Jak korzystać Rejestr zmian Informacje niedostępne Jak korzystać? , Rejestr zmian, Informacje niedostępne
Urząd Miasta Hajnówka
Strona główna »»Rada Miasta Hajnówki >> Uchwały Rady Miasta >> Uchwały Rady Miasta - 2007


Pokazuje pozycje 51 - 60(wszystkich 60)
Kolejne strony: 1  2  3  4  5  6  


UCHWAŁA NR VI/27/07 Rady Miasta Hajnówka z dnia 25 kwietnia 2007 r w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Hajnówka za 2006 r....

 czytaj dalej
Publikator: Jarosław Walesiuk Data utworzenia: 2007-05-16 Data publikacji: 2007-05-16
Data modyfikacji: 2007-05-16


Uchwała Nr V/26/07 Rady Miasta Hajnówka z dnia 12 kwietnia 2007 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w przedterminowych wyborach do Sejmiku Województwa Podlaskiego zarządzonych na dzień 20 maja 2007 r....

 czytaj dalej
Publikator: Jarosław Walesiuk Data utworzenia: 2007-04-13 Data publikacji: 2007-04-13
Data modyfikacji: 2007-04-13


UCHWAŁA NR IV/25/07 RADY MIASTA HAJNÓWKA z dnia 7 marca 2007r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2007rok....

 czytaj dalej
Publikator: Jarosław Walesiuk Data utworzenia: 2007-03-12 Data publikacji: 2007-03-12
Data modyfikacji: 2007-03-12


UCHWAŁA NR IV/24/07 RADY MIASTA HAJNÓWKA Z DNIA 07 MARCA 2007 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków....

 czytaj dalej
Publikator: Jarosław Walesiuk Data utworzenia: 2008-03-05 Data publikacji: 2008-03-05
Data modyfikacji: 2008-03-05


UCHWAŁA NR IV/23/07 RADY MIASTA HAJNÓWKA Z DNIA 07 MARCA 2007 R. w sprawie nadania statutów jednostek pomocniczych Gminy Miejskiej Hajnówka...

 czytaj dalej
Publikator: Jarosław Walesiuk Data utworzenia: 2007-03-12 Data publikacji: 2007-03-12
Data modyfikacji: 2007-03-12


UCHWAŁA NR IV/22/07 RADY MIASTA HAJNÓWKA Z DNIA 07 MARCA 2007 R. w sprawie utworzenia jednostek pomocniczych Gminy Miejskiej Hajnówka...

 czytaj dalej
Publikator: Jarosław Walesiuk Data utworzenia: 2007-03-12 Data publikacji: 2007-03-12
Data modyfikacji: 2007-03-12


Uchwała Nr IV/21/07 Rady Miasta Hajnówka z dnia 07 marca 2007r. w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Hajnówka na 2007 r....

 czytaj dalej
Publikator: Jarosław Walesiuk Data utworzenia: 2007-03-12 Data publikacji: 2007-03-12
Data modyfikacji: 2007-03-12


UCHWAŁA Nr IV/20/07 RADY MIASTA HAJNÓWKA z dnia 07 marca 2007 roku w sprawie upoważnienia do wyrażania zgody na używanie nazwy „Hajnówka” w znakach towarowych...

 czytaj dalej
Publikator: Jarosław Walesiuk Data utworzenia: 2007-03-12 Data publikacji: 2007-03-12
Data modyfikacji: 2007-03-12


Uchwała Nr IV/19/07 Rady Miasta Hajnówka z dnia 07 marca 2007 r. w sprawie ustalenia wysokości diet i zwrotu kosztów podróży radnym Gminy Miejskiej Hajnówka...

 czytaj dalej
Publikator: Jarosław Walesiuk Data utworzenia: 2007-03-12 Data publikacji: 2007-03-12
Data modyfikacji: 2007-03-12


UCHWAŁA NR IV/18/07 RADY MIASTA HAJNÓWKA z dnia 07 marca 2007r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli określający wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego , funkcyjnego oraz niektórych innych składników wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Miejską Hajnówka....

 czytaj dalej
Publikator: Jarosław Walesiuk Data utworzenia: 2007-03-12 Data publikacji: 2007-03-12
Data modyfikacji: 2007-03-12


 
Urząd Miasta Hajnówka
e-mail: hajnowka@hajnowka.pl    tel: 85 6822180