Jak korzystać Rejestr zmian Informacje niedostępne Jak korzystać? , Rejestr zmian, Informacje niedostępne
Urząd Miasta Hajnówka
Strona główna »»Rada Miasta Hajnówki >> Uchwały Rady Miasta >> Uchwały Rady Miasta - 2008


Pokazuje pozycje 1 - 10(wszystkich 59)
Kolejne strony: 1  2  3  4  5  6  


Uchwała nr XXIII/136/08 Rady Miasta Hajnówka z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego i od pierwszej opłaty za oddanie w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu związanego z nabywaną własnością lokalu mieszkalnego przez dotychczasowego najemcę....

 czytaj dalej
Publikator: Jarosław Walesiuk Data utworzenia: 2009-01-05 Data publikacji: 2009-01-05
Data modyfikacji: 2009-01-05


Uchwała Nr XXIII/135/08 Rady Miasta Hajnówka z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie...

 czytaj dalej
Publikator: Emilia Rynkowska Data utworzenia: 2009-01-28 Data publikacji: 2009-01-28
Data modyfikacji: 2009-01-28


UCHWAŁA Nr XXIII/134/08 RADY MIASTA HAJNÓWKA z dnia 30 grudnia 2008 roku. w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2009....

 czytaj dalej
Publikator: Emilia Rynkowska Data utworzenia: 2009-02-05 Data publikacji: 2009-02-05
Data modyfikacji: 2009-02-05


UCHWAŁA NR XXIII/133/08 RADY MIASTA HAJNÓWKA Z DNIA 30 GRUDNIA 2008 R. zmieniająca uchwałę w sprawie uprawnienia określonych grup osób do bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami komunikacji miejskiej w Hajnówce...

 czytaj dalej
Publikator: Jarosław Walesiuk Data utworzenia: 2009-01-06 Data publikacji: 2009-01-06
Data modyfikacji: 2009-01-06


UCHWAŁA NR XXIII/132/08 RADY MIASTA HAJNÓWKA z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie ustalenia jednostkowej stawki dotacji przedmiotowej na 2009 rok dla Zakładu Komunikacji Miejskiej...

 czytaj dalej
Publikator: Jarosław Walesiuk Data utworzenia: 2008-12-31 Data publikacji: 2008-12-31
Data modyfikacji: 2008-12-31


UCHWAŁA NR XXIII/131/08 RADY MIASTA HAJNÓWKA z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie zabezpieczenia w formie weksla in blanco...

 czytaj dalej
Publikator: Jarosław Walesiuk Data utworzenia: 2008-12-31 Data publikacji: 2008-12-31
Data modyfikacji: 2008-12-31


Uchwała NR XXIII/130/08 Rady Miasta Hajnówka z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2008rok...

 czytaj dalej
Publikator: Jarosław Walesiuk Data utworzenia: 2008-12-31 Data publikacji: 2008-12-31
Data modyfikacji: 2008-12-31


Uchwała Nr XXIII/129/08 Rady Miasta Hajnówka z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Hajnówka na rok 2009...

 czytaj dalej
Publikator: Jarosław Walesiuk Data utworzenia: 2008-12-31 Data publikacji: 2008-12-31
Data modyfikacji: 2008-12-31


UCHWAŁA NR XXI/128/08 RADY MIASTA HAJNÓWKA Z DNIA 25 LISTOPADA 2008R. zmieniająca uchwałę w sprawie uprawnienia określonych grup osób do bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami komunikacji miejskiej w Hajnówce...

 czytaj dalej
Publikator: Jarosław Walesiuk Data utworzenia: 2008-11-27 Data publikacji: 2008-11-27
Data modyfikacji: 2008-11-27


UCHWAŁA NR XXII/127/08 RADY MIASTA HAJNÓWKA z dnia 25 listopada 2008r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej, zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności....

 czytaj dalej
Publikator: Jarosław Walesiuk Data utworzenia: 2008-11-27 Data publikacji: 2008-11-27
Data modyfikacji: 2008-11-27


 
Urząd Miasta Hajnówka
e-mail: hajnowka@hajnowka.pl    tel: 85 6822180