Jak korzystać Rejestr zmian Informacje niedostępne Jak korzystać? , Rejestr zmian, Informacje niedostępne
Urząd Miasta Hajnówka
Strona główna »»Rada Miasta Hajnówki >> Uchwały Rady Miasta >> Uchwały Rady Miasta - 2006


Pokazuje pozycje 21 - 30(wszystkich 52)
Kolejne strony: 1  2  3  4  5  6  


UCHWAŁA NR XXXVIII/230/06 RADY MIASTA HAJNÓWKA z dnia 25 października 2006r. w sprawie udzielania przedsiębiorcom pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji lub tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją, w formie zwolnienia z podatku od nieruchomości...

 czytaj dalej
Publikator: Jarosław Walesiuk Data utworzenia: 2006-11-03 Data publikacji: 2006-11-03
Data modyfikacji: 2006-11-03


UCHWAŁA NR XXXVIII/229/06 RADY MIASTA HAJNÓWKA z dnia 25 października 2006r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Hajnówka Obszar 3 "Hajnówka Wschód"....

 czytaj dalej
Publikator: Jarosław Walesiuk Data utworzenia: 2009-01-06 Data publikacji: 2009-01-06
Data modyfikacji: 2009-01-06


UCHWAŁA NR XXXVIII/228/06 RADY MIASTA HAJNÓWKA z dnia 25 października 2006r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Hajnówka Obszar 2 "Hajnówka Południe"....

 czytaj dalej
Publikator: Jarosław Walesiuk Data utworzenia: 2009-01-06 Data publikacji: 2009-01-06
Data modyfikacji: 2009-01-06


UCHWAŁA NR XXXVIII/227/06 RADY MIASTA HAJNÓWKA z dnia 25 października 2006r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Hajnówka Obszar 1 "Hajnówka Północ"...

 czytaj dalej
Publikator: Jarosław Walesiuk Data utworzenia: 2009-01-06 Data publikacji: 2009-01-06
Data modyfikacji: 2009-01-06


UCHWAŁA NR XXXVII/226/06 RADY MIASTA HAJNÓWKA Z DNIA 27 WRZESNIA 2006 R. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do rad gmin , rad powiatów i sejmików województw zarządzonych na dzień 12 listopada 2006 r....

 czytaj dalej
Publikator: Jarosław Walesiuk Data utworzenia: 2006-10-05 Data publikacji: 2006-10-05
Data modyfikacji: 2006-10-05


UCHWAŁA NR XXXVII/225/06 Rady Miasta Hajnówka z dnia 27 września 2006r. w sprawie oceny zmian w zagospodarowaniu przestrzennym miasta Hajnówka...

 czytaj dalej
Publikator: Jarosław Walesiuk Data utworzenia: 2006-10-09 Data publikacji: 2006-10-09
Data modyfikacji: 2006-10-09


UCHWAŁA NR XXXVII/224/06 RADY MIASTA HAJNÓWKA z dnia 27 września 2006r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/143/05 Rady Miasta Hajnówka z dnia 16 marca 2005r. w sprawie regulaminu przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Hajnówka...

 czytaj dalej
Publikator: Jarosław Walesiuk Data utworzenia: 2006-10-03 Data publikacji: 2006-10-03
Data modyfikacji: 2006-10-03


UCHWAŁA NR XXXVII/223/06 RADY MIASTA HAJNÓWKA z dnia 27 września 2006 r. w sprawie przyjęcia statutu Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej...

 czytaj dalej
Publikator: Jarosław Walesiuk Data utworzenia: 2006-10-09 Data publikacji: 2006-10-09
Data modyfikacji: 2006-10-09


UCHWAŁA NR XXXVII/222/06 RADY MIASTA HAJNÓWKA z dnia 27 września 2006 r. w sprawie utworzenia Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej...

 czytaj dalej
Publikator: Jarosław Walesiuk Data utworzenia: 2006-10-09 Data publikacji: 2006-10-09
Data modyfikacji: 2006-10-09


UCHWAŁA NR XXXVII/221/06 RADY MIASTA HAJNÓWKA Z DNIA 27 WRZEŚNIA 2006 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/112/04 Rady Miasta Hajnówka z dnia 22 września 2004 r. w sprawie zakazu prowadzenia handlu poza miejscami wyznaczonymi....

 czytaj dalej
Publikator: Jarosław Walesiuk Data utworzenia: 2006-10-03 Data publikacji: 2006-10-03
Data modyfikacji: 2006-10-03


 
Urząd Miasta Hajnówka
e-mail: hajnowka@hajnowka.pl    tel: 85 6822180