Fundacja dla PolskiJesteś na: Strona główna > Programy > Program Sprawne Organizacje PozarządoweWydrukuj

PROGRAM SPRAWNE ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

"Organizacje pozarządowe to najlepszy pomysł na budowanie Polski obywatelskiej"

Prezydent Bronisław Komorowski


Cel społeczny

Organizacje pozarządowe, a przede wszystkim stowarzyszenia i fundacje, stanowią trzon społeczeństwa obywatelskiego. Im są bardziej profesjonalnie zarządzane, tym ich działania na rzecz społeczeństwa są bardziej efektywne. Sprawna organizacja, dobrze zarządzana i posiadająca stabilne przychody, lepiej pomaga swoim podopiecznym.

Celem Programu Sprawne Organizacje Pozarządowe jest rozwój kompetencji organizacji pozarządowych w zakresie zarządzania, w szczególności zarządzania finansowego oraz wzmocnienie ich wizerunku wśród darczyńców i innych instytucji z nimi współpracujących jako partnerów rzetelnych i wiarygodnych.

Działania
Działania prowadzone w ramach Programu Sprawne Organizacje Pozarządowe mają komplementarny charakter. Przedstawiciele organizacji uczestniczą w szkoleniach i warsztatach, jak również biorą udział w indywidualnym doradztwie i coachingu. W zakres niektórych projektów wchodzą też wizyty studyjne przedstawicieli organizacji, służące wymianie doświadczeń w zakresie zarządzania organizacją, a także organizowane są konkursy na projekty o charakterze promocyjnym czy fundraisingowym. W ramach programu opracowywane są także publikacje nt. zarządzania finansowego służące ugruntowaniu uzyskanej wiedzy oraz promocji dobrych praktyk.


Aktualnie realizowany projekt: