Jak korzystać Rejestr zmian Informacje niedostępne Jak korzystać? , Rejestr zmian, Informacje niedostępne
Urząd Miasta Hajnówka
Strona główna »»Rada Miasta Hajnówki >> Uchwały Rady Miasta >> Uchwały Rady Miasta - 2009


Pokazuje pozycje 1 - 10(wszystkich 47)
Kolejne strony: 1  2  3  4  5  


Uchwała Nr XXXII/190/09 Rady Miasta Hajnówka z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego i od pierwszej opłaty za oddanie w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu związanego z nabywaną własnością lokalu mieszkalnego przez dotychczasowego najemcę....

 czytaj dalej
Publikator: Emilia Rynkowska Data utworzenia: 2009-12-30 Data publikacji: 2009-12-30
Data modyfikacji: 2009-12-30


Uchwała Nr XXXII/188/09 Rady Miasta Hajnówka z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego w Hajnówce oraz stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w krajowym współzawodnictwie sportowym lub w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym, finansowanych ze środków budżetu Miasta Hajnówka...

 czytaj dalej
Publikator: Emilia Rynkowska Data utworzenia: 2010-01-06 Data publikacji: 2010-01-06
Data modyfikacji: 2010-01-06


UCHWAŁA Nr XXXII/184/09 Rady Miasta Hajnówka z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2009 rok...

 czytaj dalej
Publikator: Emilia Rynkowska Data utworzenia: 2010-01-13 Data publikacji: 2010-01-13
Data modyfikacji: 2010-01-13


UCHWAŁA Nr XXXII/183/09 Rady Miasta Hajnówka z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2010 rok...

 czytaj dalej
Publikator: Emilia Rynkowska Data utworzenia: 2010-01-13 Data publikacji: 2010-01-13
Data modyfikacji: 2010-01-13


Uchwała nr XXXI/180/09 Rady Miasta Hajnówka z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Miejskiej Hajnówka...

 czytaj dalej
Publikator: Emilia Rynkowska Data utworzenia: 2009-11-26 Data publikacji: 2009-11-26
Data modyfikacji: 2009-11-26


Uchwała Nr XXXI/179/09 Rady Miasta Hajnówka z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie Spółdzielni Mieszkaniowej bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności....

 czytaj dalej
Publikator: Emilia Rynkowska Data utworzenia: 2009-11-26 Data publikacji: 2009-11-26
Data modyfikacji: 2009-11-26


Uchwała Nr XXXI/178/09 Rady Miasta Hajnówka z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy miasta Hajnówka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2010 r....

 czytaj dalej
Publikator: Emilia Rynkowska Data utworzenia: 2010-01-05 Data publikacji: 2010-01-05
Data modyfikacji: 2010-01-05


Uchwała nr XXX/177/09 Rady Miasta Hajnówka z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego i od pierwszej opłaty za oddanie w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu związanego z nabywaną własnością lokalu mieszkalnego przez dotychczasowego najemcę....

 czytaj dalej
Publikator: Emilia Rynkowska Data utworzenia: 2009-10-28 Data publikacji: 2009-10-28
Data modyfikacji: 2009-10-28


Uchwała Nr XXX/176/09 Rady Miasta Hajnówka z dnia 27 października 2009 r. w sprawie zabezpieczenia w formie weksla in blanco...

 czytaj dalej
Publikator: Emilia Rynkowska Data utworzenia: 2009-10-29 Data publikacji: 2009-10-29
Data modyfikacji: 2009-10-29


Uchwała Nr XXX/175/09 Rady Miasta Hajnówka z dnia 27 października 2009r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2009 rok...

 czytaj dalej
Publikator: Emilia Rynkowska Data utworzenia: 2009-10-29 Data publikacji: 2009-10-29
Data modyfikacji: 2009-10-29


 
Urząd Miasta Hajnówka
e-mail: hajnowka@hajnowka.pl    tel: 85 6822180