Jak korzystać Rejestr zmian Informacje niedostępne Jak korzystać? , Rejestr zmian, Informacje niedostępne
Urząd Miasta Hajnówka
Strona główna »»Informacje o środowisku


OBWIESZCZENIE o decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie i przebudowie części biologicznej oczyszczalni ścieków...

 czytaj dalej
Publikator: Emilia Rynkowska Data utworzenia: 2010-06-02 Data publikacji: 2010-06-02
Data modyfikacji: 2010-06-02


Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta w Hajnówce informuje, iż na stronie www.hajnowka.sios.pl został uruchomiony publicznie dostępny System Informacji o Środowisku zgonie z nowelizacją ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (DZ.U. Nr 50, poz. 360 z dnia 28 marca 2006 r.)...

 czytaj dalej
Publikator: Jarosław Walesiuk Data utworzenia: 2007-03-29 Data publikacji: 2007-03-29
Data modyfikacji: 2007-03-29


Wnioski o wydanie zezwolenia oraz zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości....

 czytaj dalej
Publikator: Jarosław Walesiuk Data utworzenia: 2007-01-24 Data publikacji: 2007-01-24
Data modyfikacji: 2007-01-24


Wnioski o wydanie decyzji oraz decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia...

 czytaj dalej
Publikator: Jarosław Walesiuk Data utworzenia: 2007-01-02 Data publikacji: 2007-01-02
Data modyfikacji: 2007-01-02


Wniosek o wydanie zezwolenia oraz zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów...

 czytaj dalej
Publikator: Jarosław Walesiuk Data utworzenia: 2007-01-02 Data publikacji: 2007-01-02
Data modyfikacji: 2007-01-02


 
Urząd Miasta Hajnówka
e-mail: hajnowka@hajnowka.pl    tel: 85 6822180