Jak korzystać Rejestr zmian Informacje niedostępne Jak korzystać? , Rejestr zmian, Informacje niedostępne
Urząd Miasta Hajnówka
Strona główna »»Kontrole >> rok 2006 i wcześniejsze


Protokół kontroli Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce przeprowadzonej w dniu 4 października 2005 przez pracowników Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku....

 czytaj dalej
Publikator: Jarosław Walesiuk Data utworzenia: 2005-11-25 Data publikacji: 2005-11-25
Data modyfikacji: 2007-09-27


Protokół lustracji przeprowadzonej dnia 14.11.2005 w celu sprawdzenia wykonania zaleceń pokontrolnych wydanych przez Dyrektora Archiwum Państwowego w Białymstoku....

 czytaj dalej
Publikator: Jarosław Walesiuk Data utworzenia: 2005-11-21 Data publikacji: 2005-11-21
Data modyfikacji: 2007-09-27


Kontrola przeprowadzona w Urzędzie Miasta w Hajnówce, ul. Zina 1, 17-200 Hajnówka w zakresie sprawdzenia gospodarowania lokalami użytkowymi w latach 2003-2004 i w I kwartale 2005 roku...

 czytaj dalej
Publikator: Jarosław Walesiuk Data utworzenia: 2005-10-05 Data publikacji: 2005-10-05
Data modyfikacji: 2007-09-27


Kontrola przeprowadzona w Urzędzie Miasta Hajnówka, ul. Zina 1, 17-200 Hajnówka i w zakresie problematyki wpływu działalności gospodarczej w gminie miejskiej Hajnówka na stan środowiska Puszczy Białowieskiej w latach 2003-2004....

 czytaj dalej
Publikator: Jarosław Walesiuk Data utworzenia: 2005-10-05 Data publikacji: 2005-10-05
Data modyfikacji: 2007-09-27


Kontrola przeprowadzona w Urzędzie Stanu Cywilnego dn 17.02.2005r....

 czytaj dalej
Publikator: Jolanta Zachaj Data utworzenia: 2005-03-29 Data publikacji: 2005-03-29
Data modyfikacji: 2007-09-27


Protkół pokontrolny

Autor: Urząd Miasta Hajnówka
Protkół pokontrolny Urzędu Miasta Hajnówka...

 czytaj dalej
Publikator: Jolanta Zachaj Data utworzenia: 2004-08-16 Data publikacji: 2004-08-16
Data modyfikacji: 2007-09-27


ARCHIWUM PAŃSTWOWE 15-426 Białystok, tel. 743-56-03 ul. Rynek Kościuszki 4 000001034 Znak sprawy: NA 402-50/04...

 czytaj dalej
Publikator: Jolanta Zachaj Data utworzenia: 2004-10-05 Data publikacji: 2004-10-05
Data modyfikacji: 2007-09-27


Protokół kontroli Urzędu Miasta Hajnówka

Autor: Urząd Miasta Hajnówka
Protokół kontroli Urzędu Miasta Hajnówka...

 czytaj dalej
Publikator: Jolanta Zachaj Data utworzenia: 2004-07-20 Data publikacji: 2004-07-20
Data modyfikacji: 2007-09-27


Protokół kompleksowej kontroli gospodarki finansowej przeprowadzonej w Urzędzie Miasta Hajnówka za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2003 roku...

 czytaj dalej
Publikator: Jolanta Zachaj Data utworzenia: 2004-11-24 Data publikacji: 2004-11-24
Data modyfikacji: 2007-09-27


 
Urząd Miasta Hajnówka
e-mail: hajnowka@hajnowka.pl    tel: 85 6822180