Jak korzystać Rejestr zmian Informacje niedostępne Jak korzystać? , Rejestr zmian, Informacje niedostępne
Urząd Miasta Hajnówka
Strona główna »»Rada Miasta Hajnówki >> Uchwały Rady Miasta >> Uchwały Rady Miasta - 2010


Pokazuje pozycje 51 - 60(wszystkich 79)
Kolejne strony: 1  2  3  4  5  6  7  8  


Uchwała Nr XXXVII/223/10 Rady Miasta Hajnówka z dnia 12 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu...

 czytaj dalej
Publikator: Emilia Rynkowska Data utworzenia: 2010-08-18 Data publikacji: 2010-08-18
Data modyfikacji: 2010-08-18


UCHWAŁA Nr XXXVII/222/10 Rady Miasta Hajnówka z dnia 12 sierpnia 2010 r. w sprawie zmiany Statutu Miasta Hajnówka

Miejsce ogłoszenia: Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego ...


 czytaj dalej
Publikator: Emilia Rynkowska Data utworzenia: 2010-08-18 Data publikacji: 2010-08-18
Data modyfikacji: 2010-08-28


UCHWAŁA Nr XXXVII/221/10 Rady Miasta Hajnówka z dnia 12 sierpnia 2010 r. w sprawie skargi Pani Krystyny Andrzejewskiej...

 czytaj dalej
Publikator: Emilia Rynkowska Data utworzenia: 2010-08-18 Data publikacji: 2010-08-18
Data modyfikacji: 2010-08-18


UCHWAŁA NR XXXVI/220/10 Rady Miasta Hajnówka z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/143/05 Rady Miasta Hajnówka z dnia 16 marca 2005 r. w sprawie regulaminu przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Hajnówka

Miejsce ogłoszenia: Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego ...


 czytaj dalej
Publikator: Emilia Rynkowska Data utworzenia: 2010-06-29 Data publikacji: 2010-06-29
Data modyfikacji: 2010-07-12


UCHWAŁA NR XXXVI/219/10 Rady Miasta Hajnówka z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu konsultacji społecznych rocznych programów współpracy z organizacjami pozarządowymi

Miejsce ogłoszenia: Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego ...


 czytaj dalej
Publikator: Emilia Rynkowska Data utworzenia: 2010-06-29 Data publikacji: 2010-06-29
Data modyfikacji: 2010-07-12


UCHWAŁA NR XXXVI/218/10 Rady Miasta Hajnówka z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie ustalenia przebiegu istniejącej drogi gminnej w granicach administracyjnych miasta Hajnówka

Miejsce ogłoszenia: Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego ...


 czytaj dalej
Publikator: Emilia Rynkowska Data utworzenia: 2010-07-13 Data publikacji: 2010-07-13
Data modyfikacji: 2010-07-13


UCHWAŁA NR XXXVI/217/10 Rady Miasta Hajnówkaz dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego i od pierwszej opłaty za oddanie w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu związanego z nabywaną własnością lokalu mieszkalnego przez dotychczasowego najemcę....

 czytaj dalej
Publikator: Emilia Rynkowska Data utworzenia: 2010-07-01 Data publikacji: 2010-07-01
Data modyfikacji: 2010-07-01


UCHWAŁA NR XXXVI/216/10 Rady Miasta Hajnówka z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury za pierwsze półrocze...

 czytaj dalej
Publikator: Emilia Rynkowska Data utworzenia: 2010-06-23 Data publikacji: 2010-06-23
Data modyfikacji: 2010-06-23


UCHWAŁA NR XXXVI/215/10 Rady Miasta Hajnówka z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2010 rok...

 czytaj dalej
Publikator: Emilia Rynkowska Data utworzenia: 2010-06-23 Data publikacji: 2010-06-23
Data modyfikacji: 2010-06-23


UCHWAŁA Nr XXXVI/214/10 Rady Miasta Hajnówka z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Malczyce...

 czytaj dalej
Publikator: Emilia Rynkowska Data utworzenia: 2010-06-23 Data publikacji: 2010-06-23
Data modyfikacji: 2010-06-23


 
Urząd Miasta Hajnówka
e-mail: hajnowka@hajnowka.pl    tel: 85 6822180