Jak korzystać Rejestr zmian Informacje niedostępne Jak korzystać? , Rejestr zmian, Informacje niedostępne
Urząd Miasta Hajnówka
Strona główna »»Rada Miasta Hajnówki >> Uchwały Rady Miasta >> Uchwały Rady Miasta - 2008


Pokazuje pozycje 51 - 59(wszystkich 59)
Kolejne strony: 1  2  3  4  5  6  


Uchwała nr XV/86/08 Rady Miasta Hajnówka z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVII/99/04 w sprawie planu rozwoju lokalnego gminy na lata 2004-2013...

 czytaj dalej
Publikator: Emilia Rynkowska Data utworzenia: 2009-07-14 Data publikacji: 2009-07-14
Data modyfikacji: 2009-07-14


Uchwała nr XV/85/08 Rady Miasta Hajnówka z dnia 27 marca 2008r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2008rok...

 czytaj dalej
Publikator: Jarosław Walesiuk Data utworzenia: 2008-03-31 Data publikacji: 2008-03-31
Data modyfikacji: 2008-03-31


UCHWAŁA Nr XV/84/08 Rady Miasta Hajnówka z dnia 27 marca 2008 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej...

 czytaj dalej
Publikator: Jarosław Walesiuk Data utworzenia: 2008-03-31 Data publikacji: 2008-03-31
Data modyfikacji: 2008-03-31


UCHWAŁA NR XV/83/08 RADY MIASTA HAJNÓWKA z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków....

 czytaj dalej
Publikator: Jarosław Walesiuk Data utworzenia: 2008-03-31 Data publikacji: 2008-03-31
Data modyfikacji: 2008-03-31


Uchwała Nr XV/82/08 Rady Miasta Hajnówka z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie skargi dotyczącej nieruchomości nr 402...

 czytaj dalej
Publikator: Jarosław Walesiuk Data utworzenia: 2008-03-31 Data publikacji: 2008-03-31
Data modyfikacji: 2008-03-31


UCHWAŁA NR XV/81/08 Rady Miasta Hajnówka z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie skargi Państwa Agnieszki i Adama Kudłacik...

 czytaj dalej
Publikator: Jarosław Walesiuk Data utworzenia: 2008-03-31 Data publikacji: 2008-03-31
Data modyfikacji: 2008-03-31


Uchwała Nr XIV/80/08 Rady Miasta Hajnówka z dnia 21 lutego 2008 r. w sprawie planu pracy Rady Miasta Hajnówka na 2008 r....

 czytaj dalej
Publikator: Jarosław Walesiuk Data utworzenia: 2008-02-27 Data publikacji: 2008-02-27
Data modyfikacji: 2008-02-27


UCHWAŁA NR XIV/79/08 RADY MIASTA HAJNÓWKA z dnia 21 lutego 2008 roku w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Miejską Hajnówka....

 czytaj dalej
Publikator: Jarosław Walesiuk Data utworzenia: 2008-02-27 Data publikacji: 2008-02-27
Data modyfikacji: 2008-02-27


UCHWAŁA Nr XIV/78/08 Rady Miasta Hajnówka z dnia 21 lutego 2008 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Hajnówka....

 czytaj dalej
Publikator: Jarosław Walesiuk Data utworzenia: 2008-03-11 Data publikacji: 2008-03-11
Data modyfikacji: 2008-03-11


 
Urząd Miasta Hajnówka
e-mail: hajnowka@hajnowka.pl    tel: 85 6822180