowanie inspektora kontroli skarbowej o stanie prowadzonych spraw  i zgłaszanie zaistniałych problemów,
- współuczestniczenie po zakończeniu postępowania kontrolnego w opracowywaniu i kompletowaniu dokumentów,
- uczestniczenie w czynnościach wykonywanych w ramach pomocy prawnej oraz zleconych przez inne organy,
- współuczestniczenie w badaniu prawidłowości stosowania cen transakcyjnych. 
 
 
Warunki pracy
Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
 
Praca polegająca na prowadzeniu czynności kontrolnych, wykonywana w siedzibie Urzędu przy           ul. 3 Maja 30 w Jaśle oraz w terenie, w siedzibie kontrolowanego, wyjazdy służbowe.
 
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
 
Praca w terenie – kontakty z podatnikami, prowadzenie czynności kontrolnych w siedzibie kontrolowanego. 
Praca w biurze – I, II, III  i IV piętro, budynek nie posiada windy, obsługa komputera.
Budynek i stanowisko pracy nie są dostosowane do potrzeb osób niedowidzących, niewidomych, niesłyszących, głuchoniemych oraz osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.
 
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy
niezbędne
wykształcenie:   średnie
pozostałe wymagania niezbędne:
znajomość przepisów prawa podatkowego,
umiejętność pracy w zespole,
łatwość komunikacji,
otwarty stosunek do klienta,
doświadczenie zawodowe powyżej 0,5 roku w administracji  lub pracy biurowej.
 
 
 
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
- życiorys i list motywacyjny, 
- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
- oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych, 
- oświadczenia kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
- kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie 
o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
- kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe (powyżej 0,5 roku w administracji  lub pracy biurowej).
 
Kopie innych dokumentów i oświadczenia:
- kopie dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje, 
- kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów.
 
Termin składania dokumentów:
07.12.2012r.
 
Miejsce składania dokumentów:
Urząd Kontroli Skarbowej 
ul. Geodetów 1
35-959 Rzeszów
 
piętro VIII, pok. 812
tel.  17/86-59-661
 
 
Inne informacje:
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni e-mailem lub telefonicznie o dalszym etapie w postępowaniu kwalifikacyjnym. Brak kontaktu jest równoznaczny z niezakwalifikowaniem kandydata do dalszych etapów rekrutacji. Oferty odrzucone w razie ich nie odebrania zostaną komisyjnie zniszczone po upływie 6 miesięcy od ogłoszenia wyników naboru. Do postępowania kwalifikacyjnego dopuszczone zostaną tylko oferty spełniające wymagania formalne tzn.: zawierające wszystkie wymagane dokumenty własnoręcznie podpisane  i złożone  w wymaganym terminie (decyduje data stempla pocztowego). Prosimy nie załączać poświadczeń o niekaralności wydawanych przez sądy z Krajowego Rejestru Karnego.
 

 


Autor: Marzena Nowak
Data: 2012-11-27 09:56:02
Udostępnił: Łukasz Zięzio
Data: 2012-11-27 09:58:44

Rejestr zmian

wolne stanowiska - starszy referent
URZĄD KONTROLI SKARBOWEJ W RZESZOWIE
Dyrektor poszukuje kandydatów na stanowisko:
 
starszego referenta
ds. wykonywania czynności kontrolnych
w komórkach kontrolnych
 
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych
w tut. Urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych jest niższy niż 6 %.
 
Wymiar etatu: 1
Liczba stanowisk pracy: 2
 
Adres urzędu:
Urząd Kontroli Skarbowej
ul. Geodetów 1
35-959 Rzeszów
 
Miejsce wykonywania pracy : 37-700 Przemyśl
ul. Kamienny Most 1
 
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
- współuczestniczenie w badaniu dokumentów i ewidencji,
- współuczestniczenie w przeprowadzanych przez inspektora kontroli skarbowej czynnościach dowodowych,
- współpracowanie w tworzeniu dokumentacji kontrolnej,
- wspomaganie pracy inspektora kontroli skarbowej w postępowaniach mandatowych,
- informowanie inspektora kontroli skarbowej o stanie prowadzonych spraw i zgłaszanie zaistniałych
problemów,
- współuczestniczenie po zakończeniu postępowania kontrolnego w opracowywaniu i kompletowaniu
dokumentów,
- uczestniczenie w czynnościach wykonywanych w ramach pomocy prawnej oraz zleconych przez inne
organy.
 
Warunki pracy
Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
 
Praca polegająca na prowadzeniu czynności kontrolnych, wykonywana w siedzibie Urzędu oraz
w terenie, w siedzibie kontrolowanego, wyjazdy służbowe.
 
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
 
Praca w terenie – kontakty z podatnikami, prowadzenie czynności kontrolnych w siedzibie
kontrolowanego.
Praca w biurze na III piętrze, budynek posiada windy, brak podjazdu dla niepełnosprawnych, obsługa
komputera.
Budynek i stanowisko pracy nie są dostosowane do potrzeb osób niedowidzących, niewidomych,
niesłyszących, głuchoniemych oraz osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.
 
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy
niezbędne
wykształcenie: średnie
pozostałe wymagania niezbędne:
• znajomość przepisów prawa podatkowego,
• umiejętność pracy w zespole,
• łatwość komunikacji,
• otwarty stosunek do klienta,
• doświadczenie zawodowe powyżej 0,5 roku w administracji lub pracy biurowej.
 
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
- życiorys i list motywacyjny,
- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
- oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
- oświadczenia kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne
przestępstwo skarbowe,
- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
- kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie
o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
- kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe (powyżej 0,5 roku
w administracji lub pracy biurowej).
 
Kopie innych dokumentów i oświadczenia:
- kopie dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje,
- kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają
skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów.
 
Termin składania dokumentów:

05.11.2012r.
 
Miejsce składania dokumentów:
 
Urząd Kontroli Skarbowej
ul. Geodetów 1
35-959 Rzeszów
piętro VIII , pok. 812
tel. 17/86-59-661
 
Inne informacje:
 
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni e-mailem lub telefonicznie o dalszym etapie w postępowaniu
kwalifikacyjnym. Brak kontaktu jest równoznaczny z niezakwalifikowaniem kandydata do dalszych etapów rekrutacji.
Oferty odrzucone w razie ich nie odebrania zostaną komisyjnie zniszczone po upływie 6 miesięcy od ogłoszenia wyników
naboru. Do postępowania kwalifikacyjnego dopuszczone zostaną tylko oferty spełniające wymagania formalne tzn.:
zawierające wszystkie wymagane dokumenty własnoręcznie podpisane i złożone w wymaganym terminie (decyduje
data stempla pocztowego). Prosimy nie załączać poświadczeń o niekaralności wydawanych przez sądy z Krajowego
Rejestru Karnego.

Autor: Marzena Nowak
Data: 2012-10-24 08:36:47
Udostępnił: Łukasz Zięzio
Data: 2012-10-24 08:37:51
Modyfikował(a): Łukasz Zięzio
Data: 2012-10-24 08:41:28

Rejestr zmian

wolne stanowisko - starszy referent


URZĄD KONTROLI SKARBOWEJ W RZESZOWIE
Dyrektor poszukuje kandydatów na stanowisko:

starszego referenta
ds. wykonywania czynności kontrolnych
w komórkach kontrolnych

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w tut. Urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6 %.

Wymiar etatu: 1
Liczba stanowisk pracy: 3

Adres urzędu:
Urząd Kontroli Skarbowej
ul. Geodetów 1
35-959 Rzeszów

Miejsce wykonywania pracy : Rzeszów

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
- współuczestniczenie w badaniu dokumentów i ewidencji,
- współuczestniczenie w przeprowadzanych przez inspektora kontroli skarbowej czynnościach dowodowych,
- współpracowanie w tworzeniu dokumentacji kontrolnej,
- wspomaganie pracy inspektora kontroli skarbowej w postępowaniach mandatowych,
- informowanie inspektora kontroli skarbowej o stanie prowadzonych spraw i zgłaszanie zaistniałych problemów,
- współuczestniczenie po zakończeniu postępowania kontrolnego w opracowywaniu i kompletowaniu dokumentów,
- uczestniczenie w czynnościach wykonywanych w ramach pomocy prawnej oraz zleconych przez inne organy.


Warunki pracy
Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

Praca polegająca na prowadzeniu czynności kontrolnych, wykonywana w siedzibie Urzędu oraz
w terenie, w siedzibie kontrolowanego, wyjazdy służbowe.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

Praca w terenie – kontakty z podatnikami, prowadzenie czynności kontrolnych w siedzibie kontrolowanego.
Praca w biurze – VI, VII, VIII, IX piętro, budynek posiada windy, brak podjazdu dla niepełnosprawnych, obsługa komputera.
Budynek i stanowisko pracy nie są dostosowane do potrzeb osób niedowidzących, niewidomych, niesłyszących, głuchoniemych oraz osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy
niezbędne
wykształcenie: średnie
pozostałe wymagania niezbędne:
• znajomość przepisów prawa podatkowego,
• umiejętność pracy w zespole,
• łatwość komunikacji,
• otwarty stosunek do klienta,
• doświadczenie zawodowe powyżej 0,5 roku w administracji lub pracy biurowej.


Wymagane dokumenty i oświadczenia:
- życiorys i list motywacyjny,
- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
- oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
- oświadczenia kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
- kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie
o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
- kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe (powyżej 0,5 roku w administracji lub pracy biurowej).

Kopie innych dokumentów i oświadczenia:
- kopie dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje,
- kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów.

Termin składania dokumentów:
12.10.2012r.

Miejsce składania dokumentów:
Urząd Kontroli Skarbowej
ul. Geodetów 1
35-959 Rzeszów
tel. 17/86-59-661

Inne informacje:
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni e-mailem lub telefonicznie o dalszym etapie w postępowaniu kwalifikacyjnym. Brak kontaktu jest równoznaczny z niezakwalifikowaniem kandydata do dalszych etapów rekrutacji. Oferty odrzucone w razie ich nie odebrania zostaną komisyjnie zniszczone po upływie 6 miesięcy od ogłoszenia wyników naboru. Do postępowania kwalifikacyjnego dopuszczone zostaną tylko oferty spełniające wymagania formalne tzn.: zawierające wszystkie wymagane dokumenty własnoręcznie podpisane i złożone w wymaganym terminie (decyduje data stempla pocztowego). Prosimy nie załączać poświadczeń o niekaralności wydawanych przez sądy z Krajowego Rejestru Karnego.
 


Autor: Marzena Nowak
Data: 2012-10-02 08:13:47
Udostępnił: Łukasz Zięzio
Data: 2012-10-02 08:15:52

Rejestr zmian

wolne stanowisko - starszego referenta ds. wykonywania czynności kontrolnych w Oddziale Kontroli Środków Publicznych

URZĄD  KONTROLI  SKARBOWEJ  W  RZESZOWIE

Dyrektor  poszukuje kandydatów na stanowisko:

 

starszego referenta

ds. wykonywania czynności kontrolnych

w Oddziale Kontroli Środków Publicznych

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych       w tut. Urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6 %.

 

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy: 2

 

Adres urzędu:

Urząd Kontroli Skarbowej

ul. Geodetów 1

35-959 Rzeszów

 

Miejsce wykonywania pracy : Rzeszów

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

-    współuczestniczenie w badaniu dokumentów i ewidencji w celu sprawdzenia celowości  i zgodności           z prawem gospodarowania środkami publicznymi, dotacjami, pożyczkami, mieniem państwowym i jego prywatyzacją oraz kredytami udzielonymi ze środków publicznych, poręczeniami i gwarancjami udzielonymi przez Skarb Państwa,

-    współuczestniczenie w badaniu dokumentów i ewidencji w celu sprawdzenia celowości i zgodności             z prawem wykonania kontraktów realizowanych w ramach kredytów rządowych, a także prawidłowości rozliczania z budżetem państwa jednostek gospodarki pozabudżetowej,

-    uczestniczenie w przeprowadzanych przez inspektora kontroli skarbowej czynnościach dowodowych,

-    współpracowanie w tworzeniu dokumentacji kontrolnej,

-    wspomaganie pracy inspektora kontroli skarbowej w  postępowaniach mandatowych,

-    informowanie inspektora kontroli skarbowej o stanie prowadzonych spraw  i zgłaszanie zaistniałych problemów,

-    uczestniczenie w czynnościach wykonywanych w ramach pomocy prawnej oraz zleconych przez inne organy,

-    współuczestniczenie po zakończeniu postępowania kontrolnego w opracowywaniu i kompletowaniu dokumentów.

 

 

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 

Praca polegająca na prowadzeniu czynności kontrolnych wykonywana w siedzibie Urzędu oraz

w terenie, w siedzibie kontrolowanego, wyjazdy służbowe.

 

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 

Praca w terenie – kontakty z podatnikami, prowadzenie czynności kontrolnych w siedzibie kontrolowanego.

Praca w biurze – VI, VII, VIII, IX piętro, budynek posiada windy, brak podjazdu dla niepełnosprawnych, obsługa komputera.

Budynek i stanowisko pracy nie są dostosowane do potrzeb osób niedowidzących, niewidomych, niesłyszących, głuchoniemych oraz osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

 

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

niezbędne

wykształcenie:   średnie

pozostałe wymagania niezbędne:

·        znajomość przepisów prawa podatkowego,

·        umiejętność pracy w zespole,

·        łatwość komunikacji,

·        otwarty stosunek do klienta,

·        doświadczenie zawodowe powyżej 0,5 roku w administracji  lub pracy biurowej.

 

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

-    życiorys i list motywacyjny,

-    oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

-    oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,

-    oświadczenia kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

-    kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

-    kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie
o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

-    kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe (powyżej 0,5 roku                      w administracji  lub pracy biurowej).

 

Kopie innych dokumentów i oświadczenia:

-    kopie dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje,

-    kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów.

 

Termin składania dokumentów:

18.08.2012r.

 

Miejsce składania dokumentów:

Urząd Kontroli Skarbowej

ul. Geodetów 1

35-959 Rzeszów

tel.  17/86-59-661

 

Inne informacje:

Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni e-mailem lub telefonicznie o dalszym etapie w postępowaniu kwalifikacyjnym. Brak kontaktu jest równoznaczny z niezakwalifikowaniem kandydata do dalszych etapów rekrutacji. Oferty odrzucone w razie ich nie odebrania zostaną komisyjnie zniszczone po upływie 6 miesięcy od ogłoszenia wyników naboru. Do postępowania kwalifikacyjnego dopuszczone zostaną tylko oferty spełniające wymagania formalne tzn.: zawierające wszystkie wymagane dokumenty własnoręcznie podpisane  i złożone  w wymaganym terminie (decyduje data stempla pocztowego). Prosimy nie załączać poświadczeń o niekaralności wydawanych przez sądy z Krajowego Rejestru Karnego.

 


Autor: Marzena Nowak
Data: 2012-08-08 08:32:53
Udostępnił: Łukasz Zięzio
Data: 2012-08-08 08:33:26
Modyfikował(a): Łukasz Zięzio
Data: 2012-08-08 08:33:38

Rejestr zmian

wolne stanowisko - starszy referent ds. organizacyjno-gospodarczych, zaopatrzenia, archiwum zakładowego w Oddziale Spraw Administracyjno-Gospodarczych

 

URZĄD  KONTROLI  SKARBOWEJ  W  RZESZOWIE
Dyrektor  poszukuje kandydatów na stanowisko:
 
starszego referenta
ds. organizacyjno-gospodarczych, zaopatrzenia, archiwum zakładowego
w Oddziale Spraw Administracyjno-Gospodarczych
 
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w tut. Urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6 %.
 
O stanowisko pracy mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, zgodnie z przepisami art. 5 ustawy o służbie cywilnej.
 
Wymiar etatu: 1
Liczba stanowisk pracy: 1
 
Adres urzędu:
Urząd Kontroli Skarbowej
ul. Geodetów 1
35-959 Rzeszów
 
Miejsce wykonywania pracy : Rzeszów
 
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
-    prowadzenie książki inwentarzowej oraz sporządzanie protokołów PT, OT, LT,
- prowadzenie archiwum zakładowego, w tym przyjmowanie dokumentów, wypożyczanie pracownikom akt z kontroli i prowadzenie ewidencji wypożyczeń, coroczne brakowanie akt,
-  wykonywanie czynności związanych z ustaleniem potrzeb w zakresie umundurowania i wyposażenia dla pracowników Wydziału Realizacyjnego oraz zakupem odzieży roboczej dla pracowników obsługi, obliczanie ekwiwalentu za pranie odzieży i za składniki umundurowania,
-   sporządzanie spisu potrzeb na materiały biurowe i gospodarcze, prowadzenie wszystkich spraw dot. pieczęci służbowych,
-    prowadzenie ewidencji i na bieżąco pisanie protokołów przesunięć składników majątkowych między poszczególnymi miastami.
 
 
Warunki pracy
Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
 
Praca w siedzibie Urzędu, przy komputerze, wysiłek fizyczny związany z prowadzeniem archiwum zakładowego, zagrożenie korupcją, praca pod presją czasu.
 
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
 
Praca w biurze na VI i VII  piętrze, budynek posiada windy, brak jest  podjazdu dla niepełnosprawnych.
Budynek i stanowisko pracy nie są dostosowane do potrzeb osób niedowidzących, niewidomych, niesłyszących, głuchoniemych oraz osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.
 
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy
niezbędne
wykształcenie:   średnie
pozostałe wymagania niezbędne:
·         dyspozycyjność,
·         komunikatywność,
·         umiejętność działania w sytuacjach stresowych.
wymagania dodatkowe
·         znajomość zasad archiwizowania.
 
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
-    życiorys i list motywacyjny,
-    oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
-    oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
-  oświadczenia kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
-    kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
-    w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego – kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej,
-    kopia dokumentu potwierdzającego posiadane obywatelstwo lub oświadczenie o posiadanym obywatelstwie.
 
Kopie innych dokumentów i oświadczenia:
-    kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów.
 
Termin składania dokumentów:
29.06.2012r.
 
Miejsce składania dokumentów:
Urząd Kontroli Skarbowej
ul. Geodetów 1
35-959 Rzeszów
tel.  17/86-59-661
 
Inne informacje:
Kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru, zostaną powiadomieni o tym fakcie telefonicznie lub pocztą elektroniczną. Brak kontaktu jest równoznaczny z niezakwalifikowaniem kandydata do dalszych etapów rekrutacji. Oferty odrzucone w razie ich nie odebrania zostaną komisyjnie zniszczone po upływie 6 miesięcy od ogłoszenia wyników naboru. Do postępowania kwalifikacyjnego dopuszczone zostaną tylko oferty spełniające wymagania formalne tzn.: zawierające wszystkie wymagane dokumenty własnoręcznie podpisane i złożone  w wymaganym terminie (decyduje data stempla pocztowego).

 


Autor: Marzena Nowak
Data: 2012-06-19 10:01:32
Udostępnił: Łukasz Zięzio
Data: 2012-06-19 10:02:41
Modyfikował(a): Łukasz Zięzio
Data: 2012-06-19 10:11:58

Rejestr zmian


ARCHIWUM >>>

Lp. Tytuł treści Udostępnił Data dodania do archiwum
1.
wolne stanowisko - starszy referent ds. wykonywania czynności kontrolnych w Oddziale Kontroli Środków Publicznych
2012-03-01 16:25:00
2.
wolne stanowisko - starszy referent ds. wykonywania czynności kontrolnych
2012-03-01 16:26:00
3.
Nabór na stanowisko starszego referenta ds. analizy data mining w Wydziale Analiz i Planowania
2011-03-17 15:45:00
4.
wolny etat - starszy referent ds. prowadzenia kancelarii Urzędu
2011-02-23 16:18:00
5.
Nr ogłoszenia: 127971
2010-10-19 13:12:00
6.
Nr ogłoszenia: 127972
2010-10-19 13:09:00
7.
wolne stanowisko - referendarza ds. wykonywania czynności kontrolnych
Łukasz Zięzio 2012-06-19 10:00:29
8.
Dyrektor poszukuje kandydatów na stanowisko: starszego referenta ds. analizy obszarów ryzyka w Wydziale Analiz i Planowania
Łukasz Zięzio 2010-10-06 13:07:56
9.
Dyrektor poszukuje kandydatów na stanowisko: starszego referenta ds. analizy data mining w Wydziale Analiz i Planowania
Łukasz Zięzio 2010-10-06 13:07:53
10.
Dyrektor poszukuje kandydatów na stanowisko referendarza w Referacie Księgowości
Łukasz Zięzio 2009-12-08 08:32:03
11.
ogłoszenie o naborze starszego referenta do Referatu Księgowości
Łukasz Zięzio 2009-08-03 08:17:38
Oglądano 61915 razy


Urząd Kontroli Skarbowej
ul. Geodetów 1
35-959 Rzeszów
tel. (17)86-25-805
fax. (17)86-21-476
email: uks1891@pk.mofnet.gov.pl
www.uks.rzeszow.pl