Jak korzystać Rejestr zmian Informacje niedostępne Jak korzystać? , Rejestr zmian, Informacje niedostępne
Urząd Miasta Hajnówka
Strona główna »»Rada Miasta Hajnówki >> Uchwały Rady Miasta >> Uchwały Rady Miasta - 2005


Pokazuje pozycje 1 - 10(wszystkich 64)
Kolejne strony: 1  2  3  4  5  6  7  


Uchwała Nr XXXI/197/05 Rady Miasta Hajnówka z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Hajnówka na 2006 r....

 czytaj dalej
Publikator: Jarosław Walesiuk Data utworzenia: 2006-01-03 Data publikacji: 2006-01-03
Data modyfikacji: 2006-01-03


Uchwała Nr XXXI/196/05 Rady Miasta Hajnówka z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie planu pracy Rady Miasta Hajnówka na 2006 r....

 czytaj dalej
Publikator: Jarosław Walesiuk Data utworzenia: 2006-01-03 Data publikacji: 2006-01-03
Data modyfikacji: 2006-01-03


UCHWAŁA NR XXXI/195/05 RADY MIASTA HAJNÓWKA Z DNIA 28 GRUDNIA 2005 w sprawie uchwalenia statutu Zakładu Komunikacji Miejskiej w Hajnówce...

 czytaj dalej
Publikator: Jarosław Walesiuk Data utworzenia: 2006-01-03 Data publikacji: 2006-01-03
Data modyfikacji: 2006-01-03


UCHWAŁA NR XXXI/194/05 RADY MIASTA HAJNÓWKA z dnia 28 grudnia 2005 roku w sprawie zmian w budżecie miasta na 2005 rok...

 czytaj dalej
Publikator: Jarosław Walesiuk Data utworzenia: 2006-01-03 Data publikacji: 2006-01-03
Data modyfikacji: 2006-01-03


UCHWAŁA NR XXXI/193/05 RADY MIASTA HAJNÓWKA Z DNIA 28 GRUDNIA 2005 w sprawie likwidacji Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Hajnówce...

 czytaj dalej
Publikator: Jarosław Walesiuk Data utworzenia: 2006-01-03 Data publikacji: 2006-01-03
Data modyfikacji: 2006-01-03


UCHWAŁA NR XXXI/192/05 RADY MIASTA HAJNÓWKA z dnia 28 grudnia 2005r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Miejską Hajnówka...

 czytaj dalej
Publikator: Jarosław Walesiuk Data utworzenia: 2006-01-03 Data publikacji: 2006-01-03
Data modyfikacji: 2006-01-03


UCHWAŁA NR XXXI/191/05 RADY MIASTA HAJNÓWKA z dnia 28 grudnia 2005 roku w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi świadczone przez gminne jednostki organizacyjne lub przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych....

 czytaj dalej
Publikator: Jarosław Walesiuk Data utworzenia: 2006-01-03 Data publikacji: 2006-01-03
Data modyfikacji: 2006-01-03


UCHWAŁA NR XXXI/190/05 RADY MIASTA HAJNÓWKA z dnia 28 grudnia 2005 roku w sprawie ustalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Hajnówka...

 czytaj dalej
Publikator: Jarosław Walesiuk Data utworzenia: 2006-01-03 Data publikacji: 2006-01-03
Data modyfikacji: 2006-01-03


UCHWAŁA NR XXXI/189/05 RADY MIASTA HAJNÓWKA Z DNIA 28 GRUDNIA 2005 w sprawie miejskiego programu polityki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2006 r....

 czytaj dalej
Publikator: Jarosław Walesiuk Data utworzenia: 2006-01-03 Data publikacji: 2006-01-03
Data modyfikacji: 2006-01-03


UCHWAŁA NR XXXI/188/05 RADY MIASTA HAJNÓWKA z dnia 28 grudnia 2005r. w sprawie budżetu miasta na 2006 rok...

 czytaj dalej
Publikator: Jarosław Walesiuk Data utworzenia: 2006-01-03 Data publikacji: 2006-01-03
Data modyfikacji: 2006-01-03


 
Urząd Miasta Hajnówka
e-mail: hajnowka@hajnowka.pl    tel: 85 6822180