Jak korzystać Rejestr zmian Informacje niedostępne Jak korzystać? , Rejestr zmian, Informacje niedostępne
Urząd Miasta Hajnówka
Strona główna »»Rada Miasta Hajnówki >> Uchwały Rady Miasta >> Uchwały Rady Miasta - 2009


Pokazuje pozycje 31 - 40(wszystkich 47)
Kolejne strony: 1  2  3  4  5  


Uchwała Nr XXVII/153/09 Rady Miasta Hajnówka 2009r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2009 rok.

Miejsce ogłoszenia: Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego ...


 czytaj dalej
Publikator: Emilia Rynkowska Data utworzenia: 2009-05-28 Data publikacji: 2009-05-28
Data modyfikacji: 2010-01-12


Uchwała Nr XXVI/152/09 Rady Miasta Hajnówka z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXV/144/09 Rady Miasta Hajnówka z dnia 31 marca 2009r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Miejską Hajnówka.

Miejsce ogłoszenia: Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego ...


 czytaj dalej
Publikator: Emilia Rynkowska Data utworzenia: 2009-04-30 Data publikacji: 2009-04-30
Data modyfikacji: 2010-01-12


Uchwała Nr XXVI/151/09 Rady Miasta Hajnówka z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Hajnówka za 2008 r....

 czytaj dalej
Publikator: Emilia Rynkowska Data utworzenia: 2009-04-30 Data publikacji: 2009-04-30
Data modyfikacji: 2009-04-30


Uchwała Nr XXV/150/09 Rady Miasta Hajnówka z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r....

 czytaj dalej
Publikator: Emilia Rynkowska Data utworzenia: 2009-04-02 Data publikacji: 2009-04-02
Data modyfikacji: 2009-04-02


Uchwała Nr XXV/149/09 Rady Miasta Hajnówka z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie zmian w podziale Gminy Miejskiej Hajnówka na stałe obwody głosowania...

 czytaj dalej
Publikator: Emilia Rynkowska Data utworzenia: 2009-04-02 Data publikacji: 2009-04-02
Data modyfikacji: 2009-04-02


Uchwała Nr XXV/148/09 Rady Miasta Hajnówka z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego i od pierwszej opłaty za oddanie w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu związanego z nabywaną własnością lokalu mieszkalnego przez dotychczasowego najemcę....

 czytaj dalej
Publikator: Emilia Rynkowska Data utworzenia: 2009-04-01 Data publikacji: 2009-04-01
Data modyfikacji: 2009-04-01


Uchwała Nr XXV/147/09 Rady Miasta Hajnówka z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych miasta Hajnówka oraz nadania nazwy ulicy....

 czytaj dalej
Publikator: Emilia Rynkowska Data utworzenia: 2009-04-01 Data publikacji: 2009-04-01
Data modyfikacji: 2009-04-01


Uchwała Nr XXV/146/09 Rady Miasta Hajnówka z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Hajnówce....

 czytaj dalej
Publikator: Emilia Rynkowska Data utworzenia: 2009-04-02 Data publikacji: 2009-04-02
Data modyfikacji: 2009-04-02


Uchwała Nr XXV/145/09 Rady Miasta Hajnówka z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie zmiany Statutu Miasta Hajnówka...

 czytaj dalej
Publikator: Emilia Rynkowska Data utworzenia: 2009-04-02 Data publikacji: 2009-04-02
Data modyfikacji: 2009-04-02


Uchwała Nr XXV/144/09 Rady Miasta Hajnówka z dnia 31 marca 2009r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Miejską Hajnówka.

Miejsce ogłoszenia: Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego ...


 czytaj dalej
Publikator: Emilia Rynkowska Data utworzenia: 2009-04-02 Data publikacji: 2009-04-02
Data modyfikacji: 2010-01-12


 
Urząd Miasta Hajnówka
e-mail: hajnowka@hajnowka.pl    tel: 85 6822180