Jak korzystać Rejestr zmian Informacje niedostępne Jak korzystać? , Rejestr zmian, Informacje niedostępne
Urząd Miasta Hajnówka
Strona główna »»Rada Miasta Hajnówki >> Uchwały Rady Miasta >> Uchwały Rady Miasta - 2006


Pokazuje pozycje 1 - 10(wszystkich 52)
Kolejne strony: 1  2  3  4  5  6  


Uchwała Nr III/17/06 Rady Miasta Hajnówka z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie stanowiska Rady Miasta Hajnówka w sprawie przebudowy drogi Nr 685 Zabłudów – Narew – Nowosady - Hajnówka - Kleszczele...

 czytaj dalej
Publikator: Jarosław Walesiuk Data utworzenia: 2007-01-03 Data publikacji: 2007-01-03
Data modyfikacji: 2007-01-03


Uchwała Nr III/16/06 Rady Miasta Hajnówka z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie odwołania z funkcji ławnika Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim...

 czytaj dalej
Publikator: Jarosław Walesiuk Data utworzenia: 2007-01-03 Data publikacji: 2007-01-03
Data modyfikacji: 2007-01-03


UCHWAŁA NR III/15/06 RADY MIASTA HAJNÓWKA Z DNIA 28 GRUDNIA 2006 R. w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Miasta Hajnówka do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do Burmistrza Miasta Hajnówka....

 czytaj dalej
Publikator: Jarosław Walesiuk Data utworzenia: 2007-01-02 Data publikacji: 2007-01-02
Data modyfikacji: 2007-01-02


UCHWAŁA Nr III/14/06 Rady Miasta Hajnówka z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie wynagrodzenia BURMISTRZA MIASTA HAJNÓWKA....

 czytaj dalej
Publikator: Jarosław Walesiuk Data utworzenia: 2007-01-02 Data publikacji: 2007-01-02
Data modyfikacji: 2007-01-02


Uchwała Nr III/13/06 Rady Miasta Hajnówka z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie planu pracy Rady Miasta Hajnówka na 2007 r....

 czytaj dalej
Publikator: Jarosław Walesiuk Data utworzenia: 2007-01-03 Data publikacji: 2007-01-03
Data modyfikacji: 2007-01-03


Uchwała Nr III/12/06 Rady Miasta Hajnówka z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Hajnówka...

 czytaj dalej
Publikator: Jarosław Walesiuk Data utworzenia: 2007-01-03 Data publikacji: 2007-01-03
Data modyfikacji: 2007-01-03


UCHWAŁA NR III/11/06 RADY MIASTA HAJNÓWKA z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie nadania Statutu Urzędowi Miasta Hajnówka...

 czytaj dalej
Publikator: Jarosław Walesiuk Data utworzenia: 2007-01-02 Data publikacji: 2007-01-02
Data modyfikacji: 2007-01-02


Uchwała Nr III/10/06 Rady Miasta Hajnówka z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie...

 czytaj dalej
Publikator: Jarosław Walesiuk Data utworzenia: 2007-01-02 Data publikacji: 2007-01-02
Data modyfikacji: 2007-01-02


UCHWAŁA Nr III/9/06 RADY MIASTA HAJNÓWKA z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2007....

 czytaj dalej
Publikator: Jarosław Walesiuk Data utworzenia: 2007-01-03 Data publikacji: 2007-01-03
Data modyfikacji: 2007-01-03


UCHWAŁA NR III/8/06 RADY MIASTA HAJNÓWKA z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2006 rok...

 czytaj dalej
Publikator: Jarosław Walesiuk Data utworzenia: 2007-01-05 Data publikacji: 2007-01-05
Data modyfikacji: 2007-01-05


 
Urząd Miasta Hajnówka
e-mail: hajnowka@hajnowka.pl    tel: 85 6822180