Jak korzystać Rejestr zmian Informacje niedostępne Jak korzystać? , Rejestr zmian, Informacje niedostępne
Urząd Miasta Hajnówka
Strona główna »»Rada Miasta Hajnówki >> Uchwały Rady Miasta >> Uchwały Rady Miasta - 2007


Pokazuje pozycje 1 - 10(wszystkich 60)
Kolejne strony: 1  2  3  4  5  6  


Uchwała Nr XIII/77/07 Rady Miasta Hajnówka z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Hajnówka na 2008 r...

 czytaj dalej
Publikator: Jarosław Walesiuk Data utworzenia: 2008-01-02 Data publikacji: 2008-01-02
Data modyfikacji: 2008-01-02


UCHWAŁA NR XIII/76/07 RADY MIASTA HAJNÓWKA z dnia 27 grudnia 2007r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2007 rok....

 czytaj dalej
Publikator: Jarosław Walesiuk Data utworzenia: 2008-01-02 Data publikacji: 2008-01-02
Data modyfikacji: 2008-01-02


UCHWAŁA Nr XIII/75/07 Rady Miasta Hajnówka z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej...

 czytaj dalej
Publikator: Jarosław Walesiuk Data utworzenia: 2008-01-02 Data publikacji: 2008-01-02
Data modyfikacji: 2008-01-02


UCHWAŁA NR XIII/74/07 RADY MIASTA HAJNÓWKA z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi świadczone przez gminne jednostki organizacyjne lub przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych....

 czytaj dalej
Publikator: Jarosław Walesiuk Data utworzenia: 2008-01-23 Data publikacji: 2008-01-23
Data modyfikacji: 2008-01-23


Uchwała Nr XIII/73/07 Rady Miasta Hajnówka z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie...

 czytaj dalej
Publikator: Jarosław Walesiuk Data utworzenia: 2008-01-04 Data publikacji: 2008-01-04
Data modyfikacji: 2008-01-04


UCHWAŁA Nr XIII/72/07 RADY MIASTA HAJNÓWKA z dnia 27 grudnia 2007 roku. w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2008....

 czytaj dalej
Publikator: Jarosław Walesiuk Data utworzenia: 2008-01-02 Data publikacji: 2008-01-02
Data modyfikacji: 2008-01-02


Uchwała Nr XIII/71/07 Rady Miasta Hajnówka z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Hajnówka na rok 2008...

 czytaj dalej
Publikator: Jarosław Walesiuk Data utworzenia: 2008-01-02 Data publikacji: 2008-01-02
Data modyfikacji: 2008-01-02


Uchwała Nr XIII/70/07 Rady Miasta Hajnówka z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie skargi Pana Bazyla Prystupiuka...

 czytaj dalej
Publikator: Jarosław Walesiuk Data utworzenia: 2008-01-02 Data publikacji: 2008-01-02
Data modyfikacji: 2008-01-02


Uchwała nr XII/69/07 Rady Miasta Hajnówka z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/55/07 Rady Miasta Hajnówka z dnia 25 października 2007 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Hajnówka....

 czytaj dalej
Publikator: Jarosław Walesiuk Data utworzenia: 2007-11-30 Data publikacji: 2007-11-30
Data modyfikacji: 2007-11-30


UCHWAŁA NR XII/68/07 RADY MIASTA HAJNÓWKA z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie przyjęcia gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną...

 czytaj dalej
Publikator: Jarosław Walesiuk Data utworzenia: 2007-12-03 Data publikacji: 2007-12-03
Data modyfikacji: 2007-12-03


 
Urząd Miasta Hajnówka
e-mail: hajnowka@hajnowka.pl    tel: 85 6822180