Jak korzystać Rejestr zmian Informacje niedostępne Jak korzystać? , Rejestr zmian, Informacje niedostępne
Urząd Miasta Hajnówka
Strona główna »»Rada Miasta Hajnówki >> Uchwały Rady Miasta >> Uchwały Rady Miasta - 2011


Pokazuje pozycje 1 - 10(wszystkich 25)
Kolejne strony: 1  2  3  


UCHWAŁA NR IX/57/11 Rady Miasta Hajnówka z dnia 19 lipca 2011 r. w sprawie intencji Rady Miasta Hajnówka na ustalenie limitu wydatków na inwestycję pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Miasta Hajnówka"....

 czytaj dalej
Publikator: Emilia Rynkowska Data utworzenia: 2011-07-21 Data publikacji: 2011-07-21
Data modyfikacji: 2011-07-21


UCHWAŁA NR VIII/56/11 Rady Miasta Hajnówka z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/164/09 Rady Miasta Hajnówka z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie ustanowienia stypendium Burmistrza Miasta Hajnówka...

 czytaj dalej
Publikator: Emilia Rynkowska Data utworzenia: 2011-07-05 Data publikacji: 2011-07-05
Data modyfikacji: 2011-07-05


UCHWAŁA NR VIII/55/11 Rady Miasta Hajnówka z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia czasu zajęć dydaktyczno - wychowawczo – opiekuńczych przeznaczonych na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz ustalenia opłat za świadczenia wykraczające poza podstawę programową wychowania przedszkolnego udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Miasto Hajnówka....

 czytaj dalej
Publikator: Emilia Rynkowska Data utworzenia: 2011-07-05 Data publikacji: 2011-07-05
Data modyfikacji: 2011-07-05


UCHWAŁA VIII/54/11 Rady Miasta Hajnówka z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie powołania zespołu do spraw wyboru ławników...

 czytaj dalej
Publikator: Emilia Rynkowska Data utworzenia: 2011-07-05 Data publikacji: 2011-07-05
Data modyfikacji: 2011-07-05


UCHWAŁA NR VIII/53/11 Rady Miasta Hajnówka z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/55/07 Rady Miasta Hajnówka z dnia 25 października 2007 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Hajnówka....

 czytaj dalej
Publikator: Emilia Rynkowska Data utworzenia: 2011-07-05 Data publikacji: 2011-07-05
Data modyfikacji: 2011-07-05


UCHWAŁA NR VIII/52/11 Rady Miasta Hajnówka z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych przy sprzedaży nieruchomości jako lokal mieszkalny....

 czytaj dalej
Publikator: Emilia Rynkowska Data utworzenia: 2011-07-05 Data publikacji: 2011-07-05
Data modyfikacji: 2011-07-05


UCHWAŁA NR VII/47/11 Rady Miasta Hajnówka z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego i od pierwszej opłaty za oddanie w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu związanego z nabywaną własnością lokalu mieszkalnego przez dotychczasowego najemcę....

 czytaj dalej
Publikator: Emilia Rynkowska Data utworzenia: 2011-05-26 Data publikacji: 2011-05-26
Data modyfikacji: 2011-05-26


UCHWAŁA NR VII/40/11 Rady Miasta Hajnówka z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Hajnówka za 2010 r....

 czytaj dalej
Publikator: Emilia Rynkowska Data utworzenia: 2011-06-01 Data publikacji: 2011-06-01
Data modyfikacji: 2011-06-01


UCHWAŁA NR VI/38/11 Rady Miasta Hajnówka z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie wyboru przedstawiciela Gminy Miejskiej Hajnówka do Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Hajnówce...

 czytaj dalej
Publikator: Emilia Rynkowska Data utworzenia: 2011-04-06 Data publikacji: 2011-04-06
Data modyfikacji: 2011-04-06


UCHWAŁA NR VI/37/11 Rady Miasta Hajnówka z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych miasta Hajnówka oraz nadania nazwy ulicy....

 czytaj dalej
Publikator: Emilia Rynkowska Data utworzenia: 2011-03-31 Data publikacji: 2011-03-31
Data modyfikacji: 2011-04-06


 
Urząd Miasta Hajnówka
e-mail: hajnowka@hajnowka.pl    tel: 85 6822180