Jak korzystać Rejestr zmian Informacje niedostępne Jak korzystać? , Rejestr zmian, Informacje niedostępne
Urząd Miasta Hajnówka
Strona główna »»Rada Miasta Hajnówki >> Uchwały Rady Miasta >> Uchwały Rady Miasta - 2006


Pokazuje pozycje 31 - 40(wszystkich 52)
Kolejne strony: 1  2  3  4  5  6  


UCHWAŁA NR XXXVII/220/06 RADY MIASTA HAJNÓWKA z dnia 27 września 2006 r. w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych Gminy Miejskiej Hajnówka oraz jej jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionych....

 czytaj dalej
Publikator: Jarosław Walesiuk Data utworzenia: 2006-10-03 Data publikacji: 2006-10-03
Data modyfikacji: 2006-10-03


UCHWAŁA NR XXXVII/219/06 RADY MIASTA HAJNÓWKA z dnia 27 września 2006 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2006 rok...

 czytaj dalej
Publikator: Jarosław Walesiuk Data utworzenia: 2006-10-03 Data publikacji: 2006-10-03
Data modyfikacji: 2006-10-03


UCHWAŁA NR XXXVII/218/06 RADY MIASTA HAJNÓWKA z dnia 27 września 2006 roku w sprawie określenia polityki społeczno-gospodarczej miasta Hajnówka na 2007 rok....

 czytaj dalej
Publikator: Jarosław Walesiuk Data utworzenia: 2006-10-03 Data publikacji: 2006-10-03
Data modyfikacji: 2006-10-03


UCHWAŁA NR XXXVI/217/06 RADY MIASTA HAJNÓWKA Z DNIA 03 SIERPNIA 2006 R. w sprawie zmian w podziale Gminy Miejskiej Hajnówka na stałe obwody głosowania...

 czytaj dalej
Publikator: Jarosław Walesiuk Data utworzenia: 2006-08-10 Data publikacji: 2006-08-10
Data modyfikacji: 2006-08-10


UCHWAŁA NR XXXVI/216/06 RADY MIASTA HAJNÓWKA Z DNIA 03 SIERPNIA 2006 r. w sprawie zmian w podziale Gminy Miejskiej Hajnówka na okręgi wyborcze...

 czytaj dalej
Publikator: Jarosław Walesiuk Data utworzenia: 2006-08-10 Data publikacji: 2006-08-10
Data modyfikacji: 2006-08-10


UCHWAŁA NR XXXV/215/06 RADY MIASTA HAJNÓWKA z dnia 7 czerwca 2006 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2006 rok....

 czytaj dalej
Publikator: Jarosław Walesiuk Data utworzenia: 2006-06-16 Data publikacji: 2006-06-16
Data modyfikacji: 2006-06-16


UCHWAŁA NR XXXV/214/06 RADY MIASTA HAJNÓWKA z dnia 7 czerwca 2006 r. w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych Gminy Miejskiej Hajnówka oraz jej jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionych....

 czytaj dalej
Publikator: Jarosław Walesiuk Data utworzenia: 2006-06-16 Data publikacji: 2006-06-16
Data modyfikacji: 2006-06-16


UCHWAŁA NR XXXV/213/06 RADY MIASTA HAJNÓWKA z dnia 7 czerwca 2006 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta oraz planów finansowych instytucji kultury za pierwsze półrocze....

 czytaj dalej
Publikator: Jarosław Walesiuk Data utworzenia: 2006-06-16 Data publikacji: 2006-06-16
Data modyfikacji: 2006-06-16


UCHWAŁA NR XXXIV/212/06 RADY MIASTA HAJNÓWKA z dnia 26 kwietnia 2006 r. w sprawie wyboru banku do wykonywania bankowej obsługi budżetu Miasta Hajnówka i jej jednostek organizacyjnych....

 czytaj dalej
Publikator: Jarosław Walesiuk Data utworzenia: 2006-04-27 Data publikacji: 2006-04-27
Data modyfikacji: 2006-04-27


UCHWAŁA NR XXXIV/211/06 RADY MIASTA HAJNÓWKA z dnia 26 kwietnia 2006 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego....

 czytaj dalej
Publikator: Jarosław Walesiuk Data utworzenia: 2006-04-27 Data publikacji: 2006-04-27
Data modyfikacji: 2006-04-27


 
Urząd Miasta Hajnówka
e-mail: hajnowka@hajnowka.pl    tel: 85 6822180