Fundacja dla PolskiJesteś na: Strona główna > ProgramyWydrukuj

PROGRAMY

"Wszystko zaczyna się od dobra wspólnego – tego, z czego wspólnie korzystamy i za co jesteśmy współodpowiedzialni."
Prof. Janusz Czapiński


Mając na celu wspólne dobro nas wszystkich, od ponad 20 już lat Fundacja dla Polski stara się wspierać najsłabszych i przeciwdziałać ich marginalizacji, a jednocześnie zwiększać wrażliwość polskiego społeczeństwa i gotowość obywateli do pomagania innym.

Przez wiele lat kierowaliśmy nasze działania do dzieci i młodzieży ze środowisk niezamożnych oraz do ich opiekunów w ramach Programu Dzieci Ulicy. W ostatnim czasie działania Programu skupiły się na promowaniu przedsiębiorczości młodych osób wkraczających w dorosłe życie zawodowe. Staramy się wzmacniać kompetencje pracowników organizacji w pracy z tą grupą podopiecznych, a samą młodzież motywować do działania, przekazując jej wiedzę i dostarczając umiejętności, które pomogą jej w zatrudnieniu i pozwolą na godne życie.

Ażeby efektywnie rozwiązywać problemy społeczne, organizacje powinny umieć profesjonalnie zarządzać otrzymywanymi środkami. W ramach Programu Sprawne Organizacje Pozarządowe prowadzimy działania przygotowujące je do przyjęcia, wydatkowania i rozliczania funduszy otrzymanych z instytucji publicznych, fundacji grantodawczych oraz od filantropów indywidualnych.

Jednocześnie od kilku już lat zachęcamy osoby indywidualne i różne grupy społeczne, włączając w to młodzież, do działań filantropijnych. Staramy się przekonywać Polaków, że działalność dla dobra wspólnego to obywatelska powinność. Program Filantropii Indywidualnej upowszechnia wiedzę o filantropii i pokazuje dobre przykłady działań filantropijnych, świadczące o tym, że współczesna filantropia może przynosić wymierne efekty społeczne, a jednocześnie sprawiać dużo radości i satysfakcji samym filantropom.