Jak korzystać Rejestr zmian Informacje niedostępne Jak korzystać? , Rejestr zmian, Informacje niedostępne
Urząd Miasta Hajnówka
Strona główna »»Rada Miasta Hajnówki >> Uchwały Rady Miasta >> Uchwały Rady Miasta - 2008


Pokazuje pozycje 11 - 20(wszystkich 59)
Kolejne strony: 1  2  3  4  5  6  


UCHWAŁA NR XXII/126/08 RADY MIASTA HAJNÓWKA z dnia 25 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych....

 czytaj dalej
Publikator: Jarosław Walesiuk Data utworzenia: 2008-11-27 Data publikacji: 2008-11-27
Data modyfikacji: 2008-11-27


UCHWAŁA NR XXII/125/08 RADY MIASTA HAJNÓWKA z dnia 25 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości....

 czytaj dalej
Publikator: Jarosław Walesiuk Data utworzenia: 2008-11-27 Data publikacji: 2008-11-27
Data modyfikacji: 2008-11-27


Uchwała Nr XXII/124/08 Rady Miasta Hajnówka z dnia 25 listopada 2008r. w sprawie skargi mieszkańców miasta Hajnówka...

 czytaj dalej
Publikator: Jarosław Walesiuk Data utworzenia: 2008-11-27 Data publikacji: 2008-11-27
Data modyfikacji: 2008-11-27


UCHWAŁA NR XXI/123/08 RADY MIASTA HAJNÓWKA Z DNIA 17 LISTOPADA 2008 R. w sprawie przekazania Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Hajnówce prowadzenia postępowań wobec dłużników alimentacyjnych....

 czytaj dalej
Publikator: Jarosław Walesiuk Data utworzenia: 2008-11-27 Data publikacji: 2008-11-27
Data modyfikacji: 2008-11-27


UCHWAŁA NR XXI/122/08 RADY MIASTA HAJNÓWKA z dnia 17 listopada 2008 roku w sprawie ustalenia limitu wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne....

 czytaj dalej
Publikator: Jarosław Walesiuk Data utworzenia: 2008-11-27 Data publikacji: 2008-11-27
Data modyfikacji: 2008-11-27


Uchwała nr XX/121/08 Rady Miasta Hajnówka z dnia 28 października 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego i gruntu związanego z nabywaną własnością lokalu mieszkalnego przez dotychczasowego najemcę....

 czytaj dalej
Publikator: Jarosław Walesiuk Data utworzenia: 2008-11-03 Data publikacji: 2008-11-03
Data modyfikacji: 2008-11-03


Uchwała nr XX/120/08 Rady Miasta Hajnówka z dnia 28 października 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego i od pierwszej opłaty za oddanie w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu związanego z nabywaną własnością lokalu mieszkalnego przez dotychczasowego najemcę....

 czytaj dalej
Publikator: Jarosław Walesiuk Data utworzenia: 2008-11-03 Data publikacji: 2008-11-03
Data modyfikacji: 2008-11-03


UCHWAŁA NR XX/119/08 RADY MIASTA HAJNÓWKA z dnia 28 października 2008 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/143/05 Rady Miasta Hajnówka z dnia 16 marca 2005 r. w sprawie regulaminu przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Hajnówka....

 czytaj dalej
Publikator: Emilia Rynkowska Data utworzenia: 2009-02-05 Data publikacji: 2009-02-05
Data modyfikacji: 2009-02-05


UCHWAŁA NR XX/118/08 RADY MIASTA HAJNÓWKA Z DNIA 28 PAŹDZIERNIKA 2008 R. w sprawie przekazania Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Hajnówce prowadzenia postępowania wobec dłużników alimentacyjnych...

 czytaj dalej
Publikator: Jarosław Walesiuk Data utworzenia: 2008-11-27 Data publikacji: 2008-11-27
Data modyfikacji: 2008-11-27


Uchwała NR XX/117/08 Rady Miasta Hajnówka z dnia 28 października 2008r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2008rok...

 czytaj dalej
Publikator: Jarosław Walesiuk Data utworzenia: 2008-11-27 Data publikacji: 2008-11-27
Data modyfikacji: 2008-11-27


 
Urząd Miasta Hajnówka
e-mail: hajnowka@hajnowka.pl    tel: 85 6822180