Jak korzystać Rejestr zmian Informacje niedostępne Jak korzystać? , Rejestr zmian, Informacje niedostępne
Urząd Miasta Hajnówka
Strona główna »»Rada Miasta Hajnówki >> Uchwały Rady Miasta >> Uchwały Rady Miasta - 2002,2003,2004


Pokazuje pozycje 11 - 20(wszystkich 125)
Kolejne strony: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  


Uchwała Nr XVII/122/04 Rady Miasta Hajnówka

Autor: Urząd Miasta Hajnówka
z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia opłaty administracyjnej, terminu płatności oraz sposobu jej poboru....

 czytaj dalej
Publikator: Jolanta Zachaj Data utworzenia: 2004-12-03 Data publikacji: 2004-12-03
Data modyfikacji: 2004-12-03


Uchwała Nr XVII/121/04 Rady Miasta Hajnówka

Autor: Urząd Miasta Hajnówka
z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej, zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności....

 czytaj dalej
Publikator: Jolanta Zachaj Data utworzenia: 2004-12-03 Data publikacji: 2004-12-03
Data modyfikacji: 2004-12-03


Uchwała Nr XVII/120/04 Rady Miasta Hajnówka

Autor: Urząd Miasta Hajnówka
z dnia  1 grudnia 2004 r.w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od posiadania psów....

 czytaj dalej
Publikator: Jolanta Zachaj Data utworzenia: 2004-12-03 Data publikacji: 2004-12-03
Data modyfikacji: 2004-12-03


Uchwała Nr XVII/119/04 Rady Miasta Hajnówka

Autor: Urząd Miasta Hajnówka
z dnia 1 grudnia 2004 r.w sprawie stawek podatku od środków transportowych....

 czytaj dalej
Publikator: Jolanta Zachaj Data utworzenia: 2004-12-03 Data publikacji: 2004-12-03
Data modyfikacji: 2004-12-03


Uchwała Nr XVII/118/04 Rady Miasta Hajnówka

Autor: Urząd Miasta Hajnówka
z dnia  1 grudnia 2004 r.w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości....

 czytaj dalej
Publikator: Jolanta Zachaj Data utworzenia: 2004-12-03 Data publikacji: 2004-12-03
Data modyfikacji: 2004-12-03


Uchwała Nr XVII/117/04 Rady Miasta Hajnówka

Autor: Urząd Miasta Hajnówka
z dnia  27 października 2004 r. W sprawie ustalenia dodatku specjalnego dla Burmistrza Miasta...

 czytaj dalej
Publikator: Jolanta Zachaj Data utworzenia: 2004-10-28 Data publikacji: 2004-10-28
Data modyfikacji: 2004-11-03


Uchwała Nr XVII/116/04 Rady Miasta Hajnówka

Autor: Urząd Miasta Hajnówka
z dnia 27 października 2004 r. W sprawie: przejęcia na własność na rzecz Gminy Miejskiej Hajnówka nieruchomości wchodzących w skład zasobu Agencji Nieruchomości Rolnych, Oddział Terenowy w Olsztynie Filii w Suwałkach na cele związane z inwestycjami infrastrukturalnymi służącymi wykonywaniu zadań własnych gminy....

 czytaj dalej
Publikator: Jolanta Zachaj Data utworzenia: 2004-10-28 Data publikacji: 2004-10-28
Data modyfikacji: 2004-10-28


Uchwała Nr XVII/115/04 Rady Miasta Hajnówka

Autor: Urząd Miasta Hajnówka
z dnia 22 września 2004 roku w sprawie przekazania majątku Gminy Miejskiej Hajnówka na rzecz Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Hajnówce....

 czytaj dalej
Publikator: Jolanta Zachaj Data utworzenia: 2004-09-28 Data publikacji: 2004-09-28
Data modyfikacji: 2004-09-28


Uchwała Nr XVII/114/04 Rady Miasta Hajnówka

Autor: Urząd Miasta Hajnówka
z dnia 22 września 2004 roku w sprawie ustalenia limitu środków finansowych na realizację projektu „Biblioteki Publiczne-Internet - Informacja - Społeczeństwo”....

 czytaj dalej
Publikator: Jolanta Zachaj Data utworzenia: 2004-09-28 Data publikacji: 2004-09-28
Data modyfikacji: 2004-09-28


Uchwała Nr XVII/113/04 Rady Miasta Hajnówka

Autor: Urząd Miasta Hajnówka
z dnia 22 września 2004 r. w sprawie zmiany uchwały....

 czytaj dalej
Publikator: Jolanta Zachaj Data utworzenia: 2004-09-28 Data publikacji: 2004-09-28
Data modyfikacji: 2004-09-28


 
Urząd Miasta Hajnówka
e-mail: hajnowka@hajnowka.pl    tel: 85 6822180