Jak korzystać Rejestr zmian Informacje niedostępne Jak korzystać? , Rejestr zmian, Informacje niedostępne
Urząd Miasta Hajnówka
Strona główna »»Rada Miasta Hajnówki >> Uchwały Rady Miasta >> Uchwały Rady Miasta - 2002,2003,2004


Pokazuje pozycje 21 - 30(wszystkich 125)
Kolejne strony: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  


Uchwała Nr XVII/112/04 Rady Miasta Hajnówka

Autor: Urząd Miasta Hajnówka
22 września 2004 roku w sprawie zakazu prowadzenia handlu poza miejscami wyznaczonymi.    ...

 czytaj dalej
Publikator: Jolanta Zachaj Data utworzenia: 2004-09-28 Data publikacji: 2004-09-28
Data modyfikacji: 2004-09-28


Uchwała Nr XVII/111/04 Rady Miasta Hajnówka

Autor: Urząd Miasta Hajnówka
z dnia 22 września 2004 r.   w sprawie uzgodnienia wartości jednego punktu do określenia miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Hajnówce....

 czytaj dalej
Publikator: Jolanta Zachaj Data utworzenia: 2004-09-28 Data publikacji: 2004-09-28
Data modyfikacji: 2004-09-28


Uchwała Nr XVII/110/04 Rady Miasta Hajnówka

Autor: Urząd Miasta Hajnówka
z dnia 22 września 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi...

 czytaj dalej
Publikator: Jolanta Zachaj Data utworzenia: 2004-09-28 Data publikacji: 2004-09-28
Data modyfikacji: 2004-09-28


Uchwała Nr XVII/109/04 Rady Miasta Hajnówka

Autor: Urząd Miasta Hajnówka
z dnia 22 września 2004 roku w sprawie określenia polityki społeczno-gospodarczej miasta Hajnówka na 2005 rok....

 czytaj dalej
Publikator: Jolanta Zachaj Data utworzenia: 2004-09-28 Data publikacji: 2004-09-28
Data modyfikacji: 2004-09-28


Uchwała Nr XVII/108/04 Rady Miasta Hajnówka

Autor: Urząd Miasta Hajnówka
z dnia  22 września 2004 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2004 rok...

 czytaj dalej
Publikator: Jolanta Zachaj Data utworzenia: 2004-09-28 Data publikacji: 2004-09-28
Data modyfikacji: 2004-09-28


UCHWAŁA NR XVIII/106/04 RADY MIASTA HAJNÓWKA z dnia 29 czerwca 2004 roku w sprawie Gminnego Programu Ochrony Środowiska na lata 2004 -2012....

 czytaj dalej
Publikator: Jarosław Walesiuk Data utworzenia: 2004-06-29 Data publikacji: 2005-09-21
Data modyfikacji: 2005-09-21


Uchwała Nr XVIII/105/04 Rady Miasta Hajnówka

Autor: Urząd Miasta Hajnówka
z dnia 29 czerwca 2004 roku w sprawie limitu wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne....

 czytaj dalej
Publikator: Jolanta Zachaj Data utworzenia: 2004-07-09 Data publikacji: 2004-07-09
Data modyfikacji: 2004-11-03


Uchwała Nr XVII/104/04 Rady Miasta Hajnówka

Autor: Urząd Miasta Hajnówka
w sprawie skargi Pani Marii Nowik - Tyniewickiej...

 czytaj dalej
Publikator: Jolanta Zachaj Data utworzenia: 2004-06-29 Data publikacji: 2004-06-29
Data modyfikacji: 2004-11-03


Uchwała Nr XVII/103/04 Rady Miasta Hajnówka

Autor: Urząd Miasta Hajnówka
UCHWAŁA  NR XVII /103/ 04 RADY  MIASTA  HAJNÓWKA z  dnia 26 maja 2004r           w sprawie opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych      Na podstawie art..40 ust.8 ustawy z dnia  21 marca 1985r o drogach publicznych (Dz.U. z 2000 r nr 71, poz. 838 i Nr 86 poz. 958, z 2001r  Nr 125 poz 1371, z 2002r Nr 25, poz.253, Nr 41, poz. 365, Nr 62 ,poz.554, Nr 74, poz. 676, Nr89, poz 804, Nr 113, poz 984 i Nr 216 poz. 1826 oraz z 2003 Nr 80, poz 717 i 721, Nr 200, poz. 1953 i Nr 217 poz 2124)  uchwala się co następuje :          § 1. Ustala się stawki opłat za zajęcie  pasa drogowego dróg gminnych , na cele nie związane z budową , przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, dotyczące : 1)      prowadzenie  robót  w pasie drogowym, 2)     ...

 czytaj dalej
Publikator: Jolanta Zachaj Data utworzenia: 2004-06-16 Data publikacji: 2004-06-16
Data modyfikacji: 2004-06-16


Uchwała Nr XVII/102/04 Rady Miasta Hajnówka

Autor: Urząd Miasta Hajnówka
Uchwała Nr XVII/102/04 Rady Miasta Hajnówka z dnia 26 maja 2004 r.   w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Hajnówce Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit "h" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz.1805; z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568) oraz art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64 poz. 593) uchwala się co następuje: § 1. Nadaje się Statut Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Hajnówce stanowiący załącznik do Uchwały. § 2. Traci moc Statut Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce uchwalony uchwałą Nr XIX/142/96 Rady Miejskiej w Hajnówce z dnia 28 czerwca 1996 r. w sprawie organizacji Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce. § 3. Do czasu wydania zarządzeń, udzielenia pełnomocnictw na podstawie upoważnień zawartych...

 czytaj dalej
Publikator: Jolanta Zachaj Data utworzenia: 2004-06-16 Data publikacji: 2004-06-16
Data modyfikacji: 2004-06-16


 
Urząd Miasta Hajnówka
e-mail: hajnowka@hajnowka.pl    tel: 85 6822180