Jak korzystać Rejestr zmian Informacje niedostępne Jak korzystać? , Rejestr zmian, Informacje niedostępne
Urząd Miasta Hajnówka
Strona główna »»Rada Miasta Hajnówki >> Uchwały Rady Miasta >> Uchwały Rady Miasta - 2006


Pokazuje pozycje 41 - 50(wszystkich 52)
Kolejne strony: 1  2  3  4  5  6  


UCHWAŁA NR XXXIV/210/06 RADY MIASTA HAJNÓWKA z dnia 26 kwietnia 2006 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2006 roku....

 czytaj dalej
Publikator: Jarosław Walesiuk Data utworzenia: 2006-04-27 Data publikacji: 2006-04-27
Data modyfikacji: 2006-04-27


UCHWAŁA NR XXXIV/209/06 RADY MIASTA HAJNÓWKA z dnia 26 kwietnia 2006 r. w sprawie przekazania majątku Gminy Miejskiej Hajnówka na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Hajnówce....

 czytaj dalej
Publikator: Jarosław Walesiuk Data utworzenia: 2006-04-27 Data publikacji: 2006-04-27
Data modyfikacji: 2006-04-27


UCHWAŁA NR XXXIV/208/06 RADY MIASTA HAJNÓWKA z dnia 26 kwietnia 2006 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych miasta Hajnówka oraz nadania nazwy ulicy....

 czytaj dalej
Publikator: Jarosław Walesiuk Data utworzenia: 2006-04-27 Data publikacji: 2006-04-27
Data modyfikacji: 2006-04-27


UCHWAŁA NR XXXIV/207/06 RADY MIASTA HAJNÓWKA z dnia 26 kwietnia 2006 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych miasta Hajnówka oraz nadania nazwy ulicom....

 czytaj dalej
Publikator: Jarosław Walesiuk Data utworzenia: 2006-04-27 Data publikacji: 2006-04-27
Data modyfikacji: 2006-04-27


UCHWAŁA NR XXXIV/206/06 RADY MIASTA HAJNÓWKA z dnia 26 kwietnia 2006 r. w sprawie nadania nazwy ulicom na terenie miasta Hajnówka....

 czytaj dalej
Publikator: Jarosław Walesiuk Data utworzenia: 2006-04-27 Data publikacji: 2006-04-27
Data modyfikacji: 2006-04-27


UCHWAŁA NR XXXIV/205/06 RADY MIASTA HAJNÓWKA Z DNIA 26 KWIETNIA 2006 R. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta...

 czytaj dalej
Publikator: Jarosław Walesiuk Data utworzenia: 2006-04-28 Data publikacji: 2006-04-28
Data modyfikacji: 2006-04-28


UCHWAŁA NR XXXIII/204/06 RADY MIASTA HAJNÓWKA z dnia 29 marca 2006 r. sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków....

 czytaj dalej
Publikator: Jarosław Walesiuk Data utworzenia: 2006-04-03 Data publikacji: 2006-04-03
Data modyfikacji: 2006-04-03


UCHWAŁA NR XXXIII/203/06 RADY MIASTA HAJNÓWKA Z DNIA 29 MARCA 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Hajnówka...

 czytaj dalej
Publikator: Jarosław Walesiuk Data utworzenia: 2006-04-03 Data publikacji: 2006-04-03
Data modyfikacji: 2006-04-03


UCHWAŁA NR XXXII/202/06 RADY MIASTA HAJNÓWKA z dnia 15 lutego 2006 r. w sprawie przyjęcia Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Miejskiej Hajnówka na lata 2006-2010...

 czytaj dalej
Publikator: Jarosław Walesiuk Data utworzenia: 2006-02-24 Data publikacji: 2006-02-24
Data modyfikacji: 2006-02-24


Uchwała Nr XXXII/201/06 Rady Miasta Hajnówka z dnia 15 lutego 2006 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków...

 czytaj dalej
Publikator: Jarosław Walesiuk Data utworzenia: 2006-02-24 Data publikacji: 2006-02-24
Data modyfikacji: 2006-02-24


 
Urząd Miasta Hajnówka
e-mail: hajnowka@hajnowka.pl    tel: 85 6822180