Jak korzystać Rejestr zmian Informacje niedostępne Jak korzystać? , Rejestr zmian, Informacje niedostępne
Urząd Miasta Hajnówka
Strona główna »»Rada Miasta Hajnówki >> Uchwały Rady Miasta >> Uchwały Rady Miasta - 2005


Pokazuje pozycje 51 - 60(wszystkich 64)
Kolejne strony: 1  2  3  4  5  6  7  


UCHWAŁA NR XXIV/146/05 RADY MIASTA HAJNÓWKA

Autor: Urząd Miasta Hajnówka
UCHWAŁA NR XXIV/146/05 RADY MIASTA HAJNÓWKA z dnia 16 marca 2005 roku w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych w Ośrodku Sportu i Rekreacji prowadzonego przez Gminę Miejską...

 czytaj dalej
Publikator: Jolanta Zachaj Data utworzenia: 2005-03-18 Data publikacji: 2005-03-18
Data modyfikacji: 2005-09-21


UCHWAŁA NR XXIV/145/05 RADY MIASTA HAJNÓWKA

Autor: Urząd Miasta Hajnówka
UCHWAŁA NR XXIV/145/05 RADY MIASTA HAJNÓWKA z dnia 16 marca 2005 roku w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych w Zespołach Szkół prowadzonych przez Gminę Miejską...

 czytaj dalej
Publikator: Jolanta Zachaj Data utworzenia: 2005-03-18 Data publikacji: 2005-03-18
Data modyfikacji: 2005-09-21


UCHWAŁA NR XXIV/144/05 RADY MIASTA HAJNÓWKA

Autor: Urząd Miasta Hajnówka
w sprawie ustalenia limitu wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne....

 czytaj dalej
Publikator: Jolanta Zachaj Data utworzenia: 2005-03-23 Data publikacji: 2005-03-23
Data modyfikacji: 2005-09-21


UCHWAŁA NR XXIV/143/05 RADY MIASTA HAJNÓWKA

Autor: Urząd Miasta Hajnówka
w sprawie regulaminu przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Hajnówka....

 czytaj dalej
Publikator: Jolanta Zachaj Data utworzenia: 2005-03-23 Data publikacji: 2005-03-23
Data modyfikacji: 2005-09-21


UCHWAŁA NR XXIV/142/05 RADY MIASTA HAJNÓWKA

Autor: Urząd Miasta Hajnówka
UCHWAŁA NR XXIV/142/05 RADY MIASTA HAJNÓWKA z dnia 16 marca 2005 r.w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych miasta Hajnówki oraz nadania nazwy ulicy....

 czytaj dalej
Publikator: Jolanta Zachaj Data utworzenia: 2005-03-18 Data publikacji: 2005-03-18
Data modyfikacji: 2005-09-21


UCHWAŁA NR XXIV/141/05 RADY MIASTA HAJNÓWKA

Autor: Urząd Miasta Hajnówka
w sprawie zaopiniowania projektu planu aglomeracji o równoważnej liczbie mieszkańców powyżej 2000 ....

 czytaj dalej
Publikator: Jolanta Zachaj Data utworzenia: 2005-03-23 Data publikacji: 2005-03-23
Data modyfikacji: 2005-09-21


UCHWAŁA NR XXIV/140/05 RADY MIASTA HAJNÓWKA

Autor: Urząd Miasta Hajnówka
w sprawie przyjęcia statutu Związku Komunalnego Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej....

 czytaj dalej
Publikator: Jolanta Zachaj Data utworzenia: 2005-03-23 Data publikacji: 2005-03-23
Data modyfikacji: 2005-09-21


w sprawie utworzenia Związku Komunalnego Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej...

 czytaj dalej
Publikator: Jolanta Zachaj Data utworzenia: 2005-03-23 Data publikacji: 2005-03-23
Data modyfikacji: 2005-09-21


UCHWAŁA NR XXIV/138/ 05 RADY MIASTA HAJNÓWKA

Autor: Urząd Miasta Hajnówka
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków....

 czytaj dalej
Publikator: Jolanta Zachaj Data utworzenia: 2005-03-23 Data publikacji: 2005-03-23
Data modyfikacji: 2005-09-21


Uchwała Nr XXIII/137/05 Rady Miasta Hajnówka

Autor: Urząd Miasta Hajnówka
w sprawie ustalenia limitu środków finansowych na realizację projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności w województwie podlaskim”....

 czytaj dalej
Publikator: Jolanta Zachaj Data utworzenia: 2005-02-14 Data publikacji: 2005-02-14
Data modyfikacji: 2005-09-21


 
Urząd Miasta Hajnówka
e-mail: hajnowka@hajnowka.pl    tel: 85 6822180