Zmiana nazwy na INSTYTUT ROZWOJU TERYTORIALNEGO z dniem 14.02.2013 r.

na mocy uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego nr XXXI/874/13 z 14 lutego 2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr VI/23/99 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 lutego 1999 r. w sprawie powołania Wojewódzkiego Biura Urbanistycznego we Wrocławiu.

 

Nowa strona BIP w przygotowaniu

Wojewódzkie Biuro Urbanistyczne we Wrocławiu jest samorządową jednostką organizacyjną województwa dolnośląskiego, powołaną do realizacji zadań z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego na poziomie regionalnym.

Wojewódzkie Biuro Urbanistyczne sporządza na rzecz samorządu województwa plany zagospodarowania przestrzennego województwa oraz opracowuje studia, analizy, koncepcje i programy, jak również uczestniczy w projektach międzynarodowych odnoszących się do zagadnień związanych z zagospodarowaniem przestrzennym.