Jak korzystać Rejestr zmian Informacje niedostępne Jak korzystać? , Rejestr zmian, Informacje niedostępne
Urząd Miasta Hajnówka
Strona główna »»Rada Miasta Hajnówki >> Uchwały Rady Miasta >> Uchwały Rady Miasta - 2009


Pokazuje pozycje 11 - 20(wszystkich 47)
Kolejne strony: 1  2  3  4  5  


Uchwała Nr XXX/174/09 Rady Miasta Hajnówka z dnia 27 października 2009 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej...

 czytaj dalej
Publikator: Emilia Rynkowska Data utworzenia: 2009-10-29 Data publikacji: 2009-10-29
Data modyfikacji: 2009-10-29


Uchwała Nr XXX/173/09 Rady Miasta Hajnówka z dnia 27 października 2009 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej...

 czytaj dalej
Publikator: Emilia Rynkowska Data utworzenia: 2009-10-29 Data publikacji: 2009-10-29
Data modyfikacji: 2009-10-29


Uchwała Nr XXX/172/09 Rady Miasta Hajnówka z dnia 27 października 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Miejsce ogłoszenia: Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego ...


 czytaj dalej
Publikator: Emilia Rynkowska Data utworzenia: 2009-11-09 Data publikacji: 2009-11-09
Data modyfikacji: 2010-01-12


Uchwała Nr XXX/171/09 Rady Miasta Hajnówka z dnia 27 października 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Miejsce ogłoszenia: Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego ...


 czytaj dalej
Publikator: Emilia Rynkowska Data utworzenia: 2009-11-09 Data publikacji: 2009-11-09
Data modyfikacji: 2010-01-12


Uchwała nr XIX/170/09 Rady Miasta Hajnówka z dnia 25 sierpnia 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego i od pierwszej opłaty za oddanie w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu związanego z nabywaną własnością lokalu mieszkalnego przez dotychczasowego najemcę....

 czytaj dalej
Publikator: Emilia Rynkowska Data utworzenia: 2009-09-01 Data publikacji: 2009-09-01
Data modyfikacji: 2009-09-01


Uchwała Nr XXIX/169/09 Rady Miasta Hajnówka z dnia 25 sierpnia 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/143/05 Rady Miasta Hajnówka z dnia 16 marca 2005 r. w sprawie regulaminu przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Hajnówka.

Miejsce ogłoszenia: Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego ...


 czytaj dalej
Publikator: Emilia Rynkowska Data utworzenia: 2009-11-09 Data publikacji: 2009-11-09
Data modyfikacji: 2010-01-12


Uchwała Nr XXIX/168/09 Rady Miasta Hajnówka z dnia 25 sierpnia 2009 r. w sprawie intencji Rady Miasta Hajnówka na zabezpieczenie środków własnych...

 czytaj dalej
Publikator: Emilia Rynkowska Data utworzenia: 2009-09-03 Data publikacji: 2009-09-03
Data modyfikacji: 2009-09-03


Uchwała nr XXIX/167/09 Rady Miasta Hajnówka z dnia 25 sierpnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2009 rok

Miejsce ogłoszenia: Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego ...


 czytaj dalej
Publikator: Emilia Rynkowska Data utworzenia: 2009-09-03 Data publikacji: 2009-09-03
Data modyfikacji: 2010-02-05


Uchwała Nr XXIX/166/09 Rady Miasta Hajnówka z dnia 25 sierpnia 2009r. w sprawie rozpatrzenia skargi....

 czytaj dalej
Publikator: Emilia Rynkowska Data utworzenia: 2009-09-01 Data publikacji: 2009-09-01
Data modyfikacji: 2009-09-01


UCHWAŁA NR XXVIII/165/09 RADY MIASTA HAJNÓWKA z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin.

Miejsce ogłoszenia: Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego ...


 czytaj dalej
Publikator: Emilia Rynkowska Data utworzenia: 2009-07-10 Data publikacji: 2009-07-10
Data modyfikacji: 2010-01-12


 
Urząd Miasta Hajnówka
e-mail: hajnowka@hajnowka.pl    tel: 85 6822180