Jak korzystać Rejestr zmian Informacje niedostępne Jak korzystać? , Rejestr zmian, Informacje niedostępne
Urząd Miasta Hajnówka
Strona główna »»Rada Miasta Hajnówki >> Uchwały Rady Miasta >> Uchwały Rady Miasta - 2010


Pokazuje pozycje 11 - 20(wszystkich 79)
Kolejne strony: 1  2  3  4  5  6  7  8  


Uchwała Nr III/8/10 Rady Miasta Hajnówka z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Hajnówka na lata 2011 – 2019...

 czytaj dalej
Publikator: Emilia Rynkowska Data utworzenia: 2011-01-13 Data publikacji: 2011-01-13
Data modyfikacji: 2011-01-13


UCHWAŁA NR II/7/10 Rady Miasta Hajnówka z dnia 06 grudnia 2010 r. w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Miasta Hajnówka....

 czytaj dalej
Publikator: Emilia Rynkowska Data utworzenia: 2011-01-27 Data publikacji: 2011-01-27
Data modyfikacji: 2011-01-27


UCHWAŁA NR II/6/10 Rady Miasta Hajnówka z dnia 6 grudnia 2010r. w sprawie wskazania przedstawiciela Rady Miasta Hajnówka do Społecznej Komisji Mieszkaniowej przy Burmistrzu Miasta Hajnówka...

 czytaj dalej
Publikator: Emilia Rynkowska Data utworzenia: 2010-12-07 Data publikacji: 2010-12-07
Data modyfikacji: 2010-12-07


UCHWAŁA NR II/5/10 Rady Miasta Hajnówka z dnia 06 grudnia 2010 r. w sprawie powołania komisji rewizyjnej...

 czytaj dalej
Publikator: Emilia Rynkowska Data utworzenia: 2010-12-07 Data publikacji: 2010-12-07
Data modyfikacji: 2010-12-07


UCHWAŁA NR II/4/10 Rady Miasta Hajnówka z dnia 06 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia składów osobowych komisji stałych Rady Miasta Hajnówka...

 czytaj dalej
Publikator: Emilia Rynkowska Data utworzenia: 2010-12-07 Data publikacji: 2010-12-07
Data modyfikacji: 2010-12-07


UCHWAŁA NR I/3/10 Rady Miasta Hajnówka z dnia 1 grudnia 2010 r. w sprawie stwierdzenia wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Hajnówka...

 czytaj dalej
Publikator: Emilia Rynkowska Data utworzenia: 2010-12-07 Data publikacji: 2010-12-07
Data modyfikacji: 2010-12-07


UCHWAŁA NR I/2/10 Rady Miasta Hajnówka z dnia 1 grudnia 2010 r. w sprawie stwierdzenia wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Hajnówka...

 czytaj dalej
Publikator: Emilia Rynkowska Data utworzenia: 2010-12-07 Data publikacji: 2010-12-07
Data modyfikacji: 2010-12-07


UCHWAŁA NR I/1/10 Rady Miasta Hajnówka z dnia 1 grudnia 2010 r. w sprawie stwierdzenia wyboru Przewodniczącego Rady Miasta Hajnówka...

 czytaj dalej
Publikator: Emilia Rynkowska Data utworzenia: 2010-12-07 Data publikacji: 2010-12-07
Data modyfikacji: 2010-12-07


UCHWAŁA NR XL/256/10 Rady Miasta Hajnówka z dnia 26 października 2010 r. w sprawie przekazania majątku Gminy Miejskiej Hajnówka na rzecz Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Hajnówce....

 czytaj dalej
Publikator: Emilia Rynkowska Data utworzenia: 2010-10-29 Data publikacji: 2010-10-29
Data modyfikacji: 2010-10-29


UCHWAŁA XL/254/10 Rady Miasta Hajnówka z dnia 26 października 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego i od pierwszej opłaty za oddanie w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu związanego z nabywaną własnością lokalu mieszkalnego przez dotychczasowego najemcę. ...

 czytaj dalej
Publikator: Emilia Rynkowska Data utworzenia: 2010-10-29 Data publikacji: 2010-10-29
Data modyfikacji: 2010-10-29


 
Urząd Miasta Hajnówka
e-mail: hajnowka@hajnowka.pl    tel: 85 6822180