Jak korzystać Rejestr zmian Informacje niedostępne Jak korzystać? , Rejestr zmian, Informacje niedostępne
Urząd Miasta Hajnówka
Strona główna »»Rada Miasta Hajnówki >> Uchwały Rady Miasta >> Uchwały Rady Miasta - 2009


Pokazuje pozycje 21 - 30(wszystkich 47)
Kolejne strony: 1  2  3  4  5  


UCHWAŁA NR XXVIII/164/09 RADY MIASTA HAJNÓWKA z dnia 30 czerwca 2009 r.w sprawie ustanowienia stypendium Burmistrza Miasta Hajnówka.

Miejsce ogłoszenia: Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego ...


 czytaj dalej
Publikator: Emilia Rynkowska Data utworzenia: 2009-07-10 Data publikacji: 2009-07-10
Data modyfikacji: 2010-01-12


Uchwała Nr XXVIII/163/09 Rady Miasta Hajnówka z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Obszar 2 Hajnówka Południe...

 czytaj dalej
Publikator: Emilia Rynkowska Data utworzenia: 2009-07-14 Data publikacji: 2009-07-14
Data modyfikacji: 2009-07-14


UCHWAŁA NR XXVIII/162/09 RADY MIASTA HAJNÓWKA z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie utworzenia zakładu budżetowego Park wodny w Hajnówce oraz nadania jemu statutu.

Miejsce ogłoszenia: Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego ...


 czytaj dalej
Publikator: Emilia Rynkowska Data utworzenia: 2009-07-10 Data publikacji: 2009-07-10
Data modyfikacji: 2010-01-12


Uchwała Nr XXVIII/161/09 Rady Miasta Hajnówka z dnia 30 czerwca 2009 r.w sprawie wyrażenia zgody na dzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego i od pierwszej opłaty za oddanie w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu związanego z nabywaną własnością lokalu mieszkalnego przez dotychczasowego najemcę....

 czytaj dalej
Publikator: Emilia Rynkowska Data utworzenia: 2009-07-01 Data publikacji: 2009-07-01
Data modyfikacji: 2009-07-01


UCHWAŁA NR XXVIII/159/09 RADY MIASTA HAJNÓWKA z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2009 rok.

Miejsce ogłoszenia: Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego ...


 czytaj dalej
Publikator: Emilia Rynkowska Data utworzenia: 2009-07-10 Data publikacji: 2009-07-10
Data modyfikacji: 2010-01-12


Uchwała Nr XXVIII/158/09 Rady Miasta Hajnówka z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Hajnówka...

 czytaj dalej
Publikator: Emilia Rynkowska Data utworzenia: 2009-07-10 Data publikacji: 2009-07-10
Data modyfikacji: 2009-07-10


Uchwała Nr XXVII/157/09 Rady Miasta Hajnówka z dnia 26 maja 2009 r. w sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatków na pomoc w formie posiłku w ramach realizacji wieloletniego programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania.

Miejsce ogłoszenia: Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego ...


 czytaj dalej
Publikator: Emilia Rynkowska Data utworzenia: 2009-05-28 Data publikacji: 2009-05-28
Data modyfikacji: 2010-01-12


Uchwała Nr XXVII/156/09 Rady Miasta Hajnówka z dnia 26 maja 2009 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na pomoc rzeczową, zasiłki celowe i zasiłki okresowe.

Miejsce ogłoszenia: Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego ...


 czytaj dalej
Publikator: Emilia Rynkowska Data utworzenia: 2009-05-28 Data publikacji: 2009-05-28
Data modyfikacji: 2010-01-12


Uchwała Nr XXVII/155/09 Rady Miasta Hajnówka z dnia 26 maja 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunków całkowitego lub częściowego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania.

Miejsce ogłoszenia: Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego ...


 czytaj dalej
Publikator: Emilia Rynkowska Data utworzenia: 2009-05-28 Data publikacji: 2009-05-28
Data modyfikacji: 2010-01-12


Uchwała Nr XXVII/154/09 Rady Miasta Hajnówka z dnia 26 maja 2009 r. w sprawie intencji Rady Miasta Hajnówka na zaciągnięcie kredytu długoterminowego...

 czytaj dalej
Publikator: Emilia Rynkowska Data utworzenia: 2009-06-04 Data publikacji: 2009-06-04
Data modyfikacji: 2009-06-04


 
Urząd Miasta Hajnówka
e-mail: hajnowka@hajnowka.pl    tel: 85 6822180