Jak korzystać Rejestr zmian Informacje niedostępne Jak korzystać? , Rejestr zmian, Informacje niedostępne
Urząd Miasta Hajnówka
Strona główna »»Rada Miasta Hajnówki >> Uchwały Rady Miasta >> Uchwały Rady Miasta - 2010


Pokazuje pozycje 41 - 50(wszystkich 79)
Kolejne strony: 1  2  3  4  5  6  7  8  


UCHWAŁA NR XXXVIII/234/10 Rady Miasta Hajnówka z dnia 14 września 2010 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2010 rok...

 czytaj dalej
Publikator: Emilia Rynkowska Data utworzenia: 2010-09-24 Data publikacji: 2010-09-24
Data modyfikacji: 2010-09-24


UCHWAŁA NR XXXVIII/233/10 Rady Miasta Hajnówka z dnia 14 września 2010 r. w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Hajnówka obejmującego obszar położony w Hajnówce przy ul.Żabia Górka, na działkach o nr geodezyjnych: 1012/25, 1012/17, 1012/27, 1012/26, 1012/9....

 czytaj dalej
Publikator: Emilia Rynkowska Data utworzenia: 2010-09-24 Data publikacji: 2010-09-24
Data modyfikacji: 2010-09-24


UCHWAŁA NR XXXVIII/232/10 Rady Miasta Hajnówka z dnia 14 września 2010 r. w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Hajnówka obejmującego obszar położony w Hajnówce przy ul. Słowackiego, na działkach o nr geodezyjnych: 2680/24, 2680/25....

 czytaj dalej
Publikator: Emilia Rynkowska Data utworzenia: 2010-09-24 Data publikacji: 2010-09-24
Data modyfikacji: 2010-09-24


UCHWAŁA NR XXXVIII/231/10 Rady Miasta Hajnówka z dnia 14 września 2010 r. w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Hajnówka obejmującego obszar położony w Hajnówce przy ul. Warszawskiej, na działkach o nr geodezyjnych: 2676/13, 2678, 2676/4, 2676/10....

 czytaj dalej
Publikator: Emilia Rynkowska Data utworzenia: 2010-09-24 Data publikacji: 2010-09-24
Data modyfikacji: 2010-09-24


UCHWAŁA Nr XXXVII/229/10 Rady Miasta Hajnówka z dnia 12 sierpnia 2010 r. w sprawie zmian w podziale Gminy Miejskiej Hajnówka na okręgi wyborcze

Miejsce ogłoszenia: Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego ...


 czytaj dalej
Publikator: Emilia Rynkowska Data utworzenia: 2010-08-18 Data publikacji: 2010-08-18
Data modyfikacji: 2010-08-26


UCHWAŁA Nr XXXVII/228/10 Rady Miasta Hajnówka z dnia 12 sierpnia 2010 r. w sprawie zmian w podziale Gminy Miejskiej Hajnówka na stałe obwody głosowania

Miejsce ogłoszenia: Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego ...


 czytaj dalej
Publikator: Emilia Rynkowska Data utworzenia: 2010-08-18 Data publikacji: 2010-08-18
Data modyfikacji: 2010-08-26


UCHWAŁA NR XXXVII/227/10 Rady Miasta Hajnówka z dnia 12 sierpnia 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego i gruntu związanego z nabywaną własnością lokalu mieszkalnego przez dotychczasowego najemcę....

 czytaj dalej
Publikator: Emilia Rynkowska Data utworzenia: 2010-08-20 Data publikacji: 2010-08-20
Data modyfikacji: 2010-08-20


UCHWAŁA NR XXXVII/226/10 Rady Miasta Hajnówka z dnia 12 sierpnia 2010 r. w sprawie przekazania majątku Gminy Miejskiej Hajnówka na rzecz Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Hajnówce....

 czytaj dalej
Publikator: Emilia Rynkowska Data utworzenia: 2010-08-20 Data publikacji: 2010-08-20
Data modyfikacji: 2010-08-20


UCHWAŁA NR XXXVII/225/10 Rady Miasta Hajnówka z dnia 12 sierpnia 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego i od pierwszej opłaty za oddanie w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu związanego z nabywaną własnością lokalu mieszkalnego przez dotychczasowego najemcę....

 czytaj dalej
Publikator: Emilia Rynkowska Data utworzenia: 2010-08-20 Data publikacji: 2010-08-20
Data modyfikacji: 2010-08-20


UCHWAŁA Nr XXXVII/224/10 Rady Miasta Hajnówka z dnia 12 sierpnia 2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/55/07 Rady Miasta Hajnówka z dnia 25 października 2007 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Hajnówka.

Miejsce ogłoszenia: Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego ...


 czytaj dalej
Publikator: Emilia Rynkowska Data utworzenia: 2010-08-18 Data publikacji: 2010-08-18
Data modyfikacji: 2010-08-28


 
Urząd Miasta Hajnówka
e-mail: hajnowka@hajnowka.pl    tel: 85 6822180