Jak korzystać Rejestr zmian Informacje niedostępne Jak korzystać? , Rejestr zmian, Informacje niedostępne
Urząd Miasta Hajnówka
Strona główna »»Rada Miasta Hajnówki >> Uchwały Rady Miasta >> Uchwały Rady Miasta - 2011


Pokazuje pozycje 11 - 20(wszystkich 25)
Kolejne strony: 1  2  3  


UCHWAŁA NR VI/36/11 Rady Miasta Hajnówka z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych miasta Hajnówka oraz nadania nazwy ulicy....

 czytaj dalej
Publikator: Emilia Rynkowska Data utworzenia: 2011-03-31 Data publikacji: 2011-03-31
Data modyfikacji: 2011-04-06


UCHWAŁA NR VI/35/11 Rady Miasta Hajnówka z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych miasta Hajnówka oraz nadania nazwy ulicy....

 czytaj dalej
Publikator: Emilia Rynkowska Data utworzenia: 2011-03-31 Data publikacji: 2011-03-31
Data modyfikacji: 2011-04-06


UCHWAŁA NR VI/34/11 Rady Miasta Hajnówka z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie przekazania majątku Gminy Miejskiej Hajnówka na rzecz Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Spółka z o.o w Hajnówce...

 czytaj dalej
Publikator: Emilia Rynkowska Data utworzenia: 2011-03-31 Data publikacji: 2011-03-31
Data modyfikacji: 2011-04-06


UCHWAŁA NR VI/33/11 Rady Miasta Hajnówka z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2011 rok...

 czytaj dalej
Publikator: Emilia Rynkowska Data utworzenia: 2011-04-29 Data publikacji: 2011-04-29
Data modyfikacji: 2011-04-29


UCHWAŁA VI/32/11 Rady Miasta Hajnówka z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr III/8/10 Rady Miasta Hajnówka z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Hajnówka na lata 2011 – 2019...

 czytaj dalej
Publikator: Emilia Rynkowska Data utworzenia: 2011-04-29 Data publikacji: 2011-04-29
Data modyfikacji: 2011-04-29


UCHWAŁA NR VI/31/11 Rady Miasta Hajnówka z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Konsultacji Społecznych....

 czytaj dalej
Publikator: Emilia Rynkowska Data utworzenia: 2011-04-06 Data publikacji: 2011-04-06
Data modyfikacji: 2011-04-06


UCHWAŁA NR VI/30/11 Rady Miasta Hajnówka z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania...

 czytaj dalej
Publikator: Emilia Rynkowska Data utworzenia: 2011-04-06 Data publikacji: 2011-04-06
Data modyfikacji: 2011-04-06


UCHWAŁA NR VI/29/11 Rady Miasta Hajnówka z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2014....

 czytaj dalej
Publikator: Emilia Rynkowska Data utworzenia: 2011-04-06 Data publikacji: 2011-04-06
Data modyfikacji: 2011-04-06


UCHWAŁA NR VI/28/11 Rady Miasta Hajnówka z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków...

 czytaj dalej
Publikator: Emilia Rynkowska Data utworzenia: 2011-04-06 Data publikacji: 2011-04-06
Data modyfikacji: 2011-04-06


UCHWAŁA NR V/27/11 Rady Miasta Hajnówka z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie zatwierdzenia zarządzenia Nr 14/2011 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 10 lutego 2011 roku w sprawie ogłoszenia żałoby na terenie Gminy Miejskiej Hajnówka w dniach 10-12 lutego 2011 roku...

 czytaj dalej
Publikator: Emilia Rynkowska Data utworzenia: 2011-03-01 Data publikacji: 2011-03-01
Data modyfikacji: 2011-03-01


 
Urząd Miasta Hajnówka
e-mail: hajnowka@hajnowka.pl    tel: 85 6822180