Jak korzystać Rejestr zmian Informacje niedostępne Jak korzystać? , Rejestr zmian, Informacje niedostępne
Urząd Miasta Hajnówka
Strona główna »»Rada Miasta Hajnówki >> Uchwały Rady Miasta >> Uchwały Rady Miasta - 2008


Pokazuje pozycje 41 - 50(wszystkich 59)
Kolejne strony: 1  2  3  4  5  6  


Uchwała Nr XVII/96/08 Rady Miasta Hajnówka z dnia 25 czerwca 2008r w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Hajnówka na lata 20082012...

 czytaj dalej
Publikator: Jarosław Walesiuk Data utworzenia: 2008-06-27 Data publikacji: 2008-06-27
Data modyfikacji: 2008-06-27


Uchwała Nr XVI/95/08 Rady Miasta Hajnówka z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie w sprawie ustalenia diet Przewodniczącym Rad Osiedli...

 czytaj dalej
Publikator: Jarosław Walesiuk Data utworzenia: 2008-04-30 Data publikacji: 2008-04-30
Data modyfikacji: 2008-04-30


UCHWAŁA NR XVI/94/08 RADY MIASTA HAJNÓWKA Z DNIA 29 KWIETNIA 2008 R. w sprawie zmiany uchwały Nr X/47/07 w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Hajnówka...

 czytaj dalej
Publikator: Jarosław Walesiuk Data utworzenia: 2008-04-30 Data publikacji: 2008-04-30
Data modyfikacji: 2008-04-30


UCHWAŁA NR XVI/93/08 Rady Miasta Hajnówka z dnia 29 kwietnia 2008 r w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Hajnówka za 2007 r....

 czytaj dalej
Publikator: Jarosław Walesiuk Data utworzenia: 2008-04-30 Data publikacji: 2008-04-30
Data modyfikacji: 2008-04-30


Uchwała nr XV/92/08 Rady Miasta Hajnówka z dnia 27 marca 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Hajnówka...

 czytaj dalej
Publikator: Jarosław Walesiuk Data utworzenia: 2008-03-31 Data publikacji: 2008-03-31
Data modyfikacji: 2008-03-31


Uchwała nr XV/91/08 Rady Miasta Hajnówka z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych miasta Hajnówka oraz nadania nazwy ulicy....

 czytaj dalej
Publikator: Jarosław Walesiuk Data utworzenia: 2008-03-31 Data publikacji: 2008-03-31
Data modyfikacji: 2008-03-31


Uchwała nr XV/90/08 Rady Miasta Hajnówka z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych miasta Hajnówka oraz nadania nazwy ulicy....

 czytaj dalej
Publikator: Jarosław Walesiuk Data utworzenia: 2008-03-31 Data publikacji: 2008-03-31
Data modyfikacji: 2008-03-31


Uchwała nr XV/89/08 Rady Miasta Hajnówka z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych miasta Hajnówka oraz nadania nazwy ulicy....

 czytaj dalej
Publikator: Jarosław Walesiuk Data utworzenia: 2008-03-31 Data publikacji: 2008-03-31
Data modyfikacji: 2008-03-31


UCHWAŁA NR XV/88/08 RADY MIASTA HAJNÓWKA z dnia 27 marca 2008r. w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówek zorganizowanych w szkołach prowadzonych przez Gminę Miejską Hajnówka...

 czytaj dalej
Publikator: Jarosław Walesiuk Data utworzenia: 2008-03-31 Data publikacji: 2008-03-31
Data modyfikacji: 2008-03-31


UCHWAŁA NR XV/87/08 RADY MIASTA HAJNÓWKA z dnia 27 marca 2008r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Miejską Hajnówka wykraczające poza podstawę programową wychowania przedszkolnego...

 czytaj dalej
Publikator: Jarosław Walesiuk Data utworzenia: 2008-03-31 Data publikacji: 2008-03-31
Data modyfikacji: 2008-03-31


 
Urząd Miasta Hajnówka
e-mail: hajnowka@hajnowka.pl    tel: 85 6822180