Jak korzystać Rejestr zmian Informacje niedostępne Jak korzystać? , Rejestr zmian, Informacje niedostępne
Urząd Miasta Hajnówka
Strona główna »»Rada Miasta Hajnówki >> Uchwały Rady Miasta >> Uchwały Rady Miasta - 2005


Pokazuje pozycje 61 - 64(wszystkich 64)
Kolejne strony: 1  2  3  4  5  6  7  


Uchwała Nr XXIII/136/05 Rady Miasta Hajnówka

Autor: Urząd Miasta Hajnówka
w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/92/04 Rady Miasta Hajnówka z dnia 31 marca 2004r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Hajnówka....

 czytaj dalej
Publikator: Jolanta Zachaj Data utworzenia: 2005-02-16 Data publikacji: 2005-02-16
Data modyfikacji: 2005-09-21


Uchwała Nr XXIII/135/05 Rady Miasta Hajnówka

Autor: Urząd Miasta Hajnówka
w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Miejską Hajnówka...

 czytaj dalej
Publikator: Jolanta Zachaj Data utworzenia: 2005-02-16 Data publikacji: 2005-02-16
Data modyfikacji: 2005-09-21


Uchwała Nr XXIII/134/05 Rady Miasta Hajnówka

Autor: Urząd Miasta Hajnówka
w sprawie regulaminu podziału środków na wsparcie doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Hajnówka...

 czytaj dalej
Publikator: Jolanta Zachaj Data utworzenia: 2005-02-16 Data publikacji: 2005-02-16
Data modyfikacji: 2005-09-21


Uchwała Nr XXIII/133/05 Rady Miasta Hajnówka

Autor: Urząd Miasta Hajnówka
w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Hajnówka na 2005 rok....

 czytaj dalej
Publikator: Jolanta Zachaj Data utworzenia: 2005-02-16 Data publikacji: 2005-02-16
Data modyfikacji: 2005-09-21


 
Urząd Miasta Hajnówka
e-mail: hajnowka@hajnowka.pl    tel: 85 6822180