Jak korzystać Rejestr zmian Informacje niedostępne Jak korzystać? , Rejestr zmian, Informacje niedostępne
Urząd Miasta Hajnówka
Strona główna »»

Aby uzyskać informacje o sprawie, wypełnij poniższy formularz, podając takie dane jakie złożyłeś na piśmie w urzędzie.
Nazwa instytucji
Imię
Nazwisko
Adres
Miejscowość
Ulica Nr domu Nr mieszk.
Kod Poczta
 
Urząd Miasta Hajnówka
e-mail: hajnowka@hajnowka.pl    tel: 85 6822180