Jak korzystać Rejestr zmian Informacje niedostępne Jak korzystać? , Rejestr zmian, Informacje niedostępne
Urząd Miasta Hajnówka
Strona główna »»Rada Miasta Hajnówki >> Uchwały Rady Miasta >> Uchwały Rady Miasta - 2010


Pokazuje pozycje 21 - 30(wszystkich 79)
Kolejne strony: 1  2  3  4  5  6  7  8  


UCHWAŁA NR XL/253/10 Rady Miasta Hajnówka z dnia 26 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi lub radami działalności pożytku publicznego oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji...

 czytaj dalej
Publikator: Emilia Rynkowska Data utworzenia: 2010-11-03 Data publikacji: 2010-11-03
Data modyfikacji: 2010-12-20


UCHWAŁA NR XL/252/10 Rady Miasta Hajnówka z dnia 26 października 2010 r. w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy miasta Hajnówka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2011 rok...

 czytaj dalej
Publikator: Emilia Rynkowska Data utworzenia: 2010-11-04 Data publikacji: 2010-11-04
Data modyfikacji: 2010-11-04


UCHWAŁA Nr XL/251/10 Rady Miasta Hajnówka z dnia 26 października 2010 r. w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym,źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego, dokonywania zmian w tym planie i ich zatwierdzania...

 czytaj dalej
Publikator: Emilia Rynkowska Data utworzenia: 2010-10-28 Data publikacji: 2010-10-28
Data modyfikacji: 2010-10-28


UCHWAŁA NR XL/250/10 Rady Miasta Hajnówka z dnia 26 października 2010 r. w sprawie likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą Przedszkole Nr 5 z Oddziałami Żłobkowymi w Hajnówce w celu jego przekształcenia w jednostkę budżetową....

 czytaj dalej
Publikator: Emilia Rynkowska Data utworzenia: 2010-10-28 Data publikacji: 2010-10-28
Data modyfikacji: 2010-10-28


UCHWAŁA NR XL/249/10 Rady Miasta Hajnówka z dnia 26 października 2010 r. w sprawie likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą Przedszkole Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Hajnówce w celu jego przekształcenia w jednostkę budżetową....

 czytaj dalej
Publikator: Emilia Rynkowska Data utworzenia: 2010-10-28 Data publikacji: 2010-10-28
Data modyfikacji: 2010-10-28


UCHWAŁA NR XL/248/10 Rady Miasta Hajnówka z dnia 26 października 2010 r. w sprawie likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą Przedszkole Nr 2 w Hajnówce w celu jego przekształcenia w jednostkę budżetową....

 czytaj dalej
Publikator: Emilia Rynkowska Data utworzenia: 2010-10-28 Data publikacji: 2010-10-28
Data modyfikacji: 2010-10-28


UCHWAŁA NR XL/247/10 Rady Miasta Hajnówka z dnia 26 października 2010 r. w sprawie likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą Przedszkole Nr 1 w Hajnówce w celu jego przekształcenia w jednostkę budżetową....

 czytaj dalej
Publikator: Emilia Rynkowska Data utworzenia: 2010-10-28 Data publikacji: 2010-10-28
Data modyfikacji: 2010-10-28


UCHWAŁA NR XL/246/10 Rady Miasta Hajnówka z dnia 26 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty wierzytelności Miasta Hajnówka lub jednostek podległych z tytułu należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną, oraz wskazania organów do tego uprawnionych....

 czytaj dalej
Publikator: Emilia Rynkowska Data utworzenia: 2010-11-03 Data publikacji: 2010-11-03
Data modyfikacji: 2010-11-03


UCHWAŁA NR XL/245/10 Rady Miasta Hajnówka z dnia 26 października 2010r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2010 rok...

 czytaj dalej
Publikator: Emilia Rynkowska Data utworzenia: 2010-10-28 Data publikacji: 2010-10-28
Data modyfikacji: 2010-10-28


UCHWAŁA NR XL/244/10 Rady Miasta Hajnówka z dnia 26 października 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości...

 czytaj dalej
Publikator: Emilia Rynkowska Data utworzenia: 2011-02-21 Data publikacji: 2011-02-21
Data modyfikacji: 2011-02-21


 
Urząd Miasta Hajnówka
e-mail: hajnowka@hajnowka.pl    tel: 85 6822180