Fundacja dla PolskiJesteś na: Strona główna > Programy > Program Dzieci Ulicy > Fundusz Stypendialny > I edycja Funduszu StypendialnegoWydrukuj

I EDYCJA FUNDUSZU STYPENDIALNEGO "EKONOMIA NA ULICY"W ramach pierwszej edycji Funduszu Stypendialnego "Ekonomii na Ulicy" wpłynęło łącznie 71 wniosków z 11 organizacji pozarządowych. Komisja Stypendialna przyznała 14 stypendiów na łączną kwotę 32 869 złotych.

Lista organizacji, których podopieczni otrzymali stypendia:

• Międzynarodowe Stowarzyszenie Pomocy "Słyszę Serce"  -  7 stypendystów
• Pracownia Alternatywnego Wychowania  -  4 stypendystów
• Nomadyczny Uniwersytet Wyobraźni i Ogrodów  -  1 stypendysta
• Stowarzyszenie Ludzi z Inicjatywą "Postęp"  -  1 stypendysta
• Stowarzyszenie Podwórkowe Anioły  -  1 stypendysta

Większość wybranych przez Komisję projektów dotyczyła przygotowania do rozpoczęcia działalności zawodowej w braży usługowej (sport, rehabilitacja, pielęgnacja urody, muzyka, elektronika, gastronomia). Pozostałe projekty związane były z kontynuacją nauki (na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej i wyższej).

Ostatecznie z sukcesem zrealizowanych zostało 13 projektów. Działania przeprowadzone w ramach przyznanych stypendiów - takie jak udział w kursach doszkalających, zakup niezbędnego sprzętu, czy podjęcie dalszej nauki pomogły młodym stypendystom w podniesieniu ich kwalifikacji, umożliwiły podjęcie pracy zarobkowej, a przed wszystkim spowodowały wzrost poczucia ich własnej wartości i wiary we własne siły.>>> II edycja Funduszu Stypendialnego "Ekonomia na Ulicy"