Jak korzystać Rejestr zmian Informacje niedostępne Jak korzystać? , Rejestr zmian, Informacje niedostępne
Urząd Miasta Hajnówka
Strona główna »»Rada Miasta Hajnówki >> Uchwały Rady Miasta >> Uchwały Rady Miasta - 2002,2003,2004


Pokazuje pozycje 41 - 50(wszystkich 125)
Kolejne strony: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  


Uchwała Nr XIV/89/04 Rady Miasta Hajnówka

Autor: Urząd Miasta Hajnówka
z dnia 25 lutego 2004 r. w sprawie skargi Pana Włodzimierza Rakowskiego...

 czytaj dalej
Publikator: Jolanta Zachaj Data utworzenia: 2004-11-03 Data publikacji: 2004-11-03
Data modyfikacji: 2004-11-03


UCHWAŁA NR XIV /88/ 04 Rady Miasta Hajnówka

Autor: Urząd Miasta Hajnówka
z dnia 25 lutego 2004 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Hajnówka....

 czytaj dalej
Publikator: Jolanta Zachaj Data utworzenia: 2004-03-18 Data publikacji: 2004-03-18
Data modyfikacji: 2004-03-18


Uchwała Nr XIV/87/ 04 Rady Miasta Hajnówka

Autor: Urząd Miasta Hajnówka
z dnia  25 lutego 2004 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na przedsięwzięcie termomodernizacyjne....

 czytaj dalej
Publikator: Jolanta Zachaj Data utworzenia: 2004-03-18 Data publikacji: 2004-03-18
Data modyfikacji: 2004-03-18


Uchwała Nr XIV/86/04 Rady Miasta Hajnówka

Autor: Urząd Miasta Hajnówka
z dnia  25 lutego 2004 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2004 rok....

 czytaj dalej
Publikator: Jolanta Zachaj Data utworzenia: 2004-03-18 Data publikacji: 2004-03-18
Data modyfikacji: 2004-03-18


Uchwała nr XIV /85/ 04 Rady Miasta Hajnówka

Autor: Urząd Miasta Hajnówka
z dnia 25 lutego 2004 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu na terenie miasta Hajnówki....

 czytaj dalej
Publikator: Jolanta Zachaj Data utworzenia: 2004-03-18 Data publikacji: 2004-03-18
Data modyfikacji: 2004-03-18


Uchwała Nr XIV /84/ 04 Rady Miasta Hajnówka

Autor: Urząd Miasta Hajnówka
z dnia 25 lutego 2004 r. w sprawie zmiany uchwały....

 czytaj dalej
Publikator: Jolanta Zachaj Data utworzenia: 2004-03-18 Data publikacji: 2004-03-18
Data modyfikacji: 2004-03-18


Uchwała Nr XIV/83/04 Rady Miasta Hajnówka

Autor: Urząd Miasta Hajnówka
z dnia 25 lutego 2004 r. w sprawie  planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Hajnówka na 2004 r....

 czytaj dalej
Publikator: Jolanta Zachaj Data utworzenia: 2004-03-18 Data publikacji: 2004-03-18
Data modyfikacji: 2004-03-18


Uchwała NR XIV/82/04 Rady Miasta Hajnówka

Autor: Urząd Miasta Hajnówka
z dnia 25 lutego 2004 r. w sprawie zmiany uchwały NrXXXIV/229/02 Rady Miasta Hajnówka z dnia 24 kwietnia 2002 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Hajnówce...

 czytaj dalej
Publikator: Jolanta Zachaj Data utworzenia: 2004-03-18 Data publikacji: 2004-03-18
Data modyfikacji: 2004-03-18


Uchwała NR /81/04 Rady Miasta Hajnówka

Autor: Urząd Miasta Hajnówka
z dnia 25 lutego 2004 r.  w sprawie utworzenia Zespołu Szkół nr 1 w Hajnówce...

 czytaj dalej
Publikator: Jolanta Zachaj Data utworzenia: 2004-03-18 Data publikacji: 2004-03-18
Data modyfikacji: 2004-03-18


Uchwała Nr XIV/80/04 Rady Miasta Hajnówka

Autor: Urząd Miasta Hajnówka
z dnia 25 lutego 2004 r. w sprawie zmiany planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów oraz granic ich obwodów...

 czytaj dalej
Publikator: Jolanta Zachaj Data utworzenia: 2004-03-18 Data publikacji: 2004-03-18
Data modyfikacji: 2004-03-18


 
Urząd Miasta Hajnówka
e-mail: hajnowka@hajnowka.pl    tel: 85 6822180