Fundacja dla PolskiJesteś na: Strona główna > Programy > Program Filantropii IndywidualnejWydrukuj

PROGRAM FILANTROPII INDYWIDUALNEJ


"Łatwo jest wydawać pieniądze -  każdy to potrafi. Ale nie każdy potrafi zdecydować, komu, ile, kiedy, na jaki cel i w jaki sposób je przekazać. Jest to zatem doskonałość rzadka, godna pochwały i szlachetna."

Arystoteles


Cel społeczny
W dzisiejszych czasach trzeba być bardziej wrażliwym i gotowym do niesienia pomocy – tak twierdzi 65% Polaków. I choć altruizmem nie różnimy się specjalnie od innych narodów, to nie przekłada się on bezpośrednio na poziom naszego zaangażowania w sprawy społeczne. Co zrobić, byśmy dawali od siebie więcej i by działalność dla dobra wspólnego była traktowana jak obywatelska powinność? O potrzebie działania mówi się głośno zazwyczaj, gdy natykamy się na cudzą krzywdę i jesteśmy proszeni o szybką pomoc w konkretnej sprawie. Jednak nie wszystkie problemy można rozwiązać jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, przy okazji akcji zbierania datków, czy też charytatywnego SMS’a. Są problemy, których nie da rozwiązać się "od ręki". Często stajemy przed wyzwaniami, które wymagają planowego działania, systematyczności i cierpliwości. Zmiana społeczna nie zachodzi bowiem z dnia na dzień, na rezultaty naszej pracy musimy czasami poczekać. Filantropia jest inwestycją w społeczeństwo. Ale inwestowania, które ma przynosić oczekiwane rezultaty, też trzeba się nauczyć.

Celem Programu Filantropii Indywidualnej jest promowanie postaw filantropijnych wśród osób indywidualnych, zwiększenie ich zaangażowania w działania społeczne oraz zachęcanie ich do prowadzenia własnej działalności filantropijnej.

Działania Fundacji koncentrują się w trzech głównych obszarach:
1. Inspirowanie do zaangażowania w działalność społeczną
Spotkania Klubu Filantropa organizowane przez Fundację pomagają osobom indywidualnym w rozpoczęciu i prowadzeniu działalności filantropijnej. Są one miejscem bezpośrednich spotkań, refleksji i inspiracji, gdzie zaproszeni goście – osoby, które prowadzą działalność filantropijną lub osobiście angażują się w działalność społeczną – dzielą się swoimi doświadczeniami.

Współpraca z mediami stanowi ważny element w promowaniu filantropii i pokazywaniu, że działalność filantropijna filantropia może sprawiać dużo radości i przynosić ogromną satysfakcję. Fundacja współpracuje z prasą lifestyle’ową publikując i inspirując cykle artykułów nt. filantropii. Fundacja jest m.in. partnerem merytorycznym ds. filantropii internetowego serwisu www.platine.pl (którego wydawcą jest popularny polski portal finansowy www.Money.pl).

2. Upowszechnianie wiedzy o filantropii i dobrych praktyk filantropijnych w Polsce i zagranicą
O filantropii mówi się w Polsce nieczęsto i raczej niechętnie. Stąd też brakuje wiarygodnych informacji o tym, w jaki sposób Polacy angażują się w działalność filantropijną. Fundacja gromadzi informacje nt. stanu filantropi indywidualnej w Polsce a także przeprowadza takie analizy, jak m.in. badanie postaw filantropijnych wśród osób o znaczących środkach finansowych. Raport "Filantropia w Polsce. Jak pomagają najzamożniejsi Polacy?" przedstawia motywacje i formy pomocy rodzimych filantropów a także wskazuje na wyzwania dla rozwoju filantropii w Polsce.

Fundacja upowszechnia także wiedzę o możliwości prowadzenia działalności filantropijnej i o dobrych praktykach filantropijnych wśród osób, które mogą być wsparciem dla filantropów. Współpracuje w tym celu z prasą branżową, gdzie ukazują się publikacje adresowane do bankowców, doradców finansowych, prawnych i podatkowych np. w Magazynie Bank, Gazecie Bankowej czy Biuletynie Krajowej Izby Doradców Podatkowych. Jednocześnie z myślą o osobach indywidualnych Fundacja wydaje publikacje, które ułatwiają rozpoczęcie działalności filantropijnej jak poradnik "Filantropia odczarowana. Poradnik dla tych, którzy chcą pomagać, ale nie wiedzą jak." Poradnik zawiera dokładne wskazówki, jak zaplanować działalność filantropijną, uwzględniając osobiste zainteresowania i wartości. Omawia także różne formy wspierania działań społecznych, takie jak m.in. darowizny, fundusze filantropijne czy polisy ubezpieczeniowe.

W celu promowania postaw filantropijnych oraz zwiększenia świadomości obywatelskiej wśród młodego pokolenia, Fundacja prowadzi również działania skierowane do młodzieży licealnej. Obecnie realizuje projekt Młodzież i filantropia. Promowanie postaw obywatelskich wśród licealistów w dwóch warszawskich liceach, który inspiruje młodzież do działania na rzecz ich społeczności lokalnej i pokazuje, że warto się angażować dla dobra innych ludzi.

3. Wspieranie osób indywidualnych w prowadzeniu własnej działalności filantropijnej
Z myślą o osobach zainteresowanych prowadzeniem działalności społecznej Fundacja oferuje możliwość skorzystania z praktycznych narzędzi – które na bieżąco udoskonala - które mogą być pomocne w ich pracy. Obecnie osoby indywidualne, a także instytucje mogą skorzystać z następującego wsparcia Fundacji:

Partnerzy Programu - Dziękujemy następującym instytucjom, które wspierają nas w realizacji Programu Filantropii Indywidualnej:
Ashoka - Innowatorzy dla Dobra Publicznego, Banque de Luxembourg, Business Center Club, Consulting Concept, Instytut Badania Opinii Homo Homini, International Tax Corporate & Investments, Kancelaria Adwokacka Pruchniewicz Staniszewski, Krajowa Izba Doradców Podatkowych, Kubicki Komosa Imiełowski Kancelaria Radców Prawnych i Adwokata Sp. P., Mamaison Hotel Le Regina, McKinsey & Company Co, Salans D. Oleszczuk Kancelaria Prawnicza Sp. Kom., Skoczyński Wachowiak Strykowski Kancelaria Prawna Sp. Kom., Weil, Gotshal & Manges Sp. Kom.,  Towarzystwo Przyjaciół I SLO, The Institute for Philanthropy oraz Związek Banków Polskich.

Wsparcie finansowe: Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe, Fundacja Ashoka, Banque de Luxembourg, szwajcarski program współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.


Dodatkowych informacji udziela:
Justyna Blinowska - tel. (22) 542 58 91, j.blinowska@fdp.org.pl


Aktualnie realizowany projekt: