Jak korzystać Rejestr zmian Informacje niedostępne Jak korzystać? , Rejestr zmian, Informacje niedostępne
Urząd Miasta Hajnówka
Strona główna »»Rada Miasta Hajnówki >> Uchwały Rady Miasta >> Uchwały Rady Miasta - 2002,2003,2004


Pokazuje pozycje 1 - 10(wszystkich 125)
Kolejne strony: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  


Uchwała Nr XVII/132/04 Rady Miasta Hajnówka

Autor: Urząd Miasta Hajnówka
w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/127/00 Rady Miejskiej w Hajnówce z dnia 23 sierpnia 2000 r. w sprawie ustalenia wysokości diet i zwrotu kosztów podróży radnym Gminy Miejskiej Hajnówka...

 czytaj dalej
Publikator: Jolanta Zachaj Data utworzenia: 2005-01-19 Data publikacji: 2005-01-19
Data modyfikacji: 2005-01-19


Uchwała Nr XVII/131/04 Rady Miasta Hajnówka

Autor: Urząd Miasta Hajnówka
w sprawie wyrażenia zgody na zabezpieczenie prawidłowego wydatkowania środków w formie weksla „in blanco”...

 czytaj dalej
Publikator: Jolanta Zachaj Data utworzenia: 2005-01-19 Data publikacji: 2005-01-19
Data modyfikacji: 2005-01-19


Uchwała Nr XVII/130/04 Rady Miasta Hajnówka

Autor: Urząd Miasta Hajnówka
w sprawie wyrażenia zgody na zabezpieczenie prawidłowego wydatkowania środków w formie weksla „in blanco”...

 czytaj dalej
Publikator: Jolanta Zachaj Data utworzenia: 2005-01-19 Data publikacji: 2005-01-19
Data modyfikacji: 2005-01-19


Uchwała Nr XVII/129/04 Rady Miasta Hajnówka

Autor: Urząd Miasta Hajnówka
w sprawie upoważnienia Burmistrza do złożenia oświadczenia o dobrowolnym poddaniu Gminy Miejskiej Hajnówka rygorowi egzekucji w formie aktu notarialnego....

 czytaj dalej
Publikator: Jolanta Zachaj Data utworzenia: 2004-12-29 Data publikacji: 2005-02-17
Data modyfikacji: 2005-02-17


Uchwała Nr XVII/128/04 Rady Miasta Hajnówka

Autor: Urząd Miasta Hajnówka
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2004 rok...

 czytaj dalej
Publikator: Jolanta Zachaj Data utworzenia: 2005-01-19 Data publikacji: 2005-01-19
Data modyfikacji: 2005-01-20


Uchwała Nr XVII/127/04 Rady Miasta Hajnówka

Autor: Urząd Miasta Hajnówka
w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24  kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie...

 czytaj dalej
Publikator: Jolanta Zachaj Data utworzenia: 2005-01-19 Data publikacji: 2005-01-19
Data modyfikacji: 2005-01-19


Uchwała Nr XVII/126/04 Rady Miasta Hajnówka

Autor: Urząd Miasta Hajnówka
w sprawie miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2005 r....

 czytaj dalej
Publikator: Jolanta Zachaj Data utworzenia: 2005-01-19 Data publikacji: 2005-01-19
Data modyfikacji: 2005-01-19


Uchwała Nr XVII/125/04 Rady Miasta Hajnówka

Autor: Urząd Miasta Hajnówka
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2004 rok...

 czytaj dalej
Publikator: Jolanta Zachaj Data utworzenia: 2005-01-19 Data publikacji: 2005-01-19
Data modyfikacji: 2005-02-16


Uchwała Nr XVII/124/04 Rady

Autor: Urząd Miasta Hajnówka
w sprawie ustalenia cen biletów za usługi przewozowe komunikacji miejskiej w Hajnówce....

 czytaj dalej
Publikator: Jolanta Zachaj Data utworzenia: 2005-02-16 Data publikacji: 2005-02-16
Data modyfikacji: 2005-02-16


Uchwała Nr XVII/123/04 Rady Miasta Hajnówka

Autor: Urząd Miasta Hajnówka
z dnia  01 grudnia 2004 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2004 rok....

 czytaj dalej
Publikator: Jolanta Zachaj Data utworzenia: 2004-12-03 Data publikacji: 2004-12-03
Data modyfikacji: 2004-12-03


 
Urząd Miasta Hajnówka
e-mail: hajnowka@hajnowka.pl    tel: 85 6822180