Fundacja dla PolskiJesteś na: Strona główna > Programy > Program Filantropii Indywidualnej > Młodzież i Filantropia. Promowanie postaw obywatelskich wśród licealistówWydrukuj

PROJEKT "MŁODZIEŻ I FILANTROPIA. PROMOWANIE POSTAW OBYWATELSKICH WŚRÓD LICEALISTÓW"
 
„Jeśli mam swe życzenie przekazać młodym dnia dzisiejszego, to nade wszystko życzę, aby coraz silniej odczuwali smak dawania, a coraz słabiej smak brania. Dawanie bliskim i dalekim, znanym i nieznanym, żyjącym i tym którzy żyć będą kiedyś. W dawaniu bowiem rośnie prawdziwa radość życia.”

Aleksander Kamiński


Warto, by już dziś młodzi ludzie angażowali się w życie lokalnych społeczności i rozwiązywanie problemów społecznych. To oni wkrótce będą wpływać na rozwój naszego kraju, kształtować naszą przyszłość.
Projekt „Młodzież i filantropia” odpowiada na potrzeby współczesnego świata, w którym nie powinno zabraknąć ludzi gotowych do dzielenia się swoją wiedzą, czasem czy majątkiem. Projekt kształtuje umiejętności i dostarcza młodzieży wiedzę o tym, jak skutecznie pomagać, jak inwestować w zmianę społeczną. Wierzymy, że projekt zainteresuje dzisiejszą młodzież na tyle, by teraz jak i w swoim dorosłym życiu z pełną odpowiedzialnością angażowała się w sprawy społeczne i pociągała za sobą innych.

Celem projektu jest zwiększenie świadomości i aktywności obywatelskiej oraz kształtowanie postaw filantropijnych wśród młodego pokolenia. Projekt pokazuje, że można i trzeba działać, że warto organizować się dla dobra innych ludzi. Dostarcza nastolatkom wiedzy i umiejętności przydatnych w dorosłym życiu, pobudza kreatywność, zachęca do współpracy i szukania najbardziej skutecznych rozwiązań problemów społecznych, pomaga zrozumieć ideę filantropii. Z drugiej strony projekt przynosi wiele dobrego społeczności lokalnej - zakłada zaangażowanie i współpracę uczniów szkół średnich, nauczycieli, osób prowadzących organizacje pozarządowe i mieszkańców, co w efekcie integruje i zacieśnia więzy lokalne.

Działania realizowane w ramach projektu:
Lekcje i warsztaty dla młodzieży, w trakcie których uczniowie drugich klas szkół średnich z jednej strony zdobywają wiedzę na temat filantropii, organizacji pozarządowych, uczą się rozpoznawać potrzeby lokalnych społeczności, z drugiej zaś kształtują swoje umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej, pracy w grupie, działania projektowego, przygotowywania prezentacji i wystąpień publicznych;

Wizyty w organizacjach pozarządowych, w czasie których zespoły uczniów poznają wybrane przez siebie organizacje, gromadzą informacje na temat ich działalności oraz różnych metod zaspokajania potrzeb społecznych; Zdobyte w ten sposób dane wykorzystują do przygotowania prezentacji opisujących działalność poznanych organizacji.

Wielkie Finały, w trakcie których przygotowane przez uczniów prezentacje są oceniane przez jury złożone z nauczycieli, liderów lokalnej społeczności, przedsiębiorców, darczyńców i przedstawicieli instytucji publicznych; Zwycięskie zespoły uczniów zdobywają nagrody i przekazują je lokalnym organizacjom pozarządowym – bohaterom swoich prezentacji.

Projekt zakłada również wypracowanie modelu edukacyjnego z zakresu wychowania obywatelskiego i kształtowania postaw filantropijnych dla szkół średnich, a także szeroko zakrojone działania promocyjne, które umożliwią rozpoznawalność projektu w środowiskach akademickich, wśród przedsiębiorców i organizacji pozarządowych.

Więcej informacji na stronie: www.mlodziezifilantropia.pl

Partnerzy projektu: Towarzystwo Przyjaciół I SLO w Warszawie oraz The Institute for Philanthropy w Londynie.

Okres realizacji pilotażowej edycji projektu: październik 2011 - grudzień 2012 r.
Projekt jest współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.


>>> MŁODZIEŻ ZMIENIA ŚWIATDodatkowych informacji udziela:
Olga Janaszek – Serafin, tel. (22) 542 58 92, o.janaszek-serafin@fdp.org.pl