Fundacja dla PolskiJesteś na: Strona główna > Programy > Program Dzieci Ulicy > projekty zakończoneWydrukuj

PROJEKTY ZAKOŃCZONE Programu Dzieci Ulicy:


PROJEKT "ZARABIAM NA PRZYSZŁOŚĆ"
Celem
projektu było promowanie przedsiębiorczych postaw wśród młodzieży ze środowisk niezamożnych poprzez przedstawianie im bezpiecznych możliwości zarabiania pieniędzy.

Działania
Szkolenia dla młodzieży oraz pracowników organizacji pozarządowych realizowane w ramach projektu miały na celu promocję postaw przedsiębiorczych wśród dzieci ulicy. Metodologia szkoleń, opracowana przez kanadyjską organizację Street Kids International (SKI) opierała się na filozofii redukcji szkód i pragmatycznym podejściu do problemu, nawiązując do metody bajko-terapii. Młodzi ludzie w ramach zajęć przybliżających podstawy przedsiębiorczości zdobywali także umiejętności interpersonalne: rozwiązywania problemów, zarządzania czasem i emocjami. Część zajęć dotyczyła też profilaktyki zachowań ryzykownych, szczególnie seksualnych czy używania narkotyków, a także udzielania pierwszej pomocy.
Fundacja dla Polski korzystając z doświadczeń SKI, rozszerzyła własną metodologię pracy z dziećmi ulicy o dodatkowe elementy, takie jak doradztwo zawodowe, które obecnie wykorzystuje w Programie Dzieci Ulicy.

Stypendia przyznawane w drodze konkursu (w ramach Funduszu Stypendialnego „Ekonomia na ulicy") wsparły młode osoby w  realizacji ich planów zawodowych. 
Stypendia otrzymały łącznie 32 osoby, podopieczni 13 organizacji pozarządowych.

Warsztat dla przedstawicieli organizacji pracujących z młodzieżą zagrożoną marginalizacją dotyczący profilaktyki zdrowotnej i przeciwdziałania ryzykownym zachowaniom młodzieży.

Podręcznik „Przedsiębiorczość na ulicy” stanowiący zestaw pomocy do prowadzenia kursu dla młodzieży na temat założenia małego biznesu, opracowany wspólnie z przedstawicielami organizacji biorących udział w projekcie.

Liczba młodych osób biorących udział w projekcie: 65 - podopiecznych 13 organizacji;
Liczba pracowników organizacji: 30.

Czas trwania projektu: 2007-2010 r.
Wsparcie finansowe: Street Kids International/ECCO


PROJEKT "UMIEM LICZYĆ NA SIEBIE"
Krok pierwszy: Warsztaty doradztwa zawodowego
Celem projektu było zwiększenie możliwości zatrudnienia młodych osób ze środowisk zagrożonych marginalizacją poprzez pomoc w odkrywaniu, a następnie rozwijaniu ich potencjału i kompetencji, jak również precyzowaniu zawodowych planów na przyszłość. Fundacja przeprowadziła warsztaty, podczas których doradcy zawodowi poddali kompleksowej ocenie kompetencje uczestników. W projekcie wzięło udział siedem osób, z czego sześć to stypendyści Funduszu Stypendialnego „Ekonomia na Ulicy”.

Krok drugi: „Narzędziownik” – poradnik dla młodych osób szukających pracy."
Opracowana w ramach projektu publikacja skierowana jest do młodych osób, które chcą się usamodzielnić, ale brakuje im jeszcze wystarczającej wiedzy i umiejętności.
W poradniku zawarte zostały najważniejsze informacje dotyczące rynku pracy, indywidualnych predyspozycji zawodowych, przykłady dokumentów aplikacyjnych, wskazówki dotyczące udziału w rozmowie kwalifikacyjnej, informacje dotyczące różnych rodzajów umów, praw pracowniczych oraz prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Okres realizacji projektu: 2009 - 2010 r.
Wsparcie finansowe: Narodowy Bank Polski oraz Fundacja Alcatel-Lucent.


PROJEKT "AKCJA - PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ - INFORMACJA"
Ekonomia dla osób niezamożnych – tego nie uczą w szkołach biznesu. W ramach projektu pracownicy organizacji pozarządowych wspierających środowiska marginalizowane zdobywali wiedzę z zakresu edukacji ekonomicznej i podstaw przedsiębiorczości oraz uczyli się, jak przekazywać ją swoim podopiecznym.

Uzupełnieniem projektu było wydanie „Zeszytów ekonomicznych” stanowiących kompendium wiedzy i dobrych praktyk w dziedzinie edukacji ekonomicznej.

Liczba uczestników projektu: 11 przedstawicieli siedmiu organizacji społecznych z całej Polski

Okres realizacji projektu: 2008 r.
Wsparcie finansowe: Fundusz Współpracy (ze środków Unii Europejskiej)


PROJEKT "EKONOMIA NA ULICY"
Ten pilotażowy projekt szkoleniowy, miał na celu wyrównywanie szans młodzieży ze środowisk niezamożnych startujących w dorosłe życie poprzez zwiększanie ich umiejętności w radzeniu sobie z codziennymi wyzwaniami, takimi jak wybór wykształcenia, znalezienie pracy, zarządzanie budżetem domowym, oszczędzanie. Działania projektu koncentrowały się na pogłębieniu wiedzy ekonomicznej wśród opiekunów pracujących w placówkach zajmujących się dziećmi ulicy.

W projekcie wzięło udział 27 przedstawicieli z 15 organizacji pracujących z dziećmi ulicy z całej Polski.

Partnerzy: Fundacja Komandor, Microfinance Center i Szkoła Główna Handlowa

Okres realizacji projektu: 2007 r.
Wsparcie finansowe: Charities Aid Foundation, Levi Strauss & Co oraz Narodowy Bank Polski


PROJEKT "PROMOCJA I BUDOWANIE WIZERUNKU ORGANIZACJI PRACUJĄCYCH Z DZIEĆMI ULICY"
Celem projektu było podniesienie kwalifikacji przedstawicieli organizacji pozarządowych pracujących na co dzień z dziećmi ulicy w dziedzinie promocji oraz pozyskiwania środków finansowych.
Fundacja, we współpracy z firmą Lighthouse Consultants przeprowadziła cykl szkoleń, których tematyka dotyczyła m.in. tworzenia profesjonalnych materiałów promocyjnych, autoprezentacji, budowania relacji z mediami oraz pozyskiwania funduszy wśród partnerów lokalnych.

W szkoleniu udział wzięli udział przedstawiciele 21 organizacji pozarządowych.
Okres realizacji projektu: 2006 r.
Wsparcie finansowe: Fundusz Współpracy ze środków Programu PHARE Unii Europejskiej


PROJEKT "ULICA NIE JEST DLA DZIECI"
Skuteczne pomaganie dzieciom żyjącym na ulicy wymaga świadomości i zaangażowania całego społeczeństwa. Kampania społeczna „Ulica nie jest dla dzieci” dzięki współpracy z redakcją magazynu ELLE, dotarła do szerokiej świadomości społecznej. Znaczenia akcji nadało wsparcie znanych osób, w tym m.in. Anny Marii Jopek, która była ambasadorką kampanii, a także znanych marek: Diverse i Reserved.
Publiczne zbiórki pieniędzy przy wykorzystaniu m.in. dystrybucji modnych gadżetów (bransoletek z wytłoczonym słowem ULICA w różnych językach oraz koszulek z hasłem programu) pozwoliły na sfinansowanie pomocy dla dzieci ulicy – ofiar przemocy, alkoholizmu, narkomanii, zaniedbania ze strony rodziców. Dzięki akcji przekazano łącznie 205 000 zł 28 organizacjom pozarządowym pracującym z tą grupą dzieci w 14 województwach. Środki te pozwoliły zrealizować 35 projektów społecznych.

Partnerzy: miesięcznik Elle, Ambasada Francji, Levi’s, Etos sp. o.o. właściciel marki Diverse i firma LPP – właściciel marki Reserved
Okres realizacji projektu: 2000-2005 r.