Jak korzystać Rejestr zmian Informacje niedostępne Jak korzystać? , Rejestr zmian, Informacje niedostępne
Urząd Miasta Hajnówka
Strona główna »»Rada Miasta Hajnówki >> Uchwały Rady Miasta >> Uchwały Rady Miasta - 2005


Pokazuje pozycje 11 - 20(wszystkich 64)
Kolejne strony: 1  2  3  4  5  6  7  


Uchwała Nr XXX/187/05 Rady Miasta Hajnówka z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie...

 czytaj dalej
Publikator: Jarosław Walesiuk Data utworzenia: 2005-12-01 Data publikacji: 2005-12-01
Data modyfikacji: 2005-12-01


UCHWAŁA NR XXX/186/05 RADY MIASTA HAJNÓWKA z dnia 30 listopada 2005 roku w sprawie zmian w budżecie miasta na 2005 rok...

 czytaj dalej
Publikator: Jarosław Walesiuk Data utworzenia: 2005-12-02 Data publikacji: 2005-12-02
Data modyfikacji: 2005-12-02


UCHWAŁA NR XXX/185/05 RADY MIASTA HAJNÓWKA z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych...

 czytaj dalej
Publikator: Jarosław Walesiuk Data utworzenia: 2005-12-02 Data publikacji: 2005-12-02
Data modyfikacji: 2005-12-02


UCHWAŁA NR XXX/184/05 RADY MIASTA HAJNÓWKA z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych...

 czytaj dalej
Publikator: Jarosław Walesiuk Data utworzenia: 2005-12-02 Data publikacji: 2005-12-02
Data modyfikacji: 2005-12-02


UCHWAŁA NR XXX/183/05 RADY MIASTA HAJNÓWKA z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości...

 czytaj dalej
Publikator: Jarosław Walesiuk Data utworzenia: 2005-12-02 Data publikacji: 2005-12-02
Data modyfikacji: 2005-12-02


UCHWAŁA NR XXIX/181/05 RADY MIASTA HAJNÓWKA z dnia 26 października 2005 roku w sprawie zmiany nazwy ulicy na terenie miasta Hajnówka....

 czytaj dalej
Publikator: Jarosław Walesiuk Data utworzenia: 2005-10-27 Data publikacji: 2005-10-27
Data modyfikacji: 2005-10-27


UCHWAŁA NR XXIX/180/05 RADY MIASTA HAJNÓWKA z dnia 26 października 2005 roku w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych miasta Hajnówka oraz nadania nazwy ulicy....

 czytaj dalej
Publikator: Jarosław Walesiuk Data utworzenia: 2005-10-27 Data publikacji: 2005-10-27
Data modyfikacji: 2005-10-27


UCHWAŁA NR XXIX/179/05 RADY MIASTA HAJNÓWKA z dnia 26 października 2005 roku w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych miasta Hajnówka oraz nadania nazwy ulicy...

 czytaj dalej
Publikator: Jarosław Walesiuk Data utworzenia: 2005-10-27 Data publikacji: 2005-10-27
Data modyfikacji: 2005-10-27


UCHWAŁA NR XXIX/178/05 RADY MIASTA HAJNÓWKA z dnia 26 października 2005 roku w sprawie zmian w budżecie miasta na 2005 rok...

 czytaj dalej
Publikator: Jarosław Walesiuk Data utworzenia: 2005-11-02 Data publikacji: 2005-11-02
Data modyfikacji: 2005-11-02


Uchwała nr XXIX/177/05 Rady Miasta Hajnówka z dnia 26 października 2005 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązania wekslowego...

 czytaj dalej
Publikator: Jarosław Walesiuk Data utworzenia: 2005-11-02 Data publikacji: 2005-11-02
Data modyfikacji: 2005-11-02


 
Urząd Miasta Hajnówka
e-mail: hajnowka@hajnowka.pl    tel: 85 6822180