Jak korzystać Rejestr zmian Informacje niedostępne Jak korzystać? , Rejestr zmian, Informacje niedostępne
Urząd Miasta Hajnówka
Strona główna »»Rada Miasta Hajnówki >> Uchwały Rady Miasta >> Uchwały Rady Miasta - 2007


Pokazuje pozycje 31 - 40(wszystkich 60)
Kolejne strony: 1  2  3  4  5  6  


UCHWAŁA NR X/47/07 RADY MIASTA HAJNÓWKA Z DNIA 27 WRZEŚNIA 2007 R. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Hajnówka...

 czytaj dalej
Publikator: Jarosław Walesiuk Data utworzenia: 2007-10-03 Data publikacji: 2007-10-03
Data modyfikacji: 2007-10-03


Uchwała Nr X/46/07 Rady Miasta Hajnówka z dnia 27 września 2007 r. w sprawie skargi mieszkanki Hajnówki...

 czytaj dalej
Publikator: Jarosław Walesiuk Data utworzenia: 2007-10-03 Data publikacji: 2007-10-03
Data modyfikacji: 2007-10-03


UCHWAŁA NR IX/45/07 RADY MIASTA HAJNÓWKA Z DNIA 12 WRZEŚNIA 2007 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 21 października 2007 r...

 czytaj dalej
Publikator: Jarosław Walesiuk Data utworzenia: 2007-09-14 Data publikacji: 2007-09-14
Data modyfikacji: 2007-09-14


UCHWAŁA NR IX/44/07 RADY MIASTA HAJNÓWKA Z DNIA 12 WRZEŚNIA 2007 R. w sprawie zmian w podziale Gminy Miejskiej Hajnówka na stałe obwody głosowania...

 czytaj dalej
Publikator: Jarosław Walesiuk Data utworzenia: 2007-09-14 Data publikacji: 2007-09-14
Data modyfikacji: 2007-09-14


UCHWAŁA NR VIII/43/07 RADY MIASTA HAJNÓWKA z dnia 21 czerwca 2007r. w sprawie zabezpieczenia w formie „weksla in blanco”...

 czytaj dalej
Publikator: Jarosław Walesiuk Data utworzenia: 2007-06-28 Data publikacji: 2007-06-28
Data modyfikacji: 2007-06-28


UCHWAŁA Nr VIII/42/07 RADY MIASTA HAJNÓWKA z dnia 21 czerwca 2007 roku w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Młodzieżowej Rady Miasta Hajnówka...

 czytaj dalej
Publikator: Jarosław Walesiuk Data utworzenia: 2007-07-20 Data publikacji: 2007-07-20
Data modyfikacji: 2007-07-20


UCHWAŁA NR VIII/41/07 RADY MIASTA HAJNÓWKA z dnia 21 czerwca 2007r. w sprawie powołania zespołu do spraw wyboru ławników...

 czytaj dalej
Publikator: Jarosław Walesiuk Data utworzenia: 2007-07-20 Data publikacji: 2007-07-20
Data modyfikacji: 2007-07-20


UCHWAŁA NR VIII/40/07 RADY MIASTA HAJNÓWKA z dnia 21 czerwca 2007r. w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie języka pomocniczego...

 czytaj dalej
Publikator: Jarosław Walesiuk Data utworzenia: 2007-07-20 Data publikacji: 2007-07-20
Data modyfikacji: 2007-07-20


UCHWAŁA NR VIII/39/07 RADY MIASTA HAJNÓWKA z dnia 21 czerwca 2007 roku w sprawie raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Hajnówki za lata 2004-2006...

 czytaj dalej
Publikator: Jarosław Walesiuk Data utworzenia: 2007-07-25 Data publikacji: 2007-07-25
Data modyfikacji: 2007-07-25


UCHWAŁA NR VIII/38/07 RADY MIASTA HAJNÓWKA z dnia 21 czerwca 2007 r. w sprawie sprawozdania z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla miasta Hajnówka za lata 2004-2006...

 czytaj dalej
Publikator: Jarosław Walesiuk Data utworzenia: 2007-07-25 Data publikacji: 2007-07-25
Data modyfikacji: 2007-07-25


 
Urząd Miasta Hajnówka
e-mail: hajnowka@hajnowka.pl    tel: 85 6822180