Fundacja dla PolskiJesteś na: Strona główna > Programy > Program Dzieci UlicyWydrukuj

PROGRAM DZIECI ULICY


"Nie można zmusić ziarna do rozwoju i kiełkowania, można jedynie stworzyć warunki zezwalające na to, aby ziarno rozwinęło wszystkie tkwiące w nim możliwości."

Carl Rogers


Cel społeczny
Przemierzając ulice miast nie zauważymy ich. W odróżnieniu od narzucających się żebrzących, dzieci ulicy żyją swoimi sprawami, wtapiając się w tło. Również w ich domach nikt nie widział ani tego że są, ani że mają swoje dziecięce potrzeby. Dlatego znalazły się tutaj. Szukają nie tylko jedzenia czy ubrania, ale najczęściej zwykłego zainteresowania, akceptacji takimi jakie są, bliskości i zaufania. Nie widząc pojedynczych dzieci nie zauważamy też skali problemu. Według szacunków w samej tylko Warszawie jest kilkanaście tysięcy dzieci, które żyją na ulicy. Organizacje pozarządowe kierując się przede wszystkim potrzebami dzieci i młodzieży, niosą im ratunek poprzez streetworking*, prowadzenie hosteli, świetlic, czy pracę z rodziną. Fundacja dla Polski od lat wspiera te działania poprzez: konkursy grantowe, stypendia, kampanie społeczne, szkolenia i inne formy doskonalenia metod pracy organizacji pozarządowych.

Celem prowadzonego przez Fundację dla Polski Programu Dzieci Ulicy jest poprawa poziomu życia młodzieży ze środowisk ubogich, zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez wzmocnienie ich potencjału oraz społecznych, edukacyjnych i zawodowych kompetencji na starcie w dorosłe życie zawodowe.

Działania
Zdobycie zaufania dziecka żyjącego na ulicy to niezwykle trudne zadanie. Te młode osoby pozostają bez opieki i kontroli rodziców, innych opiekunów oraz instytucji odpowiedzialnych za opiekę nad nimi i ich rozwój. Mimo że większość z nich posiada dom (oficjalny adres), to z różnych powodów nie chce lub nie może w nim przebywać. Dzieci ulicy pochodzą najczęściej z rodzin o niskim statusie społeczno-ekonomicznym, borykających się z wieloma problemami m.in. bezrobociem, ubóstwem, uzależnieniami, wchodzą w konflikt z prawem, doświadczają przemocy. Pozostawione same sobie w rzeczywistości „wychowywane są” przez ulicę, co skazuje je na pogłębiające się wykluczenie społeczne. Czas nauczył je ostrożności i życia według tylko im samym znanych zasad. Praca z dziećmi ulicy wymaga szczególnie wysokich standardów etycznych, różnorodnych form pomocy i wytrwałości. Fundacja dla Polski stale podnosi jakość i skuteczność programu Dzieci Ulicy rozszerzając formy wsparcia środowiska działającego na rzecz dzieci ulicy, szczególnie organizacji pozarządowych oraz wolontariuszy.


Aktualnie realizowane projekty:
„Zacznij liczyć – na siebie!”
„Lepszy start – spełnione w działaniu”*) Streetworking jest to innowacyjna forma pracy, która poprzez swoje zindywidualizowanie, ukierunkowanie na potrzeby klienta, a także elastyczność, umożliwia docieranie ze wsparciem do wielu grup społecznych, m.in. dzieci, młodzieży, narkomanów, osób bezdomnych – w miejscach ich przebywania (ulicach, klubach, wybranych dzielnicach miast).