Jak korzystać Rejestr zmian Informacje niedostępne Jak korzystać? , Rejestr zmian, Informacje niedostępne
Urząd Miasta Hajnówka
Strona główna »»Rada Miasta Hajnówki >> Uchwały Rady Miasta >> Uchwały Rady Miasta - 2010


Pokazuje pozycje 71 - 79(wszystkich 79)
Kolejne strony: 1  2  3  4  5  6  7  8  


UCHWAŁA Nr XXXIV/202/10 Rady Miasta Hajnówka z dnia 16 marca 2010 r. w sprawie przekazania majątku Gminy Miejskiej Hajnówka na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Hajnówce....

 czytaj dalej
Publikator: Emilia Rynkowska Data utworzenia: 2010-03-17 Data publikacji: 2010-03-17
Data modyfikacji: 2010-03-17


UCHWAŁA Nr XXXIV/201/10 Rady Miasta Hajnówka z dnia 16 marca 2010 r. w sprawie przekazania majątku Gminy Miejskiej Hajnówka na rzecz Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Hajnówce....

 czytaj dalej
Publikator: Emilia Rynkowska Data utworzenia: 2010-03-17 Data publikacji: 2010-03-17
Data modyfikacji: 2010-03-17


UCHWAŁA Nr XXXIV/200/10 Rady Miasta Hajnówka z dnia 16 marca 2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr II/7/02 Rady Miasta Hajnówka z dnia 29 listopada 2002 r.

Miejsce ogłoszenia: Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego ...


 czytaj dalej
Publikator: Emilia Rynkowska Data utworzenia: 2010-03-18 Data publikacji: 2010-03-18
Data modyfikacji: 2010-03-30


UCHWAŁA Nr XXXIV/199/10 Rady Miasta Hajnówka z dnia 16 marca 2010r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków....

 czytaj dalej
Publikator: Emilia Rynkowska Data utworzenia: 2010-03-18 Data publikacji: 2010-03-18
Data modyfikacji: 2010-03-18


UCHWAŁA NR XXXIV/198/10 RADY MIASTA HAJNÓWKA z dnia 16 marca 2010 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2010 rok

Miejsce ogłoszenia: Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego ...


 czytaj dalej
Publikator: Emilia Rynkowska Data utworzenia: 2010-04-10 Data publikacji: 2010-04-10
Data modyfikacji: 2010-06-16


UCHWAŁA Nr XXXIV/197/10 Rady Miasta Hajnówka z dnia 16 marca 2010 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej...

 czytaj dalej
Publikator: Emilia Rynkowska Data utworzenia: 2010-04-10 Data publikacji: 2010-04-10
Data modyfikacji: 2010-04-10


UCHWAŁA NR XXXIII/196/10 Rady Miasta Hajnówka z dnia 03 lutego 2010 r. w sprawie intencji Rady Miasta Hajnówka na ustalenie limitu wydatków na inwestycję Rekultywacja miejskiego składowiska odpadów w Hajnówce....

 czytaj dalej
Publikator: Emilia Rynkowska Data utworzenia: 2010-02-04 Data publikacji: 2010-02-04
Data modyfikacji: 2010-02-04


UCHWAŁA NR XXXIII/195/10 Rady Miasta Hajnówka z dnia 03 lutego 2010 r. w sprawie intencji Rady Miasta Hajnówka na ustalenie limitu wydatków na inwestycję Rozwój bazy turystyczno-sportowej w Hajnówce poprzez budowę wielofunkcyjnego Ośrodka Sportu i Rekreacji....

 czytaj dalej
Publikator: Emilia Rynkowska Data utworzenia: 2010-02-04 Data publikacji: 2010-02-04
Data modyfikacji: 2010-02-04


Uchwała nr XXXIII/194/10 Rady Miasta Hajnówka z dnia 03 lutego 2010 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVII/99/04 w sprawie planu rozwoju lokalnego gminy na lata 2004-2013...

 czytaj dalej
Publikator: Emilia Rynkowska Data utworzenia: 2010-02-04 Data publikacji: 2010-02-04
Data modyfikacji: 2010-02-04


 
Urząd Miasta Hajnówka
e-mail: hajnowka@hajnowka.pl    tel: 85 6822180