Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. [zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Kontroli Skarbowej w Rzeszowie
  
29-09-2014, Poniedziałek, 12:42


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

wolne stanowisko - starszy referent ds. wykonywania czynności audytowych i kontrolnych

 

 
 
URZĄD  KONTROLI  SKARBOWEJ  W  RZESZOWIE
Dyrektor  poszukuje kandydatów na stanowisko:
 
starszego referenta
ds. wykonywania czynności audytowych i kontrolnych
w Wydziale Audytu Środków Pochodzących z Budżetu Unii Europejskiej oraz  Innych Źródeł Zagranicznych.
 
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w tut. Urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6 %.
 
Wymiar etatu: 1
Liczba stanowisk pracy: 1
 
Adres urzędu:
Urząd Kontroli Skarbowej
ul. Geodetów 1
35-959 Rzeszów
 
Miejsce wykonywania pracy : Rzeszów
 
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
- współuczestniczenie  w realizacji audytów dotyczących analizy i oceny skuteczności funkcjonowania systemów zarządzania i kontroli w instytucjach uczestniczących w  realizacji programów operacyjnych, 
- uczestniczenie w weryfikacji prawidłowości realizacji projektów i zgodności z prawem wydatków kwalifikowanych oraz sprawdzaniu wywiązywania się z warunków finansowania pomocy,
- uczestniczenie w czynnościach w zakresie sprawdzenia prawidłowości i rzetelności dokumentów 
u kontrahentów podmiotów objętych audytem,
- współuczestniczenie w przygotowaniu i sporządzaniu dokumentacji audytowej i kontrolnej 
z przeprowadzonych czynności,
- wykonywanie zadań związanych z kompletowaniem i przekazywaniem do właściwych instytucji dokumentacji z przeprowadzonych audytów i kontroli.
 
Warunki pracy
Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
 
Praca polegająca na prowadzeniu czynności  audytowych i kontrolnych, wykonywana w siedzibie Urzędu oraz w terenie, krajowe wyjazdy służbowe.
 
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
 
Praca w terenie, praca w biurze – VII  piętro w XV- piętrowym budynku z windami, brak podjazdu 
dla niepełnosprawnych, obsługa komputera.
Budynek i stanowisko pracy nie są dostosowane do potrzeb osób niedowidzących, niewidomych, niesłyszących, głuchoniemych oraz osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.
 
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy
niezbędne
wykształcenie:   średnie
pozostałe wymagania niezbędne:
znajomość przepisów prawa krajowego,  w szczególności z zakresu ustawy o kontroli skarbowej, ustawy Ordynacja podatkowa, ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, ustawy  Prawo zamówień publicznych, ustawy  o rachunkowości  i  ustawy o finansach publicznych, 
ogólna znajomość tematyki dotyczącej Unii Europejskiej, jej struktury,  instytucji i funduszy,
umiejętność pracy w zespole,
umiejętność pracy w stresie,
komunikatywność,
otwarty stosunek do klienta,
doświadczenie zawodowe powyżej 0,5 roku w administracji  lub pracy biurowej.
 
 
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
- życiorys i list motywacyjny, 
- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
- oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych, 
- oświadczenia kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
- kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie 
o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
- kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe (powyżej 0,5 roku w administracji  lub pracy biurowej).
 
Kopie innych dokumentów i oświadczenia:
- kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów.
 
Termin składania dokumentów:
do 04.07.2014r.
 
Miejsce składania dokumentów:
Urząd Kontroli Skarbowej 
ul. Geodetów 1
35-959 Rzeszów 
tel.  017 86-59-662
 
I  piętro,  Kancelaria Urzędu
 
Inne informacje:
Po dniu 18.07.2014r. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Kontroli Skarbowej w Rzeszowie oraz na tablicach ogłoszeń w siedzibie i biurach Urzędu zostanie opublikowana lista osób spełniających wymagania formalne a wraz z listą opublikowany zostanie termin sprawdzianu wiedzy. 
Do postępowania kwalifikacyjnego dopuszczone zostaną tylko oferty spełniające wymagania formalne tzn.: zawierające wszystkie wymagane dokumenty własnoręcznie podpisane i złożone w wymaganym terminie 
(w przypadku przesłania oferty pocztą decyduje data stempla pocztowego). 
Oferty odrzucone w razie ich nie odebrania zostaną komisyjnie zniszczone po upływie 6 miesięcy od ogłoszenia wyników naboru. 
Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto w przedziale: 2000 zł - 2150 zł
Zachęcamy do skorzystania ze wzoru oświadczenia wymaganego przy składaniu aplikacji a także do zapoznania się z „Procedurą naboru do pracy na stanowiska w służbie cywilnej w UKS w Rzeszowie” dostępnych na stronie BIP UKS w Rzeszowie  w zakładce „Praca”.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


Autor: Edyta Pilichiewicz
Data: 2014-06-20 08:17:06
Udostępnił: Łukasz Zięzio
Data: 2014-06-20 08:19:34

Rejestr zmian


Urząd Kontroli Skarbowej
ul. Geodetów 1
35-959 Rzeszów
tel. (17)86-25-805
fax. (17)86-21-476
email: uks1891@pk.mofnet.gov.pl
www.uks.rzeszow.pl