Fundacja dla PolskiJesteś na: Strona główna > PublikacjeWydrukuj

PUBLIKACJE


Ponad 20 lat pracy na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego skłania nas do podzielenia się naszą wiedzą i doświadczeniem. Fundacja dla Polski jest autorem oraz wydawcą szeregu opracowań związanych tematycznie z realizowanymi programami.

Poprzez publikacje inspirowane działaniami Programu Filantropii Indywidualnej staramy się zachęcać czytelników do angażowania się w działalność społeczną oraz wskazywać praktyczne sposoby rozpoczęcia i prowadzenia własnej działalności filantropijnej.

Doświadczenia Programu Dzieci Ulicy zebrane w formie poradników ułatwiają młodym ludziom usamodzielnianie się, informują ich o przysługujących im prawach oraz zawierają wskazówki, jak planować wydatki i efektywnie poszukiwać pracy. Publikacje adresowane do pracowników organizacji działających na rzecz młodzieży ze środowisk niezamożnych i zagrożonych izolacją społeczną, pokazują im jak pomagać podopiecznym stanąć na własnych nogach i rozpocząć dorosłe życie zawodowe.

Publikacje towarzyszące działaniom Programu Sprawne Organizacje Pozarządowe to kompendium wiedzy a zarazem praktyczne wskazówki z dziedziny zarządzania finansami w organizacjach społecznych.

Zachęcamy do lektury.