Fundacja dla Polski
W roku 2011 Komisja Stypendialna przyznała 14 stypendiów na łączną kwotę 19 876 złotych.
Stypendia otrzymały podopieczne bydgoskiej organizacji Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kobiet „GINEKA”.
Zdecydowana większość wybranych przez Komisję projektów dotyczyła zakupu narzędzi i wyposażenia niezbędnego do kontynuowania nauki w szkole zawodowej i przygotowania zawodowego w branży fryzjerskiej. Dwie stypendystki otrzymały środki na zakup aparatów fotograficznych, a jedna z nich także na kurs robienia zdjęć, dwie kolejne na kurs prawa jazdy. Dwa inne dofinansowane projekty dotyczyły kursów: kosmetycznego oraz stylizacji paznokci.

Przyznane stypendia i podjęte dzięki nim działania umożliwiły stypendystkom zdobycie nowych umiejętności, a tym samym podniesienie kwalifikacji zawodowych, co z kolei w niedalekiej przyszłości pozwoli im być bardziej konkurencyjnymi na otwartym rynku pracy. Dodatkowo fakt zdobycia stypendiów wzmocnił w nich poczucie własnej wartości, a tym samym zmotywował do dalszego rozwoju posiadanego potencjału.


W roku 2010 Komisja Stypendialna przyznała 14 stypendiów na łączną kwotę 19 633 złotych. Stypendia otrzymały podopieczne dwóch organizacji:
  • „Przywrócić Dzieciństwo” Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Ulicy im. Kazimierza Lisieckiego „Dziadka” z Warszawy (5 stypendystek),
  • Fundacji „Wiatrak” z Bydgoszczy (9 stypendystek).
Większość wybranych przez Komisję projektów dotyczyła przygotowania do rozpoczęcia działalności zawodowej w branży usługowej (fryzjerstwo, gastronomia, obsługa klienta, strzyżenie psów, cukiernictwo, języki obce, sport). Pozostałe projekty związane były z kontynuacją nauki (na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej i wyższej).

Działania przeprowadzone w ramach przyznanych stypendiów - takie jak udział w kursach doszkalających, zakup niezbędnego sprzętu, czy podjęcie dalszej nauki pomogły młodym stypendystom w podniesieniu ich kwalifikacji, umożliwiły podjęcie pracy zarobkowej, a przede wszystkim spowodowały wzrost poczucia ich własnej wartości i wiary we własne siły.